Home
 

ZJAVENIE O NAJČERSTVEJŠOM POMAZANÍ, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, 2. PROROCTVO ZO DŇA 5. MÁJA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
2 PROROCTVO ZO DŇA 5. mája 2019,

sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, Žalm 8-10 8aká predrahá je tvoja milosť, ó, Bože a preto sa synovia človeka utiekajú do tône tvojich krídel.9Oplývajú tukom tvojho domu, a napájaš ich z potoka svojich rozkoší. 10Lebo u teba je prameň života, v tvojom svetle vidíme svetlo.

Môžete vidieť, že Cirkev v Keni a tiež globálne teraz pije z fontány života,

z fontány HOSPODINA.

Chcem uchopiť túto príležitosť, aby som vám pootvoril trošku viac, – ja viem, že je to ohromná uzdravujúca služba, míting, ktorý sa konal minulú nedeľu – ale chcem vám pootvoriť trochu viac, keďže mám to privilégium, aby ste vedeli viacej detailov, čo sa dialo minulú nedeľu, keď vám PÁN poslal JEHO DVOCH NAJROZNEJŠÍCH PROROKOV, aby slúžili pred PÁNOM, aby stáli pred PÁNOM a slúžili pred národmi.

Ja chcem tu priblížiť tento konkrétny prípad Evelyn Achieng. PÁN BOH YAHWEH, ak si pamätáte proroctvo veľmi dobre, ak sa vrátite k tomu proroctvu a počúvate to proroctvo veľmi, veľmi dobre, nájdete nasledujúce: 

Zistíte, že PÁN zodvihol JEHO DVOCH SLUŽOBNÍKOV PROROKOV, SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11. kapitoly, ICH, ktorí prichádzajú konfrontovať satana a antikrista, ICH, ktorí prichádzajú čeliť falošným prorokom, ktorí budú pôsobiť, bohatým, ktorí prichádzajú pôsobiť vo veľkom súžení a prichádzajú sponzorovať Jeruzalemský Chrám pre DVOCH PROROKOV,  ktorí prichádzajú do boja s hlavnými z temnoty, ktoré bude pohlcovať dobu súženia. 

PÁN zdvihne týchto DVOCH PROROKOV do JEHO SÁLY TRÓNU, ak znovu budete počúvať toto proroctvo. A keď počúvate veľmi pozorne, vidíte, že v miestnosti Trónu, za Trônovou sálou, za BOHOM OTCOM, JEHO RUKOU, JEHO RUKOU, ON ide a odrezáva listy zo stromu Života. DVAJA PROROCI sú schopní vidieť RUKY BOŽIE, ruku BOŽIU. Dokážu vidieť RUKY BOŽIE, ktoré strihajú listy, ruku BOŽIU…  ľavá ruka zrezala listy stromu života a v tomto proroctve to vyvyšujú, hovoria to veľmi jasne. Hovoria, že videli Ruku BOŽIU. Videli ruku PÁNA YAHWEH, ktorý rezal listy zo Stromu Života a dával mi. 

Takže od tej chvíle videli RUKY BOŽIE. BOLI IM DANÉ LISTY a keď kvitli listy, keď listy začnú kvitnúť, potom v tom momente, keď sú stále ešte hore, keď sú stále ešte v Nebi, zatiaľ čo oni sú stále v SÁLE TRÓNU BOHA, vidia Evelyn Achieng. Teraz sú schopní vidieť Evelyn Achieng z Neba. Vidia Evelyn Achieng v bode, v ktorom OTEC JEHO RUKAMI odrezal listy zo Stromu Života, ktoré IM DAL a listy rozkvitli na ruke. Potom vidia Evelyn Achieng a ona je uzdravená, keď ešte sú v Nebi. Vidia Evelyn Achieng z Neba ešte, Evelyn Achieng, Vidia Evelyn Achieng, zatiaľ čo oni sú hore, zatiaľ čo oni sú ešte v Nebi, predtým, než sa vrátia. A oni ju vidia, vidia, že jej ľavá noha je „nehybná“ a potom vidí ten okamih, okamih, v ktorom je uzdravená a vstane. 

A ONI to vidia,  opisujú to, vidia to tam hore a potom prichádzajú dole. Potom PÁN hovorí: „Toto sú pre uzdravenie národov!“ Evelyn Achieng, zatiaľ čo bola ešte v nebi. A tak sem prišli a potom ich PÁN znova “zasiahol” a padli, idú do tranzu. Padajú do tranzu. Idú do hlbokého tranzu. A v tomto tranze, prenose, PÁN teraz, keď ich pretransformoval, v tom bode a v tomto proroctve, máte strach, pretože kdekoľvek ONI ( DVAJA, pozn. ) sedia, PÁN teraz prináša plody zo Stromu Života. 

A ovocie Stromu života, o ktorom hovorili v tomto proroctve, nemôžu opisovať detaily, ale plody sú mocným ovocím zo Stromu Života. Tie boli dané,  pokiaľ tu boli na Zemi. Takže, uzdravenie Evelyn Achieng videli zhora, z vysoka, z vnútra Neba v SÁLE TRÓNU. A potom tam vyslovili uzdravenia všetkých chromých, ktorých teraz vidíte. To ovocie teraz, vidíte ovocie, potom vidíte Briana, vidíte Kevina, vidíte Kigena, vidíte „štadióny“ Vidím všetkých teraz a je to obrovský moment. 

To je to, čo tým mysleli, keď povedali, že najčerstvejšie pomazanie, od kedy sa písala Biblia, v histórii celej Biblie.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Oslávme návštevu tejto hodiny. Oslávme BOHA JEHOVAH, oslavujme KRISTA JEŽIŠA, PÁNA, MESIÁŠA, KRÁĽA, PRICHÁDZAJÚCEHO KRÁĽA! 

Požehnaní ľudia, Cirkev je zapálená. Cirkev je v plameňoch DUCHA SVÄTÉHO. Aké úžasné! Ako je to možné! A dnes som tu mohol vidieť DVOCH. Videl som, že JEDEN bol tu & JEDEN sa pohyboval okolo Cirkvi. Vidím DVOCH, obrovský moment! Veľmi silný moment v Cirkvi.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Pripravte sa a buďte svätí! Pripravte sa, činte pokánie a buďte spravodliví, lebo bez svätosti nikto nevidí HOSPODINA.

Znovu, zatiaľ čo oni sú stále v SÁLE TRÓNU V NEBI, listy sú prezentované v ich rukách, zo stromu života a vidia Evelyn Achieng z Neba a jej uzdravenie. A potom sem prichádzajú. Vidia ovocie a uzdravenia zvyšku. Masívne ovocie a to ovocie, ktoré im dal, kým boli v tranze, odrezal s JEHO vlastnou rukou, teraz Dvoma rukami. Dal ovocie, veliké ovocie, áno správne. Teraz sa pozrite, čo sa deje! 

Pozrite sa na tie zisky! Pozrite sa na plody prebudenia! Nech vás PÁN žehná! Nech PÁN žehná SVÄTÉHO DUCHA, SVÄTÉHO IZRAELA! Nech PÁN žehná JEŽIŠA, MESIÁŠA, ako prichádza pre svoju Nevestu!

Pripravte cestu požehnaní ľudia!

Buďte svätí a spravodliví!

Shalom toda, toda rabah!

 
EVELYN ACHIENG:

Off 

6.5.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top