Home
 

marec 5th, 2018

POSOLSTVO O NÁVŠTEVE NEBESKÉHO ZÁSTUPU HOSPODINA, PRIPRAVTE SLÁVNU SVÄTÚ CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 3. MAREC 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 3. Marec 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN JEHOVAH, HOSPODIN BOH nášho Pána JEŽIŠA KRISTA, PÁN JEHOVAH ELOHIEKA, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL-OLAM, JEHOVAH EL-SHADDAI, JEHOVAH EL-GIBBOR, JEHOVAH TSABAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH HOSSENU, PÁN NÁŠ STVORITEĽ, JEHOVAH MAKADESCHEM – PÁN KTORÝ NÁS POSVÄCUJE, JEHOVAH ELOHEENU, PÁN BOH, …Continue reading

Off 
Top