Home
 

NÁVŠTEVA HOSPODINA PRICHÁDZA DO NAKURU NA BUDÚCI MESIAC, HOSPODINOVI NAJVÄČŠÍ PROROCI, 8. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 8. novembra 2018, – V PORADÍ PRVÉ PROROCTVO DNES – z troch
sumarizácia:

Chválim PÁNA, moji PÁNI, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, 

… Amen, som vo vysielaní?

Nuž, požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH YAHWEH, ELOHIM, GABOTI, MAOLT, MAGEN, THY SHIELD, ADONAI, PÁN BOH VŠEMOHÚCI, SABBAOTH; HOSPODIN ZÁSTUPOV; EL GIBBOR; MOCNÝ; MOCNÝ BOH ISRAELA A NEBA; ELOHIM, KTORÝ JE VEČNÝ Tvorca; VŠETKY NEBA A VESMÍRU; ON HOVORIL SO MNOU, HASPHOHET; HAMELEK; VEČNÝ KRÁĽ, ON hovoril ku mne 2 dni,  dnes završil. 

Milovaní ľudia, JEHOVAH HASPOHET; GOEL, HOSPODIN VYKUPITEĽ, HOSPODIN MOJA SILA, NAJVYŠŠÍ, ON hovoril so mnou v posledných 2 dňoch, ktoré završil. Hovoril vo veľmi kritickom čase v Cirkvi, monumentálnej hodine v Cirkvi, ON vtrhol do Cirkvi, dejú sa tam obrovské inovácie, nápady.  

Milovaní ľudia, PÁN sa zaoberá Cirkvou, ako nikdy predtým a otvára väčší rozhovor pre večnosť, pre Nevestu KRISTOVU v národoch, pre večnosť tela KRISTOVHO. Vaše oči videli večnosť, nech vás nikto neodvedie od večnosti milovaní ľudia. V tejto hodine ste sa dotkli fyzických kryštálov od Trónu BOHA VŠEMOHÚCEHO, zbierali ich a zovreli ich, tak, ako ľudia v Izraeli zbierali mannu. 

Veľmi historický čas v Cirkvi. Konečne evanjelium bude dokonané. Sme nadsadení. Každý národ sa chystá. Taktiež chceme byť pokarhaní a vstúpiť, chceme vidieť Slávnu Cirkev, hlad po spravodlivosti, svätosti, moment zmätku a tajomstva, záhady.

V agende môžete vidieť suverenitu, autoritu a záhady, ktoré sú teraz otvorenée, zjavené. Každý teraz môže vstúpiť. Obrovská návšteva sa deje na Zemi. Keď ON napísal na oblohe, všetko je teraz otvorené pre večnosť, teraz sa zjavuje. PÁN mi ukázal stretnutie, ktoré prichádza do Nakuru v Keni, vidím 230 leteniek z mnoha národov, Pastorov prichádzajúcich do Nakuru. PÁN hovoril so mnou o rozvinutí, pokročilosti okolo Velikého slávneho mítingu.

Historické uzdravenia, keď PÁN prináša JEHO DVOCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, my sedíme na pokraji histórie milovaní ľudia. Koľko veľa milosti od HOSPODINA, ktorý sa pokúša vyhrať ( JEHO Cirkev, pozn. )

Túto minulú noc ma HOSPODIN zobral do Nakuru a pozdvihol ma ponad Nebo. Videl som DVOCH PROROKOV, ako slúžia v Nakuru, čo sa nikdy predtým nevidelo v Cirkvi. Keď ma PÁN pozdvihol ponad vesmír, ON hovoril ku mne o niečom, s čím sa nemôžem zdielať.

ON mi tiež povedal: pozri, MOJŽIŠ, PRIATEĽ BOHA PRICHÁDZA! ON ich separoval. Pozri! PROROK ELIÁŠ! Teraz sa to deje milovaní ľudia. Veliké mega prebudenecké stretnutie sa bude konať onedlho. Bude to návšteva samotného BOHA OTCA na stretnutí. BOH môže robiť to, čo chce JEHO DVOM SLUŽOBNÍKOM.  Tí, ktorých uši sa otvorili, sa budú podielať na úžasnom Slávnom prebudení.

Z neba HOSPODIN ukazoval BOŽÍ OBLAK OTCA ako prichádza na návštevu do Nakuru, v podobe huby. Čo ma najviac šokuje, že to bolo za kratší čas, než mihnutie oka. V záblesku, DVAJA PROROCI, BOH OTEC, pokrýval celý Altár, aj druhý okraj, keď prišiel, vidíte tieň. 

