Home
 

Prečo mi PÁN ukázal antikrista?, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Zámer, prečo mi Pán ukázal antikrista, je ten, aby som vám povedal, že som videl, ako antikrist prichádza. Buďte opatrní!, varujem vás, dávajte si pozor, antikrist prichádza! Ale kedy príde? My vieme, že teraz žije, ale kedy príde a zaháji svoju autoritu? Keď nastane svadby Baránková, a to je dôvod, prečo mi Pán dovolil hovoriť k vám  o tom, aby ste mohli žiť život, váš kresťanský život v tejto dobe milosti Joela, nemôžete si dovoliť žiť kresťanský život ako zvyčajne. Pán povoláva k napĺňaniu sa Duchom Svätým, aby ste si pripravili olej na polnočnú hodinu. ( Matúš 25: 1-13), aby ste sa prebudili počas tohto kritického času, aby ste si veľmi dobre uvedomovali dôsledky, čo by sa dialo, keby ste zmeškali svadbu Baránkovú. Pripravte sa, je to blízko. Ja som videl hodiny, videl som vytrhnutie mŕtvych, ale som sa nikdy nezdielal s vami s druhou stranou, s plačom, kedy by ste zmeškali svadbu Baránkovú. čo sa vám stane? PÁN JEŽIŠ hovoril veľa o pekle. Aby mohli vedieť o pekle. Keď vieme o závažnosti pekla, aby sme predišli tomu, aby sme tam išli. To je dôvod, kedy mi ukázal 26. októbra 2008 antikrista ako pohlcuje svätých. Čo to znamená zmeškať vytrhnutie cirkvi? V Biblii vidíme, že im budú odťaté hlavy. Dovoľte mi povedať drahí ľudia, že táto Biblia je kniha proroctiev a všetko napísané v tejto knihe musí byť naplnené. Keď hovorí, že tí, ktorým budú odťaté hlavy pre ich svedectvo o Kristovi, to znamená, že keď cirkev bude zobratá a príde čas súženia, potom istotne budú kresťanom zotínané hlavy. Hallelujah. Toto je kritické. Aby ste porozumeli následkom, keby ste zmeškali vytrhnutie. Toto vám pomôže prijať Joelov zvláštny čas milosti, aby ste sa naplnili Duchom Svätým, aby ste boli ako múdre panny v Matúšovi 25 kapitole, aby keď príjmete Pána ste boli naplnení Duchom Svätým. A Biblia im hovorí, že sú múdri. 

…kvôli chybe routra sa prerušil na čas internet a tým pádom video, z korého bol robený preklad momentálne nemám k dispozícii na preklad, mrzí ma to,  ospravedlňujem sa a ďakujem za pochopenie. Keď to video sa mi podarí nájsť, preklad bude dokončený.

Off 

20.10.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top