Home
 

Kĺúčové princípy kresťanského života, Boží Prorok Dr. Owuor

Správu, ktorú vám prinášam,… keď táto cirkev v tejto krajine ( Suriname ) uchopí túto správu, potom tu bude historické prebudenie. BOH, OTEC nášho PÁNA JEŽIŠA, BOH OTEC, BOH neba, BOH Izraela, ON so mnou hovoril o príchode Mesiáša. Toto je jediný dôvod prečo som tu. Pán BOH neba hovoril so mnou o príchode Mesiáša.  Najprv zo všetkého by som vám chcel dať prvých päť bodov, ktoré vám pomôžu ako základ. PO prvé: zakaždým, keď PÁN hovorí, vy a ja to musíme nájsť v Biblii. Óo áno, kvôli stave v cirkvi. Ja musím prísť otvorene, kvôli zvodom, Pán ma poslal vyčistiť cirkev. Zvodom a odpadnutiu. Jediná cesta ako vy a ja budeme vedieť, že Pán hovoril, keď to nájdeme v Biblii. Toto vám vysvetľuje, prečo cirkev upadla. Pretože cirkev sa neobťažovala aby si to porovnala v Biblii. Keď niekto príde ku vám a povie vám: ó Pán ku mne, hovoril…ó Pán ku mne hovoril, vy to musíte zobrať a porovnať to s Božím Slovom. Toto nie je žart. Dnes pochopíte, prečo cirkev je tam, kde je…. Dnes. Pretože oni nepoužili Slovo Božie ako zrkadlo. Keď niekto hovoril: Boh hovoril…Slovo Božie musí byť ako zrkadlo. ON hovorí, že všetko, čo Pán hovorí, musí sa napájať na Bibliu.  Napríklad, keď niekto povie: ” Ja som prorok, Pán hovoril so mnou o Suriname, ja tam prichádzam,.. potom on vyšle svojho vyjednávateľa do mesta a hovorí, že finančný protokol je 100 000 euro….potom viete, že PÁN nehovoril. Hallelujah!! EI !! To je dôvod, prečo som prišiel. Keď niekto k vám príde a povie: ”  óoo, ja som prorok, .. ja som apoštol,… a idete do Biblie a nájdete, že ich aktivity sa nezhodujú s Božím Slovom, potom viete, že PÁN nehovoril. Moment pravdy prišiel, holej pravdy, absolútnej pravdy. Ja som prišiel s metlou, aby som vyzametal Dom Boží, to je dôvod, prečo som tu. Ja to vymetiem všetko vonku. Ja vyčistím DOM môjho OTCA. … EEEJ!! Po prvé: zakaždým, keď Pán hovorí, keď sa pozriete, čo hovorí Biblia, a vidíte to v Biblii, potom viete, že istotne Pán hovoril. Po druhé:  zakaždým keď Pán hovorí, vy a ja, keď počúvame tú správu, budete počuť nasledujúce: ” Svätý, Svätý, Svätý,.. buďte Svätí, pretože JA som Svätý. Táto správa prináša život, oživuje cirkev, prebúdza cirkev, obnovuje cirkev, dáva jej naspäť život, priťahuje cirkev naspäť. ON hovorí, že zakaždým, keď PÁN hovorí, vy a ja, keď počujeme tú správu, musíme počuť, že tá správa centralizuje Svätosť Božiu v cirkvi. Dovoľte mi prosím dať vám príklad. Ľudia majú radi, keď počujú, aby ich PÁN požehnal, …prosím, požehnaj ma… ale dovoľte mi povedať jednu vec,  že keď Pán pošle niekoho, aby vás požehnal, … ak PÁN ma pošle, aby som vás požehnal, toto požehnanie vás musí pritiahnúť bližšie k PÁNOVI. To znamená, že to požehnanie, ktoré Pán hovorí k vášmu životu, to vás musí priniesť bližšie k svätosti. To znamená, že keď je nejaké požehnanie, ktoré prichádza do cirkvi, a posúva to cirkev  ďalej od svätosti a od Pána, ako vidíme v Suriname, toto