Home
 

O BOŽOM SÚDE A INŠTRUKCIE PRE BOHOSLUŽBU, 20. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 20. APRÍLA 2019, prvé proroctvo v ranných hodinách
sumarizácia:  

Keňa je pod ťažkým súdom BOHA. BOH JEHOVAH nie je človek, ON nie je človek. Ktorý, keď niečo prikáže, dá nejaké inštrukcie, povie niečo a vy sa tomu vyhýbate, unikáte a odchádzate preč,.. PÁN, ON JE BOH! ON stvoril každého, kto je živý, kto dýcha, počúva ma dnes.

Chcem vám pripomenúť, že ako pôjdete do Cirkvi zajtra, Cirkev v Keni, buďte si istí, že prinesiete nasledujúce fakty: 1. Súd BOHA VŠEMOHÚCEHO je nad národom teraz, teraz je to oficiálne, každý to vie. PÁN JEHOVAH si vybral tento národ spomedzi pohanských národov, aby to bol národ, odkiaľ začne najviac zasľúbené neskoršie víno, bolo zasľúbné neskoršie pomazanie a neskoršia návšteva, ktorá pripraví cestu pre slávny príchod MESIÁŠA.

Takže toto je absolútne jasné každému, videli ste návštevy, misiu PÁNA v tomto národe, návštevu PÁNA, samotný BOH OTEC prišiel tu dole, navštívíl a dotkol sa tu dole JEHO DVOCH PROROKOV, JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DAŽĎA, PROROKA OHŇA, ON ich tu navštívil. Videli ste, dokonca ste si to natočili, videli ste aj oheň, oheň, ktorý prišiel z Neba, BOŽIA Sláva sa pohybovala nad JEHO PROROKOM, kdekoľvek sa pohyboval.

ON prišiel v JEHO hroznom Oblaku, v Oblaku, ktorý viedol Izrael z Egypta, JEHO SLÁVA zostúpila nad JEHO PROROKMI, a ON tiež poslal DUCHA SVÄTÉHO SAMOTNÉHO aby HO zostúpila a osvietila ICH, to bola predtým udalosť jedine ako všetci viete, keď prišiel DUCH SVÄTÝ v podobe holubice, aby identifikoval MESIÁŠA všetkým národom, celému vesmíru.

Anjeli v Nebi oni videli, keď bol identifikovaný MESIÁŠ BOHOM DUCHOM SVÄTÝM, ktorý prišiel dole, ako biela holubica, zostúpil a osvietil HO. Dokonca aj anjeli v Nebi vedeli, že toto je KRISTUS. že toto je MESIÁŠ.

Znova, opakujem to, že – 1. PÁN  vybral tento národ, aby toto bol národ spomedzi pohanských národov, spomedzi pohanského sveta, pohanksých / nežidoských národov, pohanskej Cirkvi, ON si vybral Keňu, odkiaľ začne táto veľkolepá najviac zasľúbená, najslávnejšia, najmocnejšia, najzasľúbenejšia neskoršia sláva, ktorá bola zasľúbená v Biblii, ktoprá pripraví cesta pre slávny príchod JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA. 

 

… na preklade sa bude pokračovať …

Off 

20.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top