Home
 

PROROCTVO OHĽADOM OSLÁV HISTORICKÝCH UZDRAVOVANÍ HOSPODINA, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, 5. MÁJ 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
1 PROROCTVO ZO DŇA 5. mája 2019,
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, je to pre mňa ohromná privilégia a česť prísť ku vám. Ja viem, že ste zameraní nasledovať Slávne historické vďakyvzdanie. Budem hneď čítať Žalm 36: 7-9 ( v našom preklade Biblie sú to verše 8-10, pozn. )  8Jaká predrahá je tvoja milosť, ó, Bože, a preto sa synovia človeka utiekajú do tône tvojich krídel.9Oplývajú tukom tvojho domu, a napájaš ich z potoka svojich rozkoší. 10Lebo u teba je prameň života; v tvojom svetle vidíme svetlo. 

Takže, chcem sa jednoducho pripojiť k vám v tejto obrovskom vďakyvzdaní a slávnostnej službe, ktoré začínajú na národnej úrovni tu a naprieč mnohými národmi, tými, ktorí sa zúčastnili na uzdravovacej službe, kde PÁN navštívil a uzdravil ľudí. 

A veľmi dobre viem, že tímy ešte nepripravili všetko ( videá svedectiev, pozn.) Včera sme mali stretnutie, veľmi dlhé stretnutie do neskorých nočných hodinín, len pre nás, zisťovali  sme, či je tu aj celkom, celkom chromý Cherotich, celkom chromý z Bomet. A potom je tu Kevian, Emry Kevian aj z Bitema z Kericha. Potom máme z Mombasy a Kilisi a z mnohých miest, dokonca aj z Nyahururu. 

Takže viem, že tímy ešte pripravujú videá. Toto je len začiatok. Toto je jednoducho začiatok masívnych národných osláv, ktoré sa začali v tejto krajine. 

Aká drahocenná je TVOJA milujúca oddanosť, ó BOŽE, žš sa deti človeka uchýlujú do tieňa Tvojich krídel? Oslavujú hojnosť tvojho domu a dáš im piť z tvojej rieky rozkoší. Lebo s TEBOU je prameň života; v TVOJOM svetle vidíme svetlo. Žalm 36: 7-9 ( preklad z anglickej verzie Biblie) 

Práve teraz, práve hodujeme v hojnosti DOMU HOSPODINA. A toto je najkrajší čas v histórii Cirkvi. Chcem, aby ste to oslavovali, aby ste si to uvedomili požehnaní ľudia. Toto je najcennejší, najcennejší a najkrajší čas, v ktorom žijeme a sme kresťanomi a vidieť, ako si PÁN pripomína JEHO DOM. Spomenul si na DOM HOSPODINOV, Cirkev KRISTOVU. Spomenul si na kresťanského veriaceho. Ukazuje, že: pozrite sa teraz, iba JEŽIŠ je cesta k sSLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA NEBA. Je to veľmi jasné! Pretože žiadny hinduistický kazateľ nikdy nezodvihol mrzáka alebo iné východné náboženstvo, žiadne iné kultové náboženstvo.  

Toto je obrovský čas navštívenia. Radosť HOSPODINA v DOME HOSPODINOVOM. A povzbudzujem vás k tomu, aby ste to maximalizovali a zamerali sa na spravodlivosť a svätosť a Slávny príchod MESIÁŠA. 

Viem, že v tomto čase teraz PÁN pripravuje nevestu.

Nikto nepozná deň ani hodinu. Využite túto návštevu v tejto hodine. A dokonca aj my, ktorí oslavujeme, uistite sa, že rozumiete, že sa to všetko robí kvôli tomu, aby ste sa zamerali na vašu dušu, aby ste sa pripravili, aby ste sa mohli pripraviť na Slávny príchod MESIÁŠA. 

Čas vypršal!

Ďakujem veľmi PÁNOVI, dokonca aj za to, že som tu, aby som tu bol, aby som robil túto prácu pre JEŽIŠA, pretože je úžasné vidieť znovuzrodenú Cirkev, ktorá vychádza z odpadlíctva, vychádza z úpadku, vychádza z bezmocnosti, temnoty, márnosti, prázdnoty, až ku večným ziskom, smerom k ceste do Slávneho BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA. 

