Home
 

VÍZIA O ZÁKAZE UCTIEVANIA PÁNA PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 13. Augusta 2021.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 13. August 2021

Sumarizácia:

Nuž, požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH ELOHEENU, PÁN, NÁŠ BOH, ktorého vidíte v knihe Žalmov 99, verše 5, verš 8 a verš 9. PÁN JEHOVAH SAMMAH, PÁN JE PRÍTOMNÝ, v Ezechielovi 38: 35,
ON hovoril so mnou Požehnaní ľudia a v tomto rozhovore ma

PÁN priviedol na miesto, a keď som tam kráčal, počul som, že niekto hrá a hrá hudbu. Hral hudbu a predával CD.

Opäť, niekto púšťal hudbu a vyzerá to, že mal dodávku a predával CD. Kráčal som teda s ľuďmi a potom som sa ho spýtal, keď mi dal leták, malý leták o type hudby, ktorú predával, spýtal som sa ho: „Máš kresťanskú, kresťanskú hudbu? Máte kresťanské uctievanie?

Potom povedal: „Kresťanskú nie“. Nebolo teda kresťanské uctievanie. Opýtal som sa ho: „Máte kresťanské piesne na uctievanie?“ Pretože tam hral nahlas a predával svoju hudbu. Potom som sa ho spýtal: „Máte kresťanské uctievanie? Potom povedal: „Kresťanskú, nie, nemám.“ Skúsil som teda kresťanskú Bohoslužbu a nenašiel som.

A keď som kráčal ďalej, bolo tam miesto, do ktorého sme vchádzali, tam kontrolovali ľudí. Vstúpila skupina, s ktorou som kráčal. Vrátil som sa teda asi o meter. Prešiel som o jeden meter, takže som sa vrátil. Keď som vošiel, stál tam niekto, moslim, mal uviazaný turban, spôsobom, akým sa obliekali Katarčania, ľudia v Katare, tá biela vec, ktorá sa viazala aj hore v turbane, a pri vstupe kontrolovali tam ľudí.

Potom som tam vošiel, videl som veľa ľudí, ako tam vchádzajú, a tak ma PÁN viedol, ako keby som behal, ale nie skutočne behal, pretože som sa tam pohyboval s nimi … veľa ľudí tam vstupuje.

Tu je pred nami VEĽMI VEĽMI ŤAŽKÉ OBDOBIE!

Teraz, keď môžete uctievať Pána, uctievajte prosím PÁNA.

PÁN mi ukázal, čo sa stane po vytrhnutí Cirkvi … čo sa stane potom, keď Svätá Cirkev, kľúčové slovo je Svätá, Svätá a spravodlivá a BOHA bojaca sa Cirkev, úctivá Cirkev, ktorá má úctu k PÁNOVI… úctu k Bohoslužbe, oddelená Cirkev.

Buďte teda VEĽMI VEĽMI OPATRNÍ!

Uctievajte PÁNA, kým JE stále k dispozícii. Zastavte prosím tIETO HRIECHY, ktoré vidíte v Amerike, Európe a Afrike a všade v Kanade, kdekoľvek, Latinskej Amerike, Ázii. Toto odpadnutie v Cirkvách, kde je narušenie a nahlodanie výhody kresťanstva a spásy.

Spasenie je jedinou nádejou pre tento svet.

A preto PÁN tu hovorí veľmi jasne a hovorí:

„Prosím, bude to tu pred nami strašné. Akonáhle dôjde k vytrhnutiu, bude to tu strašné. A každý môže povedať, že sedíme na pokraji večnosti, na pokraji vytrhnutia Cirkvi.

Uctievajte teda PÁNA, kým ON môže byť stále uctievaný, kým ho stále môžete nájsť, zatiaľ čo ON je stále prijateľný. Vpredu bude nevraživosť, krutosť, brutalita najhoršieho poriadku a každý vstúpi tam, kde sú moslimovia.

Pýtal som sa: „Máte kresťanské uctievanie?“ PÁN vložil SVOJHO MEGA STAROVEKÉHO PROROKA do tejto ohromnej vízie, aby som položil Zemi otázku: „Máte kresťanské uctievanie? A odpoveď je: „Nie, nemáme kresťanské uctievanie“. Ten chlap sa uhnul a povedal: „Nie, nie, nie, nemám.

PÁN hovorí, že uctievanie sa skončí.

Uctievajte Pána, kým ho nájdete. Nehovorte: „Ach, pochádzam z Ameriky, pochádzam z bohatej krajiny, prvého sveta.“ Tie veci tam už nie sú. PÁN to všetko spustošil. Pozrite sa, čo vírus Korona dokázal, najpostihnutejšie boli najrozvinutejšie krajiny.

A tak je načase utiecť k PÁNOVI a zabudnúť na stav tejto zeme. Je načase prijať JEŽIŠA a byť svätý a prísny, veľmi prísny na svoje deti. Na svoje deti buďte veľmi, veľmi prísni.

Z tejto služby som sa práve dozvedel, že je tu jeden z našich Biskupov, ktorý skutočne umožnil svojim deťom chodiť do odpadnutej Cirkvi, do prehnitej Cirkvi s jeho manželkou. Dnes sme to tu riešili. Tak ako to môžete urobiť?

Musíte sa postarať o svoje deti a o ich večnosť. Musíte ich priviesť tam, kde sa káže spravodlivosť a svätosť. Kde sa káže Božie kráľovstvo. Všetky ostatné faktory von.

A tak prosím, PÁN so mnou hovoril veľmi vážne!

Na Zemi sa neuctievalo a všetci vošli tam, kde boli moslimovia, a tam pri bráne bol moslim oblečený akoby v katarských šatách, biely turban a biela látka a s čiernou vecou, ​​ktorá zväzovala turban a kontrolovali všetkých. … kontrolovali, než vstúpite.

A PÁN ma doviedol, aby som sa tam tiež postavil do radu, a prešiel kontrolou a vstúpil. A zatiaľ čo tam vnútri robím, ako keby som behal, nebol som veľmi odlišný.

Buďte teda veľmi opatrní. MESIÁŠ prichádza.

ČI VÁS PÁN NEVAROVAL??

Príde deň, kedy si budete pamätať moje slová. Nechce sa mi veriť, že by ste to boli vy.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Čiňte POKÁNIE a odvráťte sa od hriechov. Prijmite JEŽIŠA a buďte veľmi striktní, buďte veľmi prísni vo svojej svätosti, vo svojej spravodlivosti.

Ďakujem.

Off 

15.8.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top