Home
 

POŽEHNANÁ RODINA NOEHO!, 12.10.2015

Teraz, minulú noc sa stala významná vec

v dejinách ľudstva vzhľadom na

PRÍCHOD MESIÁŠA a večnosť,

čo sa stalo tu na Zemi!

Toto je šokujúca vec, ktorú vidíme, žijeme v tejto generácii, keď OHROMNÝ PROROK BOHA JEHOVA bol prijatý Izraelom, ako jeden, ktorý dostal AUTORITU OD BOHA pripraviť Cirkev, ( Nevestu Kristovu, Baránkovú ) a Izrael ( manželka BOHA JEHOVA ) pre blížiaci sa príchod MESIÁŠA!

Počuli sme Hebrejských kňazov trúbiť na šofary ( hud. nástroj zhotovený z baranieho / ev. zvieracieho rohu ).

POĎME SA POZRIEŤ, ABY SME MOHLI POCHOPIŤ VÝZNAM TRÚBENIA NA ŠOFAR:

1. VYKRIKOVANIE BOŽIEHO VÍŤAZSTVA 

Začína druhým dňom Rosh Chodesh Elul  a pokračuje do Erev Rosh Hashana  – zvykom je trúbiť na šofar každý deň, okrem Sabatu. Navrátenie sa k Bohu a počúvanie JEHO hlasu ( Deuter. 30:2 )

2. Šofar ( baraní roh ) je často používaný ako nástroj duchovného boja. Napríklad sa uvádza v Tóre, keď pôjdete vo svojej Zemi do vojny proti nepriateľovi, ktorý Vás bude sužovať, budete trúbiť na trúby a tak prídete na pamäť pred Hospodinom, svojim Bohom a budete zachránení od svojich nepriateľov ( Numeri 10: 9)

1. VYKRIKOVANIE, ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA.

2. TU JE VOJNA, KTORÁ MUSÍ BYŤ VYHRATÁ ( duchovná vojna )

Existuje ďalšia významná vec, čo sa môžeme dozvedieť o šofari. 

Šofar pripomína barana, ktorý bol ulovený v kroví za rohy, ktorého Abrahám obetoval namiesto svojho syna Izáka na hore Morija ( Gen. 22:13 ) 

Toto je predobrazom Baránka Božieho, ako obeť SYNA BOŽIEHO za hriechy tohto sveta. V skutočnosti prvý výskyt slova lásky v Tóre ( v Gen. 22:2 ) sa vzťahuje na otcovskú lásku k Jeho jedinému synovi, ktorý bol ponúkaný ako obeť, nám jasne naznačuje väčšiu správu z evanjelia ( Ján 3:16 )

Poznámka: v tejto súvislosti obetné vyslobodenie zahŕňa agresívny duchovný boj medzi Bohom a satanom ( Gen 3:15 ) Pre veriacich v Ježiša trúbenie na šofar predstavuje víťazstvo nad silou hriechu a smrťou.

HALLELUJAH! A MY VIEME, ŽE VÍŤAZSTVO   NAD SILOU HRIECHU A SMRTI môže byť iba skrze KRV JEŽIŠA!

Efežanom 6:12 –  

 12Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeskýchoblastiach. 

 TRÚBENIE NA ŠOFAR  ZNAMENÁ VÍŤAZSTVO OD HOSPODINA, BOHA JEHOVA, POTOM MÁME MAŤ VYHRATÝ BOJ, ABY SME BOLI PRIPRAVENÍ PRE VÍŤAZSTVO ( SVADOBNÚ HOSTINU BARÁNKOVÚ ), každú hodinu MOCNÝ PROROK BOHA JEHOVA KRIČÍ ” MESIÁŠ PRICHÁDZA”…..

A to je iste hrozné vedieť, že čas končí. 

SHALOM. 

 

 

 

 

 

 

pracuje sa na preklade…

Off 

12.10.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top