Home
 

Kresťania, ktorí vstúpia do BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA – koho bude odmeňovať BOH?

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 26. Mája 2021

Sumarizácia:

ČO BUDE BOH ODMEŇOVAŤ?


✓ Boh odmení obetavý život pre NEHO

✓ Boh odmení VERNOSŤ

✓ Boh odmení každého podľa toho, čo urobil

✓ Boh odmení vaše dobré SKUTKY

✓ Boh odmení vašu lásku k vašim nepriateľom, keď im robíte dobre

✓ Boh vám odplatí, keď vás budú prenasledovať, urážať, nenávidieť, očierňovať, ohovárať a hovoriť falošné obvinenia proti vám kvôli JEŽIŠOVI

✓ Boh vás odmení zakaždým, keď pozvete chudobných na hostinu, pretože nie sú schopní vám odplatiť

✓ Boh odmení vašu službu PÁNOVI

✓ Boh odplatí, keď predáte váš majetok a darujete chudobným

✓ Boh odmení keď obdaríte každého, kto vás požiada

✓ Boh vás odmení, keď dávate bez toho, aby ste vyžadovali späť

✓ Boh vás odmení, keď robíte druhým tak, ako by ste očakávali, aby to robili aj pre vás

✓ Boh vás odmení, keď požehnáte tých, ktorí vás preklínajú

✓ Boh vás odmení, ak požičiate bez toho, aby ste očakávali naspäť

✓ Boh vás odmení, ak sa vo všetkom podriaďujete vašim pozemským pánom

✓ Boh vás odmení, ak budete pracovať na tom, čo robíte celým svojím srdcom, akoby to bolo pre PÁNA

✓ Boh odmení zbožný život

✓ Boh odmení každú snahu, ktorú investujete, aby ste boli nájdení nepoškvrnení

✓ Boh odmení vytrvalosť pri prenasledovaní

✓ Boh odmení svätý život

✓ Boh bude odmeňovať to, keď robíte vytrvalo dobro

✓ Boh vás odmení, ak ste vylúčení kvôli Ježišovi

✓ Boh odmení vašu službu v SLUŽBÁCH PRE PÁNA

✓ Boh vás odmení, ak žijete pre JEŽIŠA: takým životom, aby ste sa mu páčili

✓ Boh vás odmení, ak to, čo budujete na JEŽIŠOVI, prežije skúšku Pánovho ohňa 🔥

✓ Boh odmení vaše excelentné zisky V PÁNOVEJ SLUŽBE

 • NIEKTORÍ BUDÚ MAŤ VYSOKÚ ÚROVEŇ RADOSTI V NEBI, POKIAĽ OSTATNÍ – RÔZNE ÚROVNE ODMENY – INÍ VÔBEC NIČ
 • BOH SA NESTARÁ O VEREJNÉ NÁZORY – BOJUJTE ZA VAŠE ODMENY!
 • BOH BUDE V NEBI OCEŇOVAŤ NIEKTORÝCH KRESŤANOV VIAC AKO INÝCH Lukáš 19: 18-20
 • NIEKTORÍ KRESŤANIA NEBUDÚ VLÁDNUŤ IBA NAD MESTAMI, ALE NIEKTORÍ AJ NAD NÁRODMI
 • NIEKTORÍ BUDÚ VLÁDNUŤ S KRISTOM, INÍ NEBUDÚ MAŤ VÔBEC ŽIADNE ODMENY
 • BUDÚ VLÁDNUŤ NAD ANJELMI


KOMU BOH DÁ KORUNY AKO ODMENU?


KORUNA SPRAVODLIVOSTI:

Kto dostane tento typ koruny?

• Tí, ktorí čakajú a milujú zjavenie MESIÁŠA
• Tí, ktorí túžia potešiť KRISTA v deň JEHO zjavenia

KORUNA ŽIVOTA:

Kto dostane tento typ KORUNY?

• Sú pripravení prísť o život pre JEŽIŠA
• Sú verní JEŽIŠOVI aj uprostred najhoršieho prenasledovania a sú vystavení riziku svojho života. Niektorí sa stanú mučeníkmi, iní nie, to sú prenasledovaní kresťania ZA PRAVDU PÁNA

KORUNY SLÁVY:

Kto dostane tento typ koruny?

Pastor s príkladným vedením
• Ochotný Pastor, ktorý túži slúžiť a starať sa (zo srdca)
• Pastier Božieho stáda, ktoré mu bolo zverené a slúžil ako dozorca.
• Pastier slúžiaci bez chamtivosti po peniazoch, ale pripravený napredovať pre MESIÁŠA.
• Tiež tí, ktorí sa starajú o podporu v CIRKVI PÁNA

KORUNA RADOSTI

Kto dostane tento typ koruny?

• Tí, ktorí učia Cirkev v otázkach Spravodlivosti a Božieho kráľovstva

KORUNA JE ZÍSKANÁ!, ako? :

Prechádzajú prísnym tréningom zbožnosti
• Vo svojich kresťanských životoch zvíťazili
• Zameriavajú sa na prvú cenu

√ Koruny nie sú pre vás, ale pre slávu PÁNA

√ Sú tiež položené pred Pánom počas UCTIEVANIA ako veľký prejav CTI

√ Nemať v nebi žiadnu korunu sa rovná zneucteniu PÁNA.

TÁTO SPRÁVA LEŠTÍ CIRKEV

DRUHY KORÚN:


 1. KORUNA SPRAVODLIVOSTI: 👑
  2 Timotejovi 4: 6/4: 8
 1. KORUNA ŽIVOTA: 👑
  Jakub 1:1
  Zjavenie 2:10
 1. KORUNA SLÁVY 👑
  1. PETER 5:14

 2. KORUNA RADOSTI 👑
  Phip 4: 1
  1. Tesaloničanom 2:19
 1. KORUNKA NEPORUŠITEĽNOSTI 👑
  1. Korinťanom 9:2
  1. Korinťanom 9:25

JE NUTNÉ NA TOM PRACOVAŤ.

Off 

28.5.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top