požehnanie neprichádza od Pána. Ja som prišiel, aby som to povedal. Buďte opatrní. Pretože aj diabol vám môže dať veci. Buďte opatrní. Ak to bude požehnanie od Boha, .. pozrite do Biblie, …zakaždým, keď PÁN pošle svojho služobníka hovoriť k Izraelu, táto správa ich mala pritiahnúť bližšie k Bohu. Ale dnes, Suriname vy chcete požehnanie, ktoré vás posúva preč od Boha. To je dôvod, prečo som prišiel s metlou. Vyčistiť Dom môjho OTCA. Pripraviť pre prebudenie. Rozdielny typ prebudenia. ON hovorí prebudenie Svätosti, pretože MESIÁŠ prichádza. Biblia hovorí, že bez svätosti nikto neuvidí Boha. Rozumiete? Keď niekto príde ku vám a hovorí vám, že Pán hovorí a táto správa vás odťahuje preč od Pána, potom môžete povedať, že Pán nehovoril. Po tretie: zakaždým, keď Pán hovorí, keď počúvate, stále musíte počuť, že Pán karhá hriechy. Pozrite sa do Biblie, keď ON poslal Ezechiela, pozrite keď ON poslal aby sa oženil so smilnicou, keď ON poslal Izaiáša, … dobré ráno Suriname. Moment pravdy prišiel, klamstvá končia dnes. Óoo áno, klamstvá, zvody, končia tu dnes. Pretože oni prichádzajú a hovoria: ” Pán chce dnes požehnať iba 5  silných ľudí, nie 6, ale iba 5 serióznych ľudí. Ľudí, ktorí môžu odobrať a dať seriózne semená, keď ich odobreriete, budete cítiť bolesť… dáte auto, alebo dáte 10 000 dolárov, niečo, čo je bolestivé… Oni hovoria, ja zoberiem iba 5 ľudí a 5 ľudí beží…Eeeej!!! Aký boh??  A potom čo s vdovami a chudobnými sirotkami? Čo s chudobnými vdovami, ktoré prichádzajú s centami… A JEŽIŠ POVEDAL: aké ohromné! aké mocné! Tento národ sa teraz bude zobúdzať, áno? Keď ma pozvete, ja budem vykonávať prácu PÁNA. Keď prídem, nechcem, aby ste ma mali radi, ja nechcem, …nemám vzťah s apoštolmi, …atď… Pán mi povedal, aby som sa separoval od nich. To je dôvod, prečo som sám. Ja môžem hovoriť nezávislo. Zakaždým, keď Pán hovorí, keď počúvate opatrne, Izaiáš, Jeremiáš, Malachiáš, Ezechiel, Amos, …počujete, že Pán karhá hriechy. Zakaždým, keď Pán hovorí, keď Vy a ja počúvame, čo Pán hovorí:” Separácia,  separácia, separácia, A vy sedíte a počúvate ma tu, to je zázrak, vy počúvate horkú správu, ja neprinášam šekovú poukážku do pošty, aby ste platili, nežiadam druhé auto, veľký dom,  ja som priniesol horkú ( nie sladkú ) správu. ….Musíte počuť:” separácia, buďte separovaní, oddelení od nich!” ON separoval, oddelil Izrael, ON separoval cirkev. ON hovorí:” separujte sa od tohto sveta, oddeľte sa od hriechu. To by ma zaujímalo, keď ja pozerám na cirkev, prečo sa neoddelila od sveta. Ale v skutočnosti sedí pohodlne v Dome Božom so svetom…. a tak prvú vec, ktorú sa pýtam, kde je Pastor?? ….pretože moja Biblia karhá hriechy, ( karhať hriechy = láska k blížnemu ), takže keď ja idem učiť, ja idem karhať hriechy. Ježiš karhal hriechy. Keď idem nasledovať Ježiša, ja musím karhať hriechy. Ja sa pýtam prečo, prečo je svet v cirkvi? Ja viem veľa o príchode Mesiáša.  