Takže vám žehnám, nech ste kdekoľvek vo svojich veľkých oslavách, kdekoľvek dnes budete oslavovať. Pripravuje sa huslistI. Budete uctievať nádherné chvály PÁNOVI a začnú trúbiť trúbky a klávesy budú hrať pred HOSPODINOM.

Žalm 16:11 11Dáš mi znať cestu života. Radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou, rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť.

Žalm 23:2 2Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách.

Žalm 46:4  ( u nás verš 5, pozn.5Rieka, jej potoky obveseľujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. 

Toto je ŽIVOTODARNÝ DUCH PÁNA, ktorý teraz pôsobí v Cirkvi. Chcem ešte raz povedať, že toto je jednoducho začiatok národných osláv, vrátane krajín ako Čína, ako Pobrežie Slonoviny, Južná Afrika a Mozambik, kdekoľvek, vo Fínsku, kdekoľvek, kde PÁN zdvihol mrzáka, toto je jednoducho začiatok služieb osláv, ktoré sú sledované v tejto krajine. 

A chromých, ktorých sa chystáte pozerať alebo sledovať vo vašich príslušných Zboroch, to je jednoducho šokujúce, čo sa stalo v ten deň. Toto je historická lavína pomazania PÁNA, ktorú PÁN vylial na toho, ktorý to s vami teraz rozpráva, na DVOCH a videl som správu znova včera večer, takže je toho tu oveľa viac.

Prichádza konferencia SLOVA. Existuje však omnoho viac ďalších svedectiev mrzákov, ktoré sa ešte pripravujú a budú priniesené ku vám. Takže sa nepýtajte čo s našimi mrzákmi v Mombase? 

V Kilifi je chromý. Všetky tieto svedectvá sú pripravované Randim & tímom a to je jednoducho začiatok a pôjde to von na zverejnenie. Tejto oslavy nebude konca a skončí to Národnou oslavou a vďakyvzdaním, ktorá sa bude konať v Nairobi, v našich najnovších priestoroch, našom najnovšom … ktoré bude otvorené pravdepodobne v najbližších troch týždňoch. štyroch týždňoch. To je miesto, kde bude veľká oslava. Zviera bude zabité, ak si spomeniete, keď vás PÁN YAHWEH navštívil, DOM HOSPODINOV, Cirkev KRISTOVA, takým obrovským, mocným spôsobom! 

A tak teraz, žehnám vás ľudia! Žehnám vám všetkým, ktorí ste naladení, Cirkvi, ktoré sú naladené na tieto oslavy, oslavujú návštevu BOHA YAHWEH! Ale pre krajiny v zahraničí, dozviete sa z Kene lekciu, že Cirkev v Keni je uctivá a poslušná a pokorná a to je dôvod, prečo Pán prináša toto ohromné posvätenie tým, ktorí sú v tejto krajine. Nerobia žiadne očierňovania! Nie, nerobia, ja hovorím o Cirkvi, o tejto Cirkvi Pokánia a Svätosti, ktorá bola navštívená. Svetská Keňa má ohromné očierňovania, ktoré poznáte, neuveriteľná obrovská temnota. 

Ale tí, ktorí sa zúčastňujú Slávy Hospodinovej, sú pokorní, sú úctyhodní. Preto zbierajú chorých na 87 štadiónov. Jednoducho poslúchnu, keď hovorí PÁN, choďte von a pozbierajte svojich mrzákov a slepých a hluchých a nemých, paralytikov, chromých, poranené miechy, duševne chorých, hydrocefalus, všetko, krvácajúce choroby, rakoviny, rany, oni jednoducho poslúchnu. A to je kľúč, prečo teraz požehnal ľudí kdekoľvek v zahraničí, Cirkev, s ktorou hovorím, s touto Cirkvou.

Nie svetskou Keňou alebo odpadnutými Cirkvami. Odpadnuté Cirkvi sú plné očierňovaní a ohováraní, neuveriteľných, historických. 

