Home
 

marec, 2018

PROROCTVO O VSTUPE CIRKVI DO NEBA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 13. MAREC 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 13. Marec 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia     

Off 

KRISTUS JEŽIŠ, MESIÁŠ PRICHÁDZA!!!, PROROCTVO ZO DŇA 10.MARCA 2018

 Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info dňa: 10.Marca2018 NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR.OWUOR PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH, ON hovoril ku mne hlasom vo sne a PÁN povedal, že keď Oblak Slávy zostúpi, oni ho budú nasledovať, …keď OBLAK BOŽEJ SLÁVY zostúpi, oni HO budú nasledovať. A Ja Som videl OBLAK …Continue reading

Off 

PROROCTVO HOSPODINA, ZJAVENIE JÁNA 11. KAP. VEĽKÝMI BIELÝMI PÍSMENAMI, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 8. MAREC, 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 8. Marec 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou. Dnes, približne pred 2 hodinami som sedel tu v kancelárii a potom som zaspal. A potom HOSPODIN JEHOVAH, ja som videl JEHO ruku a JEHO ruka napísala na niečo, čo vyzeralo ako …Continue reading

Off 

POSOLSTVO O NÁVŠTEVE NEBESKÉHO ZÁSTUPU HOSPODINA, PRIPRAVTE SLÁVNU SVÄTÚ CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 3. MAREC 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 3. Marec 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN JEHOVAH, HOSPODIN BOH nášho Pána JEŽIŠA KRISTA, PÁN JEHOVAH ELOHIEKA, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL-OLAM, JEHOVAH EL-SHADDAI, JEHOVAH EL-GIBBOR, JEHOVAH TSABAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH HOSSENU, PÁN NÁŠ STVORITEĽ, JEHOVAH MAKADESCHEM – PÁN KTORÝ NÁS POSVÄCUJE, JEHOVAH ELOHEENU, PÁN BOH, …Continue reading

Off 
1 2
Top