Musíte začať rýchlo pracovať. Keď počúvate Starý Zákon, keď čítate Nový Zákon a dnes, budete počuť, …budete počuť, ako Pán hovorí, pozrite sa, pozrite sa, prichádza MESIÁŠ! Keď Mojžiš hovoril ľudu, aby obetovali baránka bez vady, perfektnú krv, to bolo všetko o Mesiášovi. To bola predpoveď o tom, čo urobí Mesiáš. Keď Mojžiš pozdvihol palicu a premenila sa na hada, to všetko bolo o Mesiášovi. To je prečo Mesiáš prišiel, ako vidíte napísané v Jánovi 3. kapitole, počujete ako Mesiáš hovorí, v 14. – 15. verši – 14A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, 15aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život…. znamená,  Mesiáš prišiel na seba zobrať obraz hriechu, hada. Zakaždým, keď Pán hovorí, musíte počuť: ” Mesiáš, Mesiáš, Mesiáš, spasiteľ, Kristus, Kristus… KRISTUS PRICHÁDZA, PRIPRAVTE SA! PRIPRAVTE SA! PRIPRAVTE SA! Óo áno. Prišiel moment pravdy, to je dôvod, prečo som povedal, že nikto ma nemusí mať rád, ale ja chcem, aby ste JEHO mali radi, pretože ja som iba otrok, služobník s rýľom ( rýč), pripravujem cestu…KRÁĽ PRICHÁDZA.  Počúvajte ma, zakaždým, keď Pán hovorí, keď počúvate, nikdy nebudete počuť, že Pán buduje kráľovstvo tohto sveta v cirkvi, nikdy, ale budete počuť o budovaní Kráľovstva Božom v cirkvi. Zakaždým, keď Pán hovorí, keď počúvate, budete počuť tieto slová, budete počuť, ako Pán hovorí:”učte sa ostať samotní, dokonca aj v cirkvi “. Učte sa byť samotní, dokonca aj v cirkvi. Naučte sa byť osamotení, to znamená, že keď ste mladí, a ste v cirkvi pre mladých a každé dievča otehotnie, vy nemusíte byť tehotná. Eii! Eii!! Moment pravdy … znamená, že keď váš Pastor, alebo  falošný apoštol….( falošní služobníci )  vám hovoria klamstvá, vy nemusíte ísť do pekla,  .. pretože váš pastor je falošný pastor. Naučte sa byť osamotení dokonca aj v cirkvi. Pozrite sa na mňa, ja stojím sám …a oni neskôr zistili, že ja vlastne nestojím sám, ..oni zistili, s kým ja som. Cítite smútok keď ste osamotení…. Pastor, ja som osamotený, ja iba chcem byť šťastný, .. ja chcem radu, ja chcem psychol. liečbu…pretože ja chcem byť šťastný…ja chcem byť šťastný v živote… A ja vám prichádzať povedať, že smútok, žiaľ je dobrý, osamelosť, aby ste sa naučili byť osamotení. Keď ostanete s Pánom, musíte ostať osamotení, pretože TOHO DŇA  vy bude stáť samotní. Budete sami pred PÁNOM. Vy nemôžete povedať:” Pane, Pane, ale môj Pastor ma neučil tieto veci… Pane, Pane, ale môj Pastor mi nepovedal, že svätosť je dôležitá…. nemôžete stáť pred Pánom a toto hovoriť Pánovi. Naučte sa stáť samotní, dokonca aj v cirkvi. Nech JEŽIŠ KRISTUS BUDE VÁŠ PERFEKTNÝ PRÍKLAD pri vašom zameraní sa na BOHA OTCA. Nasledujte JEŽIŠA. Pretože nemôžete ísť pred Pána a povedať Pánovi:” Pane, Pane, môj Pastor mi toto nepovedal,…NIE!, to by bolo veľmi neskoro. Hallelujah. My všetci vieme, že Biblia hovorí, že keď Ježiš vstal z mŕtvych, ON zobral JEHO učeníkov a ON ich priviedol na olivovú horu na východný svah a ON stál na mieste, ktoré sa volá Betánia. A keď sa tam postavil, pozdvihol JEHO prebodnuté ruky, aby požehnal