Home
 

11. JÚN 2021 – PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 11. Júna 2021

Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ktorého vidíte v 1 Samuel 6, PÁN JEHOVAH ELOHIM, EL TSIDKENU, EL GIBBOR, EL OHEINU, ELYON, EL OLAM, EL SHADDAI, ELOHIM, hovoril so mnou a v tomto rozhovore minulej noci, v neustálom prebiehajúcom rozhovore, potom to prerušil a potom znova začal hovoriť, celú noc PÁN so mnou hovoril veľmi vážne o udalostiach tejto hodiny, o

PRÍCHODE MESIÁŠA,

a o momente, v ktorom sa nachádzame, o chvíli, do ktorej vstúpili národy. Ja môžem vidieť, že čas vypršal, z tohto rozhovoru môžem jasne vidieť, že vytrnutie Cirkvi sa stane.

Že vytrhnutie Cirkvi sa môže udiať už kedykoľvek odteraz, to je to, čo môžem, pre vás zdôrazniť z toho rozhovoru, že čas vypršal pre pohanskú Cirkev, že teraz pohanská Cirkev sa potrebuje pripraviť pre jej

VSTUP DO VEČNOSTI

Posolstvo bolo veľmi jasné, o pokání a odvrátení sa od hriechov, navrátení sa k absolútnej spravodlivosti, odmietaní života v hriechu, odmietať sexuálne nemorálnosti, odmietaní klamstiev, perverzie, všetky spôsoby hriešnosti, je potrebné skutočne čisto činiť pokánie, z celého vášho srdca, a prijať JEŽIŠA KRISTA VEĽMI DOBRE vo vašom živote, dovoliť JEHO premieňajúcemu DUCHU, transformujúcej moci, aby vás transformoval, premenil, aby ste podstúpili regeneráciu vášho srdca, regeneráciu vášho života a prišli k milosti SPÁSE JEŽIŠA KRISTA a moci, umytia DUCHOM SVÄTÝM, očistenie vodou, očistenie DUCHOM SVÄTÝM.

Aby ste boli pripravení a svätí po celý čas, toto POSOLSTVO BOLO VYTRUBOVANÉ VEĽMI JASNE PO TVÁRI ZEME, dokonca aj ostrovom, oceánom, horám PRIJALI SÚČASNÉ INŠTRUKCIE PÁNA NA ZEMI.

Toto môžem zdôrazniť pre vás z tohto duálneho rozhovoru, ktorý prebiehal celú noc. Celú noc až do rána, dva rozhovory. Sám BOH OTEC hovoril HLASOM A UKÁZAL MI VŠETKO.

Ja môžem povedať z toho rozhovoru, dôraz z tohto rozhovoru je, že

ČAS VYPRŠAL

A

MESIÁS PRICHÁDZA!

Dovoľte mi vám dať malý obraz detailov, z tohto rozhovoru, čo vám môžem oznámiť, málo z toho, je , že PÁN BOH VŠEMOHÚCI MI UKÁZAL VELIKÉ DETAILY, źe všetko je pripravené pre týchto DVOCH PROROKOV PÁNA pre ďalšiu fázu ich misie na tvári Zeme.

Toto nie je po prvý krát, kedy PÁN toto hovorí, už som vám hovoril, že PÁN mi ukázal, že všetko bolo pripravené. Tejto noci mi dal väčšie detaily, že všetko bolo pripravené, zahŕňajúc tím, tím, ktorý je do toho zapojený, aby pomohli týmto DVOM PROROKOM, aby teraz začali ich DRUHÚ MISIU.

A my vieme všetci veľmi dobre, že druhá časť misie začne až vtedy, keď Cirkev bude zobratá hore.

Takže ja neviem, či tieto udalosti, ktoré mi PÁN ukázal tejto minulej noci, všetky udalosti, zahŕňajúc presťahovanie, sa stane pred vytrhnutím Cirkvi, alebo po vytrhnutí Cirkvi.

Ale PÁN mi ukázal väčšie detaily. Ohromné veliké detaily, totálne. Presťahovanie, zmena miesta, aby sme mohli začať ďalšiu misiu, dokonca ľudí zahrnutých v tíme, vyzerá to byť ako výbor, takže nemôžem sa zdielať s viacerými vecmi.

Ale pre vás je tu dôraz, že

ČAS VYPRŠAL

A

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Takže PÁN hovoril niekoľkokrát, to znamená, že

VŠETKO BOLO USTANOVENÉ, A ROZHODNUTIE BOLO UROBENÉ BOHOM OTCOM, JEHOVAH ELO OLAM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL SHADAI, JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH, NEBO PLNE STANOVILO!

A BOH OTEC SA PLNE ROZHODOL, ŽE TÁTO DRUHÁ MISIA TÝCHTO TU DVOCH PROROKOV ZAČNE A STANE SA TO. NEBO SA TERAZ ROZHODLO.

My sme mali rozhovor pred niekoľkými mesiacmi a tiež nedávno, keď som prišiel hovoriť tu do rádia, a teraz dva rozhovory tejto noci. PÁN hovoril opakovane a teraz mi ukázal väčšie detaily čo bolo ustanovené, nastavené a pripravené. Zámerné rozhodnutie, zámerná snaha KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO a zúčastnených, ktorí pomôžu pri začatí na druhej misii.

POSOLSTVO PRE CIRKEV JE, ŽE

ČAS VYPRŠAL

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

VYUŽITE MILOSŤ, POKIAĽ MILOSŤ JE STÁLE TU!

Ja viem, že máme pôst a nepozeráme správy, ale udalosti v Izraeli by vám mali pripomenúť PROROCTVO z 2. Apríla 2004, že

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA

Toda SHALOM, toda rabah haverim.


Off 

11.6.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top