Home
 

PROROCTVO PÁNA O MASÍVNYCH UZDRAVENIACH PRICHÁDZAJÚCICH DO NÁRODA, PROROCTVO ZO DŇA 17. AUGUSTA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 17. August 2021

Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou tejto noci, tuto minulú noc JEHOVAH MEKADISHKEN, PÁN, náš posvätiteľ, BOH JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH IZRAELA, MOCNÝ BOH STVORENIA, MOCNÝ BOH NEBA, ON hovoril so mnou požehnaní ľudia.


ON hovoril so mnou veľmi ohromujúcim spôsobom, JEHOVAH ELOHIM a v tom rozhovore PAŃ BOH VŠEMOHÚCI, ON ma zobral do Neba, dnes ma PÁN zobral do Kráľovstva Neba a PÁN YAHWEH s JEHO VLASTNÝMI RUKAMI, tohto času ON odtrhol množstvo listov, množstvo listov, LISTOV SLÁVY, LISTY ZO STROMU ŽIVOTA, množstvo z nich, takže ich dal do kontajneru, ON ich zviazal zemskou terminológiou by ste mohli povedať, že to bolo viac ako vrece plných týchto listov. A potom mi dal to vrece, vrece bolo plné, plné, plné.

A potom, ako mi ich podával, nejaké listy leteli na moje ruky a PÁN povedal:

TOTO JE NA UZDRAVENIE NÁRODOV!


CHOĎ A PRIPRAV CESTU PRE PRÍCHOD PÁNA
!

A potom som sa zobudil. Takže prichádzajú uzdravenia, ktoré prepuknú v tomto národe, pravdepodobne sa už nejaké udiali, ale prepukne ohromné prebudenie kedy chromí sa postavia a budú chodiť, slepí budú vidieť, hluchí počuť, nemí hovoriť, paralytici budú chodiť, chrbtice, rakoviny, akékoľvek je vaše ochorenie, možno som ho nezmienil, ale prijmite vaše uzdravenie.

Mnoho Biskupov bude cestovať, kdekoľvek bude oslava keď sa chromi postavia, ja viem, že vo štvrtok budeme mať oslavy v Nairobi s 30 huslistami, ktorí prichádzajú z Nakuru, a viac ako 60 huslistov prichádza z Nairobi, bude veliká Oslava. Tohto času Biskupi plánuju oslavovať uzdravenia chromých rozdielne. Keď ľudia budu oslavovať v Mombase, Biskupi budu letieť do Mombasy, pripoja sa ku veľkej oslave a potom sa navrátia naspäť.

Pretože teraz, keď sa nemôžeme zhromažďovat na Menengai, toto je spôsob, akým PÁN teraz riadi prebudenie takým mocným, mocným spôsobom! Toto je cesta, akou otvára PREBUDENIE.

Takže, požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou minulej noci, ON ma zobral do Neba, a tohto času nabral množstvo listov s JEHO RUKAMI. Listy zo STROMU ŽIVOTA, LISTY, ktoré používa.
A vy viete, že listy zo STROMU ŽIVOTA YAHWEH, JEŽIŠ JE CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.

SYMBOLIZUJE TIEŽ JEŽIŠA. TO JE HLBOKÉ MIENENIE, POTREBUJEM VÁM PRINIESŤ TO VYUČOVANIE. Ale ON zobral listy zo stromu života, položil ich do mojej ruky, a povedal mi:

TIETO SÚ NA UZDRAVENIE NÁRODOV.

Aby som prišiel a pripravil národy, pripravil vás, pre

SLÁVNY PRÍCHOD PÁNA.

TO JE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

Takže množstvo chromých bude vydávať svedectvá po celom národe. Budete počuť, ako chromí budu posielať správy uzdravení striktne na SLOVÁCH MÔJHO JAZYKA PRÁVE TERAZ V MOCNOM MENE JEŽIŠ.

Je to taký krásny čas, pozrite sa ako pri oslavách v Nakuru, oni všetci sa spoločne zhromaždili a oslavovali, aké mocné, aká ikonická oslava! Viem, že máme 34 chromých, ktorí boli nedávno uzdravení v prebudení, ale teraz vám viacej bude pridaných. A množstvo iných ochorení bude uzdravených. Tí, ktorí majú rakoviny, cukrovky, vysoký krvný tlak, tí, ktorí sa pripravujete na operáciu, môžete prijať vaše uzdravenie PRÁVE TERAZ!

TERAZ NARIAĎUJEM S MOJÍM OSTRÝM A STRAŠNÝM PROROCKÝM JAZYKOM, JA NARIAĎUJEM SLOVÁ BOHA YAHWEH, V MOCNOM MENE JEZIŠ, NECH VŠETCI CHROMÍ SA POSTAVIA A ZAČNÚ CHODIŤ, NECH VAŠE NOHY, KTORÉ SÚ CHROMÉ SÚ POSILNENÉ, A SVALY A NERVY OZDRAVENÉ. ABY BOLI POSILNENÉ A UDRŽALI VÁS, ABY STE MOHLI CHODIŤ A UDRŽAŤ ROVNOVÁHU, DOKONCA AJ ZA HRANICAMI.