učeníkov, aby požehnal cirkev, aby požehnal kňažstvo, aby požehnal pastierov, pastorov…to bola cirkev, to bolo kňažstvo a keď pozdvihol JEHO prebodnuté ruky a požehnal im, prišiel oblak a zdvihol HO a zobral HO do neba. A učeníci boli šokovaní. A potom dvaja muži sa pri nich objavili oblečení v bielom rúchu žiariacom a čistom, slávnom rúchu a povedali im: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba. To je Biblické zasľúbenie príchodu Mesiáša. Otázka znie: “o ktorom príchode Mesiáša sa tu hovorí”? Keď čítate Bibliu, tu sú dva príchody. Prosím poďte so mnou do Zjavenia Jána 1:7 Hľa, prichádza s oblakmi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, amen. To je to, čo ON zasľúbil.Tu je prísľub príchodu Mesiáša, kedy každý, vrátane tých, ktorí HO prebodli, znamená vrátane nepriateľov Božích. Oni HO uvidia prichádzať. To je jeden príchod. Iný príchod si prečítame v Zjavení Jána 16:15 a potom vám poviem, ktorý príchod som vám prišiel oznámiť.  15Hľa, prijdem ako zlodej! Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahý, a aby nevideli jeho hanby. Jeden JEHO príchod bude vidieť každé oko, dokonca aj nepriatelia Boží, iný JEHO príchod, keď príde ako zlodej a iba tí, ktorí sú ostražití a majú pripravené rúcha pôjdu s NÍM. Keď mi Pán ukázal víziu dvoch slávnych zlatých svadobných prsteňov na oblohe, o ktorom príchode ma Pán poslal, aby som o ňom hovoril. Počúvajte ma, Pán ma tu poslal, aby som vám hovoril o príchode Mesiáša v polnočnej hodine , ako zlodej, aby uniesol cirkev, ukradol cirkev. Zlodej prichádza, aby ukradol.  Toto je príchod, o ktorom hovorím. O polnočnej hodine, ako zlodej. Počúvajte ma, niektorí ľudia to nazývajú príchod Pána, iní ľudia to nazývajú príchod Mesiáša, niektorí ľudia to nazývajú Deň PÁNA. Biblia oslavuje tento deň ako Svadbu Baránkovú. Keď chcete popis tejto udalosti, môžete to nájsť v 1 Tesalonič. 4:16-17, tiež to môžete nájsť v 1. Korinťanom 15:50-56. Vidíte, že v 1.Tesaloničanom 4:16-17 opisuje chronológiu toho dňa. Hovorí, ža najprv vstanú mŕtvi. Ja som videl vytrhnutie cirkvi. To je dôvod, prečo som tu. Ja som videl príchod Mesiáša. Buďte veľmi opatrní. Toto nie je deň, kedy nejaký učiteľ tu prišiel… Pán mi už ukázal, ako sa to stane. V skutočnosti, ja mám celú kapitolu, inú víziu o vytrhnutí mŕtvych. Je veľa vecí, s ktorými sa tu nezdieľam s vami, ale ja som videl, ako sa to stane. Pán mi to ukázal postupne. Ja mám veľa detailov. Keď pôjdete do knihy Zjavenia Jána 19. kap., to je Písmo, z ktorého budeme čítať dnes. Oslava dňa príchodu MESIÁŠA. A tu je správa pre cirkev: 6A zase som počul ako hlas mnohého zástupu a jako hukot mnohých vôd a jako zvuk silných hromov, ktoré hovorily: Hallelujah! Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Bôh, ten Všemohúci. 7Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila. 8A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svätých. 9A riekol mi: Píš! Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slová Božie. 

