Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

MESIÁŠ PRICHÁDZA, PROROK BOŽÍ Dr. OWUOR

MESIÁŠ PRICHÁDZA, ja som videl prichádzať Mesiáša, videl som už vytrhnutú Cirkev, videl som vytrhnutie zosnulých, odvráťte sa od svojich hriechov, navráťte sa naspäť do Svätého Božieho Domu nášho Boha, navráťte sa k spáse, čas je na konci, činte pokánie, MESIÁŠ PRICHÁDZA. 1 Tesaloničanom 4: 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s …Continue reading

Off 

Vyučovanie o separácii v cirkvi, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

  The doctrine of sepraration / vyučovanie o separácii Na www.repentandpreparetheway.org tam nájdete proroctvá, ja som písal na zvitok Pána všetky proroctvá a vízie sú tam, oni sú zadarmo, sú vo forme pdf tam je jedno o vytrhnutí zosnulej cirkvi, tam je predhovor o vytrhnutí zosnulých, čistote v cirkvi, návrat k čistote tiež keď Pán …Continue reading

Off 

Budú všetci žijúci kresťania vytrhnutí?

Obsah z vyučovania Proroka Božieho Dr. Davida E. Owuora ******************************************************** Keď vidíme, že len tí, ktorí žili v absolútnej svätosti v čase smrti, tí budú vytrhnutí, Daniel 12: 2, vidíme potom veľmi jasne, že toto rozhodnutie urobili kresťania pred smrťou. Ponúka sa teda otázka: v tomto svete posiatom rastúcou sexuálnou nemorálnosťou, žiadostivosťou očí, pornografiou, sledovaním …Continue reading

Off 

Proces rastu kresťana, 1.časť, PROROK BOŽÍ Dr. OWUOR

Off 

KRÁĽOVSTVO BOŽIE – PROROK BOŽÍ DR. OWUOR na TV KTN v Keni o polnočnej hodine Pána, ktorá sa blíži, 19.6.2015

Názov správy: KRÁĽOVSTVO BOŽIE. Preklad zo záznamu z TV KTN  Keňa, o ohromnej správe PÁNA skrze JEHO služobníka BOŽIEHO PROROKA Dr. Owuora, zo dňa 21.6.2015 o polnočnej hodine a o príprave na polnočnú hodinu. Keď Pán zoberie svoju cirkev, keď sa cirkev posadí na stoličky pri  svadbe Baránkovej, Pán sa posadí, ovocie kríža je usadené, …Continue reading

Off 

POZOR NA ODPADNUTIE V CIRKVI! – ODPADNUTIE V CIRKVI, 1 časť, Boží Prorok Dr. Owuor

VEĽMI závažný jav, pred ktorým nás Pán Ježiš varoval, to bolo ako prvé varovanie,….. Matúš 24:4A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol!, Marek 13:5A Ježiš odpovedal a začal im hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! Lukáš 21: 8A on povedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! … 2 Tesalon. 2:3 Nech vás nikto …Continue reading

Off 

Proces rastu kresťana, 2.časť, PROROK BOŽÍ Dr. OWUOR

Off 

Proces rastu kresťana, 1.časť, Prorok Boží Dr. Owuor

  Vyučovanie PROCES RASTU KRESŤANA aj v text. forme: Halelujah, aký ohromný deň je dnes, aký úžasný deň, dnes je deň, ktorý Pán stvoril, a to je požehnaný deň, to je úžasný, požehnaný deň, ja budem učiť o procese, cez ktorý idete ako kresťania, aby vás vyčistil, aby ste sa stali viac dospelými proces, cez …Continue reading

Off 

Vízia o divokých šelmách, Prorok Boží Dr. Owuor, 1. časť

Divoké šelmy, prvá časť, vízia Dr. Davida Owuora, 24. Apríl 2015 Poďme sa modliť, v mocnom mene Ježíš, Otče v drahocennom mene Ježiš títo sú tvoji Pastieri, Pane otvor ich duchovné uši a duchovné oči, Aby oni toto mohli počuť a vidieť, v mene Ježiš, aby sa mohli pripraviť pre príchod Mesiáša, v Mocnom mene …Continue reading

Off 

Konečné varovanie: Pripravujte sa na bezprostredne blizke vytrhnutie církvi a Boží súd

Konferencia Pastorov zo dňa 6. júna 2011 v meste Kericho, v Keni Konečné varovanie: Pripravujte sa na bezprostredne blizke vytrhnutie církvi a Boží súd   AUDIO: TEXT: Posolstvo Božieho služobníka Proroka Dr, Owuora ako si pripraviť slávnostné rúcho Drahocenní ľudia, chcel by som sa s Vami zdielať o niečom veľmi kritickom. Hallelujah. Chcel by som …Continue reading

Off 
1 18 19 20 21
Top