Aké obrovské a slávne! BOH, BOH OTEC SAMOTNÝ, JEHOVAH YAHWEH sa chystá navštíviť stretnutie v Nakuru. Videl som HO v podobe ako huba. Takže ON ich môže obaliť:

Toto je moment SUVERENITY. 

ON môže robiť JEHO vôľu. Toto je HODINA NÁVŠTEVY! HALLELUJAH! SLÁVA A TIEŇ POKRYL OLTÁR. 

Potom HOSPODIN priniesol službu uzdravenia priamo v tomto Dome. Vidím malé dievčatko, ktoré má belavé oblečenie, vidím malé dieťa, ktoré som videl slepé, chorého dospelého, zmrzačené deti. Teraz som videl Dr. Kasepoiho a ďalších lekárov. Neviem, prečo mi ho PÁN ukázal,  doktora Kasepoiho. 

Bude to MEGA, MEGA SUPER VEĽKOLEPÁ NÁVŠTEVA, BOH NEBA PRÍDE NAVŠTÍVIŤ NA SUPER MEGA PREBUDENECKÉ STRETNUTIE V NAKURU, JEHO DVOCH PROROKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 kap. ON ROZŽIARIL SVETLO A POVEDAL: POZRI! MOJŽIŠ A ELIÁŠ! DVAJA HROZNÍ PROROCI HOSPODINA!

Aký úžasný čas! HOSPODIN teraz prichádza oslobodiť JEHO ľud. Pastori, spoločenstvo Pastorov, aký úžasný čas, Hallelujah! Potom, túto noc bol ohromný rozhovor o mítingu prichádzajúcom do Nakuru, s ktorým sa potrebujem zdielať neskôr.

OHROMNÝ HISTORICKÝ ČAS V CIRKVI. Požehnané sú uši a srdcia, ktoré sú obrezané a osvietené, nie tvrdé. POSLOVIA BOHA vykonávajú teraz prácu, agendu BOHA. Aká krásna hodina v Cirkvi. Keď DVAJA PROROCI HOSPODINA hovoria. Predtým, než som odišiel do Limy v Peru, DVE OLIVOVÉ STROMY, DVE OLIVY BOHA sa dostali do Neba. Nepriateľ musí byť teraz porazený.

MESIÁŠ PRICHÁDZA MILOVANÍ ĽUDIA, PRIPRAVTE CESTU! 

Po mnoho rokov po celom Izraeli, USA, ON hovoril: Spomínate si na Mojžiša? a tu na ďalšom mieste hovorí o Eliášovi! Pozrite sa na Limu Peru teraz! Ustanovil MOC KRVI A KRÍŽA! a druhú stranu ostatných cirkví. 

Pozrite sa teraz, kto sa odváži ignorovať HOSPODINA, NISSI, MISKABI; HOSPODIN, Moja vysoká veža; MAGÉN, ON TERAZ PRICHÁDZA, MOCNÝ BOH IZRAELA, zobrať si JEHO SVÄTÚ, SPRAVODLIVÚ A DOSPELÚ CIRKEV.

Teraz dostáva hlbšie posolstvo pre dospievanie Cirkvi, veliký, veľkolepý míting v Nakuru, veľkolepá uzdravovacia služba.

NECH TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI, POČUJÚ HLAS HOSPODINA. 

Svätosť, spravodlivosť, veľa národov bude mať príležitosť na budúci rok. Všetko sa zameriava na Nakuru, aký úžasný, mocný čas! Nech PÁN žehná tých, ktorí majú uši. Tí, ktorí smerujú do neba, činia pokánie.

POSLOVIA NESKORŠEJ NÁVŠTEVY teraz kráčajú po Zemi, rovnaký Oblak, ktorý bojoval s nepriateľmi a oslobodil Boží ľud z Egypta, rovnaký OBLAK BOHA OTCA teraz prichádza navštívíť Cirkev. Cirkev sa teraz stáva PRÍBYTKOM SLÁVY. Nech vás PÁN žehná! Todah rabah. PRIPRAVTE CESTU PRE MESIÁŠA!

Oh ako sa modlím, aby ste boli medzi číslom, ktorí budú vytrhnutí. Aká požehnaná je Cirkev, na ktorú HOSPODIN pamätá. Nakuru je jednou z toho druhu. Shalom todah,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

SHALOM! 

Návšteva v Lime, Peru: limaa PERU5 limaa1 lima PERU SLAVA PANA

 

 

Off 

8.11.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top