Čistý, nádherný kment, čiže rúcho je pre spravodlivých svätých. Teraz dávam správu pre cirkev v Suriname. Aká je to správa? Z vízie svadobných prsteňov na oblohe. ON hovorí, že keď tento deň príde, to bude historická oslava v nebi. A keď sa pozreiete na druh oslavy, potom porozumiete, že nebo nikdy predtým nevidelo taký deň ako tento. Porozumiete, že tento deň musí byť najviac dôležitý deň v kalendári Božom. ON hovorí, že keď sa pozriete na historickú oslavu, to vám napovie, že v kalendári BOHA OTCA tento deň istotne musí byť najviac dôležitý. ON hovorí oslava, blahoželanie, búrlivosť miliónov a miliónov anjelov. Toto vám hneď musí napovedať, že toto musí byť najdôležitejší deň. A čo vy Suriname? Je tento deň dôležitý pre vás? A keď tento deň je dôležitý pre vás, ako to že ste neinvestovali všetok váš čas, všetok váš život, všetky vaše zdroje na prípravu na tento deň. Rozumiete mi teraz? Ja vám začínam teraz odovzdávať správu. Teraz vám začínam odovzdávať správu od BOHA JEHOVA. Teraz začínate rozumieť, prečo som prišiel. ON hovorí, že celé nebo toho dňa sa zastaví a začne oslava, prečo? Pretože miláčik neba, Miláčik Boží bol uvoľnený a ON prišiel na Zem s Jeho slávnymi nohami … jeden krát Pán mi ukázal videnie, kedy sa Pán zjavil na tejto strane… ( ukazuje  na pravo od neho hore ), ja som  bol na západnej hemisfére zemegule kěď som videl toto videnie, ja som učil v Mexiku. Počúvajte teraz, na pravej strane neba  sa otvoril oblak, hlas Boží, príkaz Boží hlas Archanjela a  trúba … ja dokonca viem, ako bude znieť zvuk trúby. Dokonca aj hlas archanjela poznám. Keď sa nebo otvorilo, potom Pán vyšiel von, keď Pán vyšiel na pravej strane oblohy, ON zobral JEHO prebodnutú ruku a prvá vec, ktorú urobil bola toto: ukazuje, ako natiahol a ukázal prebodnutú ruku. Toto bola prvá vec, ktorú ukázal, keď vyšiel vonku.  Potom ON zobral JEHO ľavú ruku a pripravoval si, upravoval si korunu na hlave. Toho času Mesiáš má korunu. Veľa korún teraz. ON neprichádza naspäť, aby tu kráčal a vyučoval evanjelium. Tohto času má krounu. ON zobral ľavú ruku a pripravoval si korunu na hlave. Keď si pripravoval korunu, ON obrátil Jeho tvár na pravo a kráčal po oblohe, každý JEHO krok keď kráčal, ja som videl JEHO stopy po JEHO šlapajách…sláva…sláva.. sláva.. na oblohe. Videl som JEHO šlapaje slávy, videl som všade, kde ON stúpil. Keď došiel na koniec, ON obrátil ku mne hlavu a ON zobral Jeho pravú ruku a znovu mi ukázal JEHO prebodnutú ruku, keď som bol tam, tešil som sa v Jeho prítomnosti, zrazu náhle ON sa otočil napsäť, ochádzal, zvesil hlavu dole a oblak HO prekryl. Opisujem vám túto víziu, neviem prečo v tomto mocnom rozhovore ja som povedal:” Pane, zober ma so sebou…, ja som takmer plakal”, to bolo fajn tam byť. Toto mi hovorí, že keď prišiel  Mesiáš, ON priniesol jeho slávne nohy na naše zaprášené cesty a ON bol zneužitý, týraný, umučený, neexistuje človek, ktorý bol tak zabitý ako ON. Nikdy nepochopíme mieru bolesti, ja neviem prečo, ON mi ukázal prebodnuté ruky. My zrejme nikdy nepochopíme, čo Mesiáš podstúpil, aby spasil, oslobodil