Home
 

PROROCTVO O MASÍVNOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, 5. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
DŇA: 5. MARCA 2019, Druhé proroctvo
sumarizácia:

Amen, drahí ľudia, opäť, HOSPODIN varoval národ v Keni. HOSPODIN oznámil veľmi prísne varovanie pre národ v Keni a HOSPODIN požaduje strach pred HOSPODINOM v tejto krajine. Biblia hovorí: Nedotýkajte sa mojich pomazaných!  ( Žalm 105: 15 Nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom nerobte zlého!, pozn. ) Takže, ak chcete pochopiť prísne varovanie, čo PÁN Hovorí, tak čítajte Písmo! 

Ale HOSPODIN opäť hovoril so mnou a hovoril so mnou o veľmi masívnom, masívnom liečebnom pomazaní, ktoré zasiahne skrze týchto DVOCH PROROKOV PÁNA a vidím obrovské uzdravenia, historické uzdravenia, ktoré sa tu uskutočnia v Keni. 

To znamená, že v priebehu vašej nedeľnej Bohoslužby nastane chvíľa, keď mi PÁ povie, aby som tu z Ruanda v Nairobi zorganizoval masívnu, masívnu liečebnú službu.
Znova, PÁN hovoril so mnou o masívnom, masívnom uzdravení, o obrovskom šokujúcom liečivom uzdravení, ktoré prichádza a vidím množstvo uzdravení. 

A HOSPODIN ma zodvihol a viedol ma do JEHO SÁLY TRÓNU a postavil som sa pred TRÓN BOŽÍ. A potom mi ON ukázal obrovský strom života, ON odišiel a vytrhol, JEHO ruka išla a odtrhla, BOH, OTEC SÁM vytrhol listy zo Stromu Života a potom rozkvitli, rozkvitli do veľmi nádherných rastlín, rozkvitli v Mojich Rukách, rozkvitli a rozkvitali viac a viac. Bolo to ohromujúce kvitnutie! A to znamená, že bude obrovská, mocná, mocná, uzdravujúca služba, ktorú PÁN chystá, aby som vykonával priamo tu z  Nairobi. 

A znova, zhromaždíte sa na jednom mieste, na štadiónoch, možno sa zhromaždíte až na 84 štadiónov, zhromaždíte vašich chromých, vašich slepých, vašich hluchých, vašich nemých, vašich paralytikov, s poraneniami miechy, zlomenými kosťami, psychózami, s krvácavými ochoreniami, so zväčšenými srdciami, leukémiami a všetkých ochorení pod slnkom. A HOSPODIN prichádza, aby ich uzdravil veľmi, veľmi mocným spôsobom. 

Toto je veľkolepá zvesť,  čo PÁN hovoril o tomto národe. Čoskoro tu bude masívna, mocná liečebná služba a bude vedená priamo z Nairobi. A musíte zozbierať vašich ľudí na rôzne štadióny, na rôzne námestia, verejnée pristranstvá, aby HOSPODIN mohol navštevovať váš ľud,  pozdvihnúť vašich chromých, otvoriť slepé oči vašich slepých a otvoriť hluché uši hluchých, pozdvihnúť ich zo zeme, vyliečiť HIV, vyliečiť leukémiu, rakovinu, cukrovku, hypertenziu a zlyhanie obličiek a všetky tieto stavy, ktoré na Zemi skutočne oslabujú život. 

Videl som túto masívne liečivé pomazanie, pretože HOSPODIN ma vzal, dnes ma vzal do SVOJEJ SÁLY TRÓNU. Vzal ma do SÁLY TRÓNU a tesne pred JEHO TRÓNOM išiel so mnou BOH OTEC k Stromu života a videl som rieku života, videl som tento úžasný strom života a JEHO rukou vytrhol, vytrhol listy života a dal mi a povedal mi, že sú to pre uzdravenie národov! 

A potom ma priviedol späť. A toto je veľká, veľká správa, ktorá sa deje v DOME PÁNA, V CIRKVI KRISTOVEJ!, ale pamätajte na strach z BOHA! Nebuďte familiárni s TÝMITO DVOMA PROROKMI BOHA!  Budete zranení! Bolí to! Ak sa ich pokúsite dotknúť, bude to bolestné! 

Ale ON hovoril teraz dobrú správu, že ON prinesie masívne liečebné pomazanie, masívne uzdravenie v tejto krajine, aby pamätal na ľudí, ktorí sú skutočne v žalostnej fáze a podmienkách, bezplatne v MOCNOM MENE JEŽIŠ!
Takže znovu, ja vás žehnám!  Žehnám vaše uzdravenie! Žehnám vaše Cirkvi! Žehnám tým, ktorí sa uzdravia, aby ste mohli ďalej žiť a oslavovať PÁNA JEŽIŠA.

Nech vás HOSPODIN žehná, shalom!

Off 

6.3.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top