Home
 

PROROCTVO O VÁŽNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, 28. MAREC 2019, PRVÉ PROROCTVO

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 28. MARCA 2019, prvé proroctvo
sumarizácia:  

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou o národe Keňa, dnes, minulú noc mi PÁN JEHOVAH hovoril o národe Keni. Tento národ Kene očierňoval PÁNA, očierňoval PÁNA, očierňoval JEHO DVOCH POSLOV a PÁN hovoril v dnešné ráno, túto noc / ráno v obrovskom hneve a HLAS PÁNA povedal: PÁN JE NAHNEVANÝ!

HLAS PÁNA hovoril, že PÁN JE NAHNEVANÝ a potom okamžite v tom čase PÁN dal inštrukcie JEHO DVOM NAJHROZNEJŠÍM PROROKOM, aby vyniesli súd nad týmto národom. A potom som videl, ako zemetrasenie zasiahlo túto krajinu. Videl som, ako sa budovy triasli veľmi, veľmi intenzívne. Videl som zemetrasenie, ktoré zasiahlo krajinu.

Takže znova, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou o očierňovaní v médiách, na internete a všade, čo tento národ urobil proti JEHO DVOM SLUŽOBNÍKOM, A PÁN hovoril hlasom a on povedal: PÁN JE NAHNEVANÝ! PÁN JE NAHNEVANÝ S TOUTO KRAJINOU. A potom ON zatriasol týmto národom. Takže očierňovanie, vydieranie znak atentátu, výsmech, proti JEHO DVOM NAJHROZNEJŠÍM SLUŽOBNÍKOM, NAJVIAC OSLÁVENÝM PROROKOM, každý tomôže vidieť, že títo DVAJA SLUŽOBNÍCI HOSPODINA SÚ OSLÁVENÍ, týchto sa nemôžete dotýkať a potom iba jednoducho odísť!

Vy ste sa rozhodli v médiách ich dotýkať, pokúšali ste sa ich dotýkať a očierňovať ich, písať škodoradostne, jedovate, nenávistne, fotky urobené vo fotošope, umiestnené vo vašich novinách, očierňovali ste ich, vy nemôžete toto robiť a odísť s tým. PÁN vyslovil vážny súd a HLASOM ON povedal: PÁN JE NAHNEVANÝ. Potom som videl, ako dal inštrukcie JEHO SLUŽOBNÍKOM, ako zasiahli túto Zem so zemetrasením a potom zemetrasenie zasiahlo národ.

Ja som videl ako zemetrasenie zasiahne tento národ. Otriasal sa prudko hore a dole, hore a dole, naľavo a napravo. Ja som to už videl. Takže PÁN pozeral na všetko, ako tento národ očierňoval JEHO DVOCH PROROKOV, ktorí sú veľmi oslávení a slávni a každý môže vidieť, že toto sú veľmi slávni proroci.

Dokonca aj OBLAK BOHA OTCA zostúpil na nich. A každý môže vidieť, že títo DVAJA PROROCI sú veľmi záhadní, dokonca sa ich nemôžete dotknúť! To vám ublíži! A pritom tento národ sa pokúsil očierniť ich, vysmievať sa im, pokúsil sa ich zabiť, dať veci do fotošopu a potom to uverejniť v novinách a v médiách.

Ja viem, že sa teraz pokúšajú to odstrániť z internetu, viem, že sa pokúšajú to vyčistiť, uvedomovali si, že ich ohováranie bolo očividné. PÁN to nezobral na ľahkú váhu, ON to zobral veľmi seriózne, oni sa nemôžu dotknúť týchto OHROMNÝCH PROROKOV VEČNOSTI.

NEMÔŽETE SA DOTKNÚŤ

DVOCH OHROMNÝCH PROROKOV VEČNOSTI

A VSTÚPIŤ DO VEČNEHO KRÁĽOVSTVA

S BOHOM!!!

VY SA NEMÔŽETE DOTÝKAŤ DVOCH PROROKOV BOHA YAHWEH, PROROKOV VEČNOSTI!

PROROKOV PRÍCHODU MESIÁŠA A POTOM VSTÚPIŤ DO KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO, TOTO JE SAMOZREJMÉ DOKONCA AJ PRE MALÉ DIEŤA. Dokonca aj starší to môžu povedať, 60- roční to môžu povedať. Takže ja som videl hnev BOHA prichádzať do tohto národa, kvôli spôsobu, ako sa pokúšali očierniť, vysmievať, pre zlomyseľnosť, pre posmech, zosmiešňovanie.

Títo dvaja OHROMNÍ HOSTIA z Neba a ja môžem vidieť veľmi jasne, že PÁN hovorí tomuto národu, že sa nemôžete tváriť ignorujúco k tomuto. Nemôžete predstierať ignorovanie ohľadom tejto záležitosti. Dokonca aj ako prebudenie pokračuje v tomto národe, teraz viete, že HOSPODIN musí otriasať týmto národom.

Tu je zemetrasenie, ktoré prichádza do tohto národa. Zemetrasenie prichádza do tohto národa, vediac, že média sa pokúšali dotýkať DVOCH OHROMNÝCH PROROKOV NEBA! ON to zráta, aby prijali zodpovednosť za svoje činy.

Znova, HLASOM POVEDAL: ON JE NAHNEVANÝ! A potom, ON poslal JEHO SLUŽOBNÍKOM, aby oznámil súd národa a ON zatriasol národ. ON zatriasol národom a potom som videl zemetrasenie. A budovy sa pohybovali hore dole, hore dole, napravo a naľavo,… Ja som to videl. Takže PÁN bude vyhľadávať zodpovednosť, nezáleží na tom, či to budú médiá, alebo ktokoľvek.

Tento národ potrebuje činiť pokánie. Keď nebudete činiť pokánie, nemôžete vidieť večnosť. Nemôžete vstúpiť večnosť s BOHOM V NEBI, vstúpite do večnosti v pekle. Znova, chcem to povedať veľmi jasne, že vy nemôžete sa vysmievať DVOM PROROKOM VEČNOSTI S BOHOM A VSTÚPIŤ DO SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA NEBA. Môžem zopakovať? Nemôžete sa pokúsiť dotknúť týchto DVOCH OHROMNÝCH SVEDKOV VEČNOSTI A POTOM VSTÚPIŤ DO NEBA. TOTO SA NESTANE.

Môžem vám to uistiť, nemôžete sa dotýkať týchto tu, ktorí majú zlatý kľúč Neba a potom vstúpiť do Neba. 

( koniec prvého proroctva zo dňa 28. 3. 2019 ) 

 

 

Off 

29.3.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top