cirkev. Biblia hovorí perfektný Baránok Boží, bez vady, bez hriechu, ON prišiel a ukázal mi prebodnutú ruku. Môže to znamenať, že Pán mi hovorí, choď do Suriname a povedz im:” prečo ste na to zabudli? … môže to znamenať, že mi hovorí, choď do Suriname a povedz im:” keď pozerám na stav  v cirkvách, ja plačem…pretože ja vidím homosexualitu, vidím falošných prorokov,  vidím potraty, ja vás vidím v sexuál. hriechoch a  sa pýtam, rany, ktoré vidím, …cenu, ktorú som zapaltil ja vidím, .. ale KDE JE CIRKEV? PRE KTORÚ SOM ZAPLATIL TAK OBROVSKÚ CENU? Môže to znamenať, že mi PÁN hovorí, aby som prišiel a povedal vám, že cirkev, ktorú milujem, ja ju vidím, že potrebuje druhé oslobodenie, vykúpenie. Cirkev potrebuje druhé vyslobodenie,  ale choď a povedz im, že tu je zákon. Zákon perfektnej obeti Božej, bez chyby. Choď a povedz im, že JA nemôžem ísť znova, pretože teraz ja mám vady, moje telo nieje teraz bezvadné. Môže to znamenať, že Mesiáš hovorí, povedz im, že cirkev, ktorú milujem, a teraz keď pozerám na cirkev v Suriname s homosexualitou, potratmi, tehotenstvami, škandálmi, falošnými prorokmi, falošnými apoštolmi, a vyzerá to, akoby cirkev plakala k Bohu Jehova a hovorili mu: ” PANE, PANE, pozri sa, my sme znovuzrodení, ale prvá kalvária nie je dostačujúca. PANE, PANE, prosíme pošli JEŽIŠA znova. Môže byť, že Mesiáš hovorí:” pozrite sa, JA som vždy pyšný na to, čo som pre vás urobil.  Pozrite sa, ja som ochotný ísť napsäť, ale teraz, BOH OTEC nemôže akceptovať moju obeť, pretože teraz mám rany na mojom tele, teraz mám vady. Môže byť, že toto je tá správa, s ktorou ma Pán poslal, aby som Vám povedal, cirkvi, aby ste si boli istí, že ste sa stali znovuzrodenými a oslobodení s prvou kalváriou, pretože nebude druhá. Rozumiete? To nieje žart. Keď sa pozriete na stav cirkvi v tomto národe, cirkev plače pre druhú kalváriu. Diabol neprichádza k vám, aby žartoval s vami. Diabol prichádza do cirkvi, aby ich zobral do pekla. PÁN hovorí, kvôli cene, ktorú MESIÁŠ zaplatil, ON hovorí:” choď a povedz im, že v nebi, toho dňa , to bude najdôležitejší deň. Prečo? Pretože keď Ježiš bol týraný, to bolo tak bolestivé, že BOH OTEC po prvý krát zatvoril nebo nad Kristom. Po prvý krát. BOH OTEC a SYN boli separovaní, oddelení. A JEŽIŠ plakal k OTCOVI v žalme 22, keď budete čítať Žalm 22, ako PÁN plakal,   .. môj OTČE pozri, oni prebodli moje nohy, prebodli moje ruky, ON to oznamoval, žaloval JEHO OTCOVI. On hovoril: ” OTČE ja viem od večnosti, TY si ma nikdy neopustil, obkľúčili ma psi, rota zlostníkov ma obkolesila, delia si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hádžu los. BOŽE OTČE ja závisím iba na TEBE samotnom, prosím neopúšťaj ma, …MESIÁŠ plakal. To je dôvod prečo ma poslal tu, aby som vám povedal, že v Kráľovstve Božom, keď MESIÁŠ sa vrátil naspäť, ON sedí po pravej strane BOHA OTCA. Cena, ktorú vidíme, …hodnota, ktorú vidíme, …ako HO týrali vieme …JEHO rany, ale KDE JE CIRKEV? KDE JE CIRKEV? KDE JE CIRKEV, PRE KTORÚ ZAPLATIL TAKÚ OBROVSKÚ CENU? 

Off 

23.10.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top