Chromí po celom národe teraz budú vstávať a chodiť striktne na slovách môjho jazyka, začnú vstávať a chodiť. Slepí budú vidieť, hluchí počuť, mnohí chromí sa postavia a budú chodiť, rodiny, ktoré sú uväznené s chromými aj s dospelými chromými, …30, 25, 18, 10, 5 – roční, každý jeden chromý teraz, ja vám prikazujem aby ste sa teraz postavili a chodili v mocnom mene JEŽIŠ.

TOTO JE HODINA, KEDY BOH SI PAMÄTÁ JEHO ĽUDÍ!

PÁN HOVORÍ K JEHO ĽUĎOM SO SÚCITOM A S LÁSKOU!

OHROMNÁ HODINA PREBUDENIA OZNAMUJÚC, ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA! A VIDÍTE POŽEHNANÍ ĽUDIA, ČO SA DEJE CELOGLOBÁLNE, VÁM HOVORÍ, ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Keď to nie je oheň, tak je to záplava, keď to nie je záplava, moje SLOVÁ stále zasahujú Haiti so zemetrasením, až pokiaľ budú činiť POKÁNIE! Moje slová sú stále v Čile, moje slová sú stále v Mexiku, až pokiaľ budú činiť POKÁNIE, Moje slová sú stále v Ušu Číne, v Japonsku, Mt. Everest, v Nepále. Moje slová, SLOVÁ MÔJHO JAZYKA SÚ STÁLE V TAIWANE.


Toto je čas, kedy PÁN povoláva národy von, aby vykročili von a činili POKÁNIE. A teraz prikazujem, chromým, aby sa postavili v tomto národe v MOCNOM MENE JEŽIŠ,

ABY STE VEDELI, ŽE

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Odvráťte sa od sex. hriechov, odvráťte sa od sex. chtíča, perverzie, odvráťte sa od klamstiev, od evanjelia prosperity!, je čas teraz sa navrátiť ku krvi JEŽIŠA, teraz je čas sa navrátiť do SVÄTEJ SPÁSY KRISTA.
Nech vás PÁN žehná, teraz uvidíte striktne na slovách môjho jazyka ohromnú vlnu chromých sa postavia znova v tomto národe a pritom sme neoslavovali ešte tých 34. Biskupi to budu reorganizovať, to budú mocné oslavy a plus budú oslavy aj tých, ktorí začali chodiť skôr.

PREBUDENIE JE V NÁRODE. A tiež prikazujem chromým za hranicami, slepým za hranicami, hluchým za hranicami, aby tiež teraz prijali svoje uzdravenia, srdcové ochorenia, leukémie, nádory, fibroidy, krvácajúce ochorenia, po celej Zemi, v NAJMOCNEJŠOM A NAJSLÁVNEJŠOM MENE PÁNA JEŽIŠA KRISTA. Teraz uvidíte masívne, dokonca ako očakávame ďalšiu uzdravujúcu službu, teraz máme non stop uzdravujúcu službu. V decembri min. roku sme mali masívnu uzdravujucu službu, ktorú nemôžete porovnať so žiadnou inou uzdravujúcou službou.

Takže každý prijmite vaše uzdravenia TERAZ, JA ZODVIHUJEM MOJU ĽAVÚ PROROCKÚ RUKU PRÁVE TERAZ A NARIAĎUEJM ABY SA CHROMÍ POSTAVILI A ZAČALI CHODIŤ, NECH CHROMÍ CHODIA PO CELOM TOMTO NÁRODE, DOSPELÍ CHROMÍ, DETI, TI KTORI SU CHROMÍ OD NARODENIA, 5,4, 3, VŠETCI, VŠETCI CHROMÍ, TERAZ SA MÔŽETE POSTAVIŤ A CHODIŤ, JA ZODVIHUJEM MOJU ĽAVÚ PROROCKÚ RUKU SMEROM K BOHU YAHWEH V NABI. NECH SLEPÝM SA OTVORIA OČI, NECH SA HLUCHÉ UŠI OTVORIA A BUDÚ CITLIVÉ, VŠETKY OCHORENIA NECH SÚ UZDRAVENÉ, CUKROVKY, LEUKÉMIE, NÁDORY, VYSOKÝ KRVNÝ TLAK, OCHORENIA SRDCA, OCHORENIA PEČENE, PORANENIA CHRBTICE, TÍ, KTOŔI MAJU NÍZKU HLADINU CUKRU, NÍZKU HLADINU CUKRU V KRVI, V TELE.

JA NARIAĎUJEM TIETO SLOVÁ STRIKTNE NA ZÁKLADE SLOV MÔJHO JAZYKA, v ROZHOVORE KTORÝ SOM MAL S BOHOM OTCOM DNES, V MOCNOM MENE JEŽIŠ, NECH SA STANE, AMEN!

PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

https://mixlr.com/jezis-je-pan-radio/showreel/17-august-2021-proroctvo-pana-o-masivnych-uzdraveniach

Off 

18.8.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top