Home
 

3. JÚN 2021 – ŠPECIÁLNE VYHLÁSENIE DVOCH MEGA PROROKOV PÁNA – PRIPRAVUJTE SA PO CELÝ ČAS, PREBUDENÍ A VYHÝBAJTE SA ZLÉMU

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 3. JÚNA 2021
, / – prvé POSOLSTVO PÁNA

Sumarizácia:

Amen, požehnaní ľudia, dôvod, prečo k vám dnes prichádzam v tomto čase, aktuálny čas teraz je presne 9:00, ráno, EAT – východo afrického času, kvôli rozhovoru, ktorý so mnou včera viedol PÁN o príchode MESIÁŠA, o vytrhnutí Cirkvi, vytrhnutí verných veriacich v KRISTOVI. A chcem len znovu zdôrazniť toto: Že keď sa pozriete na Proroctvo z 2. apríla, v roku 2004, zmeny vo vedení v Izraeli a povedal som, Benjamin Netanjahu prvý krát (1), potom Benjamin Netanyahu (2).

Keď sa pozriete na to, čo sa práve deje, na vašich televíznych obrazovkách, na sociálnych sieťach, v novinách a tak ďalej, dnes ráno, zmeny vo vedení v Izraeli, a potom na to nadviažete včerajší rozhovor, v ktorom PÁN hovoril o vytrhnutí cirkvi, o zobratí cirkvi do Neba, a ja som zvrchu videl, ako prichádzajú takto so slávou.

Toto je veľmi citlivý čas. V túto hodinu je veľmi citlivý čas. Preto znovu vyzývam, aby som to zopakoval: Že bude veľmi dôležité, aby ste robili pokánie, nech robíte čokoľvek, nech idete kdekoľvek a nech idete kamkoľvek, nech idete kamkoľvek. A buďte

PRIPRAVENÍ NA PRÍCHOD MESIÁŠA!

Nikto nevie deň ani hodinu, ale ak sa budete riadiť medzníkom proroctva, ktoré som vyslovil národom Zeme, Proroctvo, ktoré mi bolo dané, keď som stál priamo pred Božím trónom vo vnútri Neba, proroctvom, ktoré malo segment transfigurácie.

Proroctvo, kde tam stojí Ján Krstiteľ, hovorí so mnou. Proroctvo kde ma BOH pozdvihol a ukazuje mi, čo sa má stať a ja vidím tieto zmeny. , Ak sa teraz pozriete na svoje správy a potom porovnáte toto proroctvo so správami a včerajším rozhovorom, uistite sa, že vás nikdy nikto nerichytí nič netušiacich.

Nikto nevie deň ani hodinu, ale PÁN skutočne urobil JEHO najlepšie, čo mohol, aby stále zdôrazňoval potrebu pripravenosti, zvýrazňoval hodinu a hovoril o tom, že už nie je čas. Ľudia by mali byť vždy pripravení. Biblia samozrejme hovorí: „Buďte stále pripravení. Buďte bdelí. Majte oči upreté hore, lebo vaše vykúpenie je blízko.“

Ak sa však pozriete na Koronavírus, ako otriasol Zemou a zmenil Zem, takmer teraz pripravil Zem na ďalšiu dobu, keď dôjde k veľkému otrasu Zeme, keď sa zrútia systémy Zeme: ekonomiky, prídu zamorenia, neporiadok a bude teraz potrebné, aby niekto zakročil a pripravil Zem na antikrista pre túto dobu. Toto je teda citlivý čas. Toto je zložitá doba. Ak sa pozriete na vaše správy a budete nasledovať proroctvo, ktoré včera hovoril PÁN, a potom vedľa neho sledujete Proroctvo z roku 2004,z 2. apríla, potom vám nezostáva nič iné, len sa veľmi dobre pripraviť, aby ste boli pripravení neustále, pretože opäť nikto nevie deň ani hodinu.

A mojou túžbou je, aby všetci, ktorí sú súčasťou tohto hnutia Boha, tohto veľkého pohybu Boha, tejto veľkej služby BOHA YAHWEH, všetci, ktorí boli naladení v rádiu, počúvali a počuli potrebu ísť k spravodlivosti, činiť pokánie a byť svätí. Činili pokánie a prijali ich v životoch.

Mojou najväčšou túžbou a modlitbou je, aby ste sa dostali do Kráľovstva YAHWEH. Bola by to katastrofa a tragédia, ak to nezvládnete, ak zostanete. A preto som vám dnes ráno volal, len aby som vás upozornil, aby ste si dávali pozor, aby ste si spojili bodky,……… spojili bodky….

BUĎTE OPATRNÍ!!!

Pozerajte sa na svoje správy duchovným zrakom a buďte neustále pripravení. Nikdy to nebolo také jasné. Nikdy to nebolo také hrozivé, také strašidelné. Nikdy to nebolo také ostré ako dnes.

Vo svojom srdci teda ČIŇTE POKÁNIE!!

Držte sa ďaleko od VŠETKÝCH HRIECHOV!!!

Pamätajte, že v túto hodinu môžete činiť pokánie a potom o päť minút neskôr zistíte, že upadáte do chtíčov v kanceláriách, alebo na uliciach. Sexuálna žiadostivosť túžiaca po mužovi, ktorý túži po žene, nech už ste ktokoľvek, ktokoľvek. Ale toto je hodina bdenia, aby vám nikto nemohol vziať korunu.

Takže prosím, dnes ráno som volal, aby som vás upozornil, aby ste boli vnímaví, aby som vás upozornil na potrebu byť neustále pripravený bez ohľadu na to, kde ste, či už ste vo svojich kanceláriách, alebo ste doma, alebo cestujete, len čiňte pokánie a buďte pripravení!