Ale ja hovorím o tých, ktorí pijú z rieky rozkoše, o tých, ktorí hodujú v DOME HOSPODINOVOM, tí, ktorí budú piť z JEHO rieky rozkoše, tí, ktorí videli tieto zázraky. Práve teraz pozerá na Zem: na poslušných, pokorných. Takže aj iné národy môžu. Aj iné národy sa môžu zozbierať bez veľkej filozofie, kde sa pýtajú, vo všetkých ich otázkach, mnoho národov, ktoré zhromažďujú, pýtajú sa, …filozofujú. Ja ich vidím odtiaľto. Pozrite, to je … atď,… skončíte s nulou vo vašich rukách.

A teraz veľmi jasne viete, že JEHO SLUŽOBNÍCI, ktorí teraz hovoria s vami, držia kľúč. Držia kľúč k Nebu, aby otvorili alebo zavreli Nebo každému, každému národu na celej Zemi. 

Prosím, poslúchajte a PRIPRAVTE CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA! To všetko je pre príchod KKRISTA, PÁNA JEŽIŠA. A tak aj ostatné národy sa tohto môžu zúčastniť, ak vystúpia z toho ohovárania a čierňovania, ktoré vidím na oblohe z tejto strany, takže PÁN bude mať JEHO cestu vo vašich krajinách. Pozrite sa, aká krásna je teraz v Keni! A PÁN sa pripravuje, aby im dal ďalšiu KONFERENCIU SLOVA, EXPLÓZIU SLOVA. Je to potrava pre dušu, ktorá vyživuje dušu. 

A pre Cirkev v Keni, v tejto konkrétnej Cirkvi, vám tiež posielame varovanie, najmä Kayi v Kilimani. HOSPODIN ku nám hovoril minulú noc. Niektorí z vašich starších ľudí tam, prosím, porozprávajte sa s nimi! Nevedia, že tu neexistuje žiadné skupinkovanie! Pretože počúvame a počujeme všetko, úplne všetko! 

Takže, ako oslavujete, žehnám vám! Všetci nech oslavujú s huslami, s klávesami, s nádhernými chválami a hlasmi pred PÁNOM, pretože PÁN, ON urobil v tejto krajine veliké veci. 

Pamätajte, že

PRICHÁDZA  MESIÁŠ!

Všetko, čo potrebujete, je prijať JEŽIŠA, byť pokrstený a byť svätý, byť spravodlivý a zmeniť svoj život. Mať spravodlivý životný štýl! Žiť svätým životným štýlom, pretože nikto nepozná deň alebo hodinu! 

Takže predtým, než pôjdem, znova, chcem vám požehnať a pripojiť sa k vašim oslavám a povedať, že existuje mnoho ďalších zmrzačených. Tých, ktorí chodia. Existuje mnoho ďalších. Myslím, že sú teraz 39 alebo 40 v celej tejto krajine, ohromné, chromí zodvihnutí z prachu zeme. Z dola, dola, dola, dola, dola, dola,  zdola z prachu. Celkom, spolu, spolu! Teraz ich nazývame pomocou troch slov – celkom, celkom, celkom chromí! Úplne zmrzačených z prachu! 

A OBROVSKOU AUTORITOU TÝCHTO DVOCH ICH ZODVIHOL, aby ustanovil KRV JEŽIŠA, KRÍŽ JEŽIŠA na Kalvárii, aby obnovil Cirkev, obnovil moc evanjelia, keďže iní ľudia to pošliapali odpadnutím. Teraz obnovuje silu Krvi a Kríža, aby tejto generácii objasnil, že iba KRV a KRÍŽ vás môže priviesť ku Kráľovstvu JEHOVAH YAHWEH.

Žalm 36: 8-10 8Jaká predrahá je tvoja milosť, ó, Bože, a preto sa synovia človeka utiekajú do tône tvojich krídel.9Oplývajú tukom tvojho domu, a napájaš ich z potoka svojich rozkoší. 10Lebo u teba je prameň života; v tvojom svetle vidíme svetlo.

 Nech vás Pán žehná!

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Todah shalom!

Off 

6.5.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top