Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM NAJVÄČŠOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ, 5. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 5. júna 2019,

sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH, STVORITEĽ celého vesmíru, ON, ktorý stvoril všetky hviezdy a galaxie, Ten, ktorý vytvoril všetky hviezdy a galaxie a bilióny biliónoch planét, z ktorých niektoré boli väčšie ako Zem, šesťsto miliárd krát. Niektoré z nich sú väčšie ako slnko – naše slnko, opäť šesťsto miliárd krát.

Ten, ktorý prebudil všetkých ľudí, ktorí sú dnes bdelí; prebudil ich a dal im dych života. BOH nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON hovoril so mnou požehnaní ľudia. A v tomto rozhovore v noci hovoril HHOSPODIN JEHOVAH veľmi, veľmi neobvyklým spôsobom – veľmi mocným spôsobom návštevmi PÁNA, ktoré v súčastnosti prebiehajú na Zemi v súvislosti  SLÁVNEHO PRÍCHODU MESIÁŠA. 

Požehnaní svätí, požehnaní ľudia, drahí ľudia, v tejto minulej noci PÁN, ON ma zdvihol a vzal ma do neba. Zobral ma priamo do SÁLY TRÓNU BOHA JEHOVAH YAHWEH a mal so mnou ohromný rozhovor o udalostiach, ktoré sa majú diať na Zemi.  

Je to o udalostiach, ktoré sa majú stať na Zemi, ON mal tento rozhovor s Mnou v Nebi a v tomto rozhovore, požehnaní ľudia, PÁN išiel so mnou rovno do SÁLY TRÓNU BOHA VŠEMOHÚCEHO V NEBI a potom mierne za TRÓNOM, na tom mieste ON išiel dopredu a vzal si listy zo STROMU ŽIVOTA a umiestnil mi ich do ruky, zatiaľ čo som stále v SÁLE TRÓNU BOHA VŠEMOHÚCEHO V NEBI, JEHOVAH YAHWEH, OHROMNÝ BOH IZRAELA, ktorý dvíha mrzákov zo zeme, TEN, ktorý stvoril všetky vody, ktoré vidíte v oceánoch Zeme, hory, stromy, skaly, stromy, rastliny a všetko, čo bolo stvorené. 

TEN, ktorý sleduje všetky vtáky každý deň, aby sa ubezpečil, že majú jedlo. TEN, ktorý nám poslal JEŹIŠA KRISTA, MESIÁŠA, aby zomrel na KRÍŽI, pre padlú generáciu, aby bol vykúpený padlý človek. Hovoril so mnou takýmto ohromným spôsobom, minulú noc, v SÁLE TRÓNU BOHA VŠEMOHÚCEHO V NEBI túto minulú noc – smerom k ranným hodinám… takže, keď vytrhol s Jeho rukami listy zo STROMU ŽIVOTA V NEBI a umiestnil do mojej ruky, potom sa zrazu konal zázrak, pretože kvitli veľmi mocným spôsobom – spôsobom, aký som nikdy predtým nevidel. 

Najčerstvejšie pomazanie, aké sa kedy sa dialo DVOMA PROROKMI BOHA YAHWEH, tými, ktorí v súčasnosti chodia po Zemi a odovzdávajú inštrukcie AGENDE BOŽEJ národom zeme v túto hodinu. A tak v tomto rozhovore, požehnaní ľudia, teraz listy zo STROMU ŽIVOTA rozkvitli a tentoraz to bolo spôsobom, akým som predtým nevidel, pretože kvitli z mojej ruky a išli smerom na kopec, horu, oni zakryli UZDRAVUJÚCIM POMAZANÍM celú horu, OHROMNÉ POMAZANIE PÁNA, predtým takýmto spôsobom ešte neurobil. 

Takže je tu čerstvé UZDRAVUJÚCE POMAZANIE PÁNA, ktoré prichádza, najčerstvejšie vôbec! Nikdy predtým som také nevidel! NAJVYŠŠIE UZDRAVUJÚCE POMAZANIE, aké som predtým nevidel, prichádza do Cirkvi prostredníctvom toho, ktorý to s vami hovorí. 

Takže tu je pricháadzajúca masívna  UZDRAVUJÚCA SLUŽBA, ktorá sa bude konať, lebo vtedy som pochopil inštrukcie, ktoré hovorí HOSPODIN: že môj ľud trpí. 

Choďte k MÔJMU ĽUDU a prineste UZDRAVENIA PÁNA, uzdravenia, za ktoré vylial PÁN JEŽIŠ NA KRÍŽI NA KALVÁRII JEHO KRV, prineste to mojim ľuďom, aby im priniesol odpustenie a aby vedeli, že čas skončil a MESIÁŠ PRICHÁDZA!

A tak som videl OHROMNÉ UZDRAVOVANIA PÁNA, HISTORICKÉ UZDRAVOVANIA, POMAZANIE PÁNA, VEĽKOLEPÉ UZDRAVUJÚCE POMAZANIE PÁNA, ktoré ON uvoľnil a poslal ma k národom, aby som pripravil cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA a prebudil srdcia ľudí, aby vedeli, že NESKORŠIA SLÁVA je tu.

 

… na preklade sa bude pkračovať….

 

 

 

 

 

Off 

6.6.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top