Povedzte PÁNOVI, aby vám pomohol, SVÄTÉMU DUCHU, aby vás absorboval, aby ste boli úplne zaplavení JEHO autoritou a mocou, a potom, aby ste boli NÍM chránení. Pretože najhoršie, čo sa vám môže stať, najhoršie, čo sa môže stať je to, že dôjde k vytrhnutiu Cirkvi, že sa zoberie Cirkev a potom vidím, že niektorí ľudia, ktorí pracujú, sú ľudia, ktorí boli tu v tomto Zbore, že ostanú, to by bolo veľmi srdcervúce.

Takže sa pripravte. Naučte svoje deti pripraviť sa. Hovorte s nimi, hovorte s nimi o MESIÁŠOVI. Porozprávajte sa s nimi o príchode MESIÁŠA, o prorockom Božom kalendári, v ktorom sa nachádzame, o časoch, ktoré Biblia sľúbila, o znameniach, ktoré vidíme. Pripravte celú svoju rodinu. Pripravte svoje Cirkvi.

Ak máte skupinu WhatsApp, pošlite to svojim Cirkvám a povedzte im: „Prosím, môžeme byť pripravení na príchod MESIÁŠA?“ To je hlavná úloha pastiera, HLAVNÁ! úloha pastiera je pripraviť ovce na slávny príchod MESIÁŠA.

Takže, prosím, nech je to cez WhatsApp, Facebook, nech už komunikujete so svojimi Cirkvami ako Pastor, Biskup vo vašom území, povedzte svojim ľuďom, aby boli vždy pripravení, aby váš Zbor bol vždy pripravený, pretože môže dôjsť k najhoršiemu. Ak by došlo k vytrhnutiu a zostali by. A boli v Zbore. Počúvali POSOSLTVÁ. Stále sa pripravovali, a pretože im ušiel jediný krok a zostali by tu a to by bola tragédia, pretože ste milovali PÁNA. Kráčate s PÁNOM tak dlho, prečo by ste mali zostať? Prečo by tu mali zostať vaše deti?

Takže, prosím, vyzval som vás, aby ste upriamili pozornosť na udalosti v Izraeli práve teraz a aby ste sa vrátili k Proroctvu z 2. Apríla, v roku 2004. A vezmite to a spojte to s rozhovorom, ktorý so mnou PÁN viedol včera, keď ma ON vyzdvihol do Neba, videl som vytrhnutie Cirkvi, ako prichádzajú so slávou. Prišla k nim Božia sláva – dvíhala – vychádzali ako baldachýn, ako huba, prichádzali do Kráľovstva Neba.

PÁN neúnavne hovoril o zobratí Cirkvi: neúnavne, dôsledne, vytrvalo. Naozaj túži, aby ste vstúpili do JEHO Kráľovstva. Aby ste mohli byť pripravení. Ak sa venujete akejkoľvek činnosti, ktorá vás má predurčiť k hriechu, prosím, zdržte sa toho, zdržte sa toho!! Toto je hodina, aby ste si vybrali väčšiu vec: večnosť.

A v Posolstve, ktoré som dal včera, ste videli PÁNA veľmi jasne hovoriť s národmi, PÁN hovoril, že ​​„SÚD BUDE VEČNÝ. TO BUDE NIEČO, ČO SI NIKDY NEPREDSTAVÍTE. BUDE TRVAŤ: NAVEKY A NAVŽDY. A DOSTANETE VEČNÉ SLÁVNE TELÁ, KTORÉ VEČNE MÔŽU ZNÁŠAŤ TREST. DOSTANE NOVÉ TELO, KTORÉ NEMOŽNO ZNIČIŤ. “

Jednoducho nebude konca, nekonečne, večne, tak dlho, ako BOH žije. A tak prečo? Prečo by ste sa mali uberať týmto smerom? Takže požehnaní ľudia, pripravte sa. Buďte stále pripravení. Naučte svoje deti o KRISTOVI. Učte ich o svätosti. Porozprávajte sa s nimi o svätom obliekaní, svätej chôdzi, svätom rozprávaní. Pritiahnite ich k Biblii. Spojte ich s rádiom. Nech sa pripoja k cestám BOHA prostredníctvom Písma. Nech sa naučia závisieť od PÁNA.


Napríklad v Keni, a je to globálne, pretože je to všade v sociálnych sieťach, chodia chromí. Pripojte svoje deti k takýmto činom BOHA. To je to, čo vytvorí pud nezmazateľnej stopy. Bude ich to približovať k BOHU. Bližšie k udalostiam Boha, k skutkom Boha. Bližšie k tomu, čo BOH robí tu a teraz. Pôjdu teda v spolu krokmi SVÄTÉHO DUCHA. Pritiahnite k tomu svoje rodiny. Povedzte im, že za jeden deň boli vyzdvihnutí dvaja (2) chromí.

Toto nie je kino. Nie je to film. Je to rozhovor. Bola by to pre vás taká tragédia, keby ste sa zúčastnili na oslave chromých, aby ste sa zúčastnili tom, kde chromí chodia, a potom zmeškáte príchod MESIÁŠA! Cirkev vo Vietname, Phnom Penh, Cirkev v Malajzii, Cirkev v Austrálii, Cirkev na Novom Zélande, Cirkev v Južnej Kórei, niektoré z nich majú úžitok z Navštívenia Boha, aj keď rozposielame video – klipy globálne.

Používajú to na prípravu na príchod MESIÁŠA! Takže sa pripravte, stále. Nech vás požehná PÁN, ďakujem vám!

Off 

4.6.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top