Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

PROROCTVO O KNIHE ZJAVENIA 12 KAP., DOBA CIRKVI KONČÍ, zo dňa 28. Februára 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 28. Februára 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH dnes so mnou hovoril medzi tým ako sme spolu hovorili. PÁN JEHOVAHhovoril a v tomto ohromnom rozhovore, BOH JEHOVAH mi ukázal dvoch Prorokov JAHVE. ktorÍslúžia …Continue reading

Off 

NIKTO NEMÔŽE IGNOROVAŤ PROROKA HOSPODINOVHO A VSTÚPIŤ !!!

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Tam je veľký zmätok v cirkvi, BOH nikdy nie je irelevantný ( nekoná bez cieľa, bez zámeru ). On ma nemôže poslať a potom Vy si poviete: „Nie, Ja vstúpim bez Neho“ Rozumiete tejto časti ? To je veľmi rozhodujúca časť. Znamená, Vy nikdy viac nemôžete ignorovať …Continue reading

Off 

KEĎ SÁM PÁN PRERUŠÍ VÁŠ SPÔSOB ŽIVOTA, …

Z BOHOSLUŽBY DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Pokiaľ zvážime, že tu je pred nami peklo, a že je tu Nebo pred nami a tiež keď zvážime, že tu pred nami je posledný súd BOHA a vzhľadom na to, že Zem a Nebesia ako sú dnes budú zničené, potom JEŽIŠ prichádza a prerušuje ich program. Moje ovce …Continue reading

Off 

PODOBENSTVO O ROZSIEVAČOVI

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA 11. KAPITOLY Títo ľudia boli v cirkvi. Oni všetci boli v cirkvi. Ale jedna skupina prišla pred veľký biely súdny trón a On im povie: Pravdu Vám hovorím, že ja Vás nepoznám, odíďte odo mňa páchatelia neprávosti ! A iní vstúpia do Kráľovstva večnosti. Teraz Pán vysvetľuje, že čo sa deje v cirkvách, …Continue reading

Off 

Hlboké zjavenie vytrhnutia zosnulých, 3. časť, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

HLBOKÉ ZJAVENIE VYTRHNUTIA ZOSNULÝCH, 3. časť: To je vytrhnutá cirkev. Zabudnite na tých členov z predošlej Cirkvi, ktorí budú čeliť veľkému súženiu. Tak teraz sa zobuď cirkev, aby si tvrdšie pracovala, toto je čas žatvy, žatva je veľmi veľká a iste, že vidíme mnoho žatvy. Poďme sa pozrieť na ďalšie zjavenie. Kniha Ján 5: 24-2824 Ameň, ameň …Continue reading

Off 

Hlboké zjavenie vytrhnutia zosnulých, 2. časť, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

HLBOKÉ ZJAVENIE VYTRHNUTIA ZOSNULÝCH, 2. ČASŤ Filmy, ktoré pošpiňujú meno Pánovo to je rebélia, vyučovanie evanjeliaprosperity bez posvätenia, ktoré sedí uprostred srdca Kristovho. Posvätenie, ktoré je vlastne svadobné rúcho, ktoré sme práve videli. Toto je tá rebélia, o ktorej hovorí a hovorí, že muž bezzákonnosti nebude zjavený dokiaľ sa táto rebélia nestane. Hallelujah. A pokračuje a hovorí 2 Tesal.2: …Continue reading

Off 

Hlboké zjavenie vytrhnutia zosnulých, 1. časť, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

HLBOKÉ ZJAVENIE VYTRHNUTIA ZOSNULÝCH Časť 1: Chválime Pána. Dňa 26.novembra v roku 2006, Pán Náš Boh, Náš Otec, jeden jediný, ktorý vie kedy vytrhnutie, svadba Baránkova Božia, svadba Ježiša Krista – Mesiáša, sa stane. Toho dňa sa Pán rozprával so mnou, dňa 26.novembra2006, toho dňa On sa prišiel so mnou rozprávať znovu o vytrhnutí cirkvi a čo On …Continue reading

Off 

PROROCTVO O STRAŠNOM, NEUNESITEĽNOM SÚDE BOHA PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, ZO DŇA 11. FEBRUÁRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 11. Februára 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril ku mne minulú noc, PÁN BOH VŠEMOHÚCI, STVORITEĽ NEBE A ZEME, ON hovoril so mnou minulú noc o národe Keňa. Ja som predtým hovoril …Continue reading

Off 

ZMENILO BIBLCKÉ PÍSMO VÁŠ ŽIVOT?, POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 2. FEBRUÁRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 2. Ferbuára 2021Sumarizácia : Zmenilo Biblické Písmo, Slovo Váš život ? Ján 5:39 Veď zpytuj(e)te písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia …Continue reading

Off 

WINNY BETT – PÁN STVORIL NOVÚ MATERNICU, ZÁZRAK ZÁZRAKOV STVORENIA – PO HYSTEREKTÓMII MA DIEŤA!

Potom máme tento veľmi vzácny prípad Winny Bett, ktorá dostala novú maternicu. Toto je popredný chirurg vtejto nemocnici 6 úrovne. Americký lekár. On je ten, ktorý so svojím tímom špecialistov odstránili jejmaternicu a potom tu je lekársky záznam, ktorý nám dala. Úžasné. A potom tu je míting v Sotiku. Toto je87 štadiónov. A ona to …Continue reading

Off 
1 3 4 5 6 7 21
Top