Home
 

PÁN ICH VOLÁ “MOJI ĽUDIA”, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

“PÁN ich volá:”MOJI ĽUDIA 

text pokračuje aj pod videom vzhľadom na nevysvetliteľnu nemožnosť

pokracovať dole v texte nad videom, vďaka za pochopenie

       Ja chcem vidieť ich charakteristiky, chcem vidieť ich identitu, aby som to mohol porovnať s mojou… A keď zistím, že moja charakteristika, moja identita, nie je rovnaká ako tá, o ktorých Pán hovorí, že sú JEHO ĽUDIA, potom si budem istý, že urobím reformáciu, budem si istý, že sa zmením, aby som vyzeral ako Cirkev, ktorej Pán hovorí, že je JEHO. Cirkev, ktorú PÁN tak miluje, že ich volá MOJI ĽUDIA. ON ich miluje. A oni vstúpia do neba. Každý chce vedieť, kto oni sú. Ako oni vyzerajú, aby som bol ako oni… Keď pôjdete do Biblie, 2 Korinťanom 6:14-18 tam vidíte, ako opisuje JEHO ľudí. Počujete HO, ako ON hovorí, že svetlo a tmu nieje možné mixovať. Tam nemôže byť žiadna zhoda medzi veriacim a neveriacim. ON hovorí, aký vzťah je medzi temnotou a svetlom?, medzi chrámom pre Krista a a chrámom diabla? Potom okamžite dostanete prvý charakteristický znak JEHO ľudí. Začínate rozumieť, že Cirkev JEHO ľudí, ktorým PÁN hovorí: “choďte a vstúpte”. To je Cirkev, ktorá sa NEMIXUJE. Svetlo a temnota. Hallelujah! Znamená, to je separovná Cirkev. ON hovorí, že svetlo, svetlo KRISTA, ktoré máte plus temnota , keď k tomu pridáte temnotu, sa vždy rovná temnote. ON hovorí, že svetlo plus temnota sa vždy rovná temnote. Takto definuje JEHO ľudí. V inej vízii, keď mi ukázal svadobné prstene na nebi, aby som videl, v tej vízii predtým, než sa vynorili prstene, tam bolo veľa temnoty na oblohe, pokiaľ sa nebo otvorilo a keď sa nebo otvorilo, ja som bol šokovaný, pretože temnota ktorá pohlcovala oblohu, keď sa nebo otvorilo a sláva Božia prichádzala dole, Pán mi nepovedal: ” Muž Boží, iba trochu počkaj, daj mi trochu času, aby som zistil, čo chce táto temnota…tam nebola diskusia. Keď sláva vyšla von, svetlo slávy vyhnalo preč temnot.  

Keď sláva Božia vyšla vonku, vyhnala preč temnotu. Sláva zvrhla temnotu. Videl som skutočnú silu Slávy, vyhnala preč temnotu, keď prišlo osvetlenie Slávou.  Sláva premohla temnotu. Takže otázka znie: keď chceme vedieť o ľuďoch, ktorí sú JEHO v Jeho cirkvi, potom aká je súčasná Cirkev v Brazílii?, prečo Cirkev mieša temnotu a svetlo? Prečo miešate, prečo? Pretože ON hovorí, že Cirkev mojich ľudí je Cirkev, ktorá je separovaná, kde nie je miešanie temnoty a svetla. Keď som bol v Uruguaji, ja som zobral tam toto posolstvo a toto som videl vo sne. Ja som videl vo sne dvoje otvorené dvere. Ja som videl, že ľudia vstúpili do tých dverí a tiež aj do druhých dverí. A opýtal som sa Pána: ktorými dverami sa ide do cirkvi, kde je cirkev? Pretože ľudia vstúpili do vedľajších dverí, tam bol nočný klub, ľudia vstupovali na diskotéku a do druhých dverí vstupovali do cirkvi, oni vyzerali všetci rovnako. Potom som sa opýtal Pána, že ktoré dvere sú do cirkvi? Prečo sa cirkev mieša? Temnotu plus svetlo spásy. Prečo? Módne veci ktoré si obliekajú, obliekajú si tiež aj v cirkvi. Povedzte mi, krv Ježiša nemá silu? Ja som si myslel, že krv Ježiša má najvyššiu, definitívnu silu. Znamená, že neexistuje žiadna iná obeť, ktorá je vyššia ako krv Ježiša. Počúvajte ma teraz. ON hovorí v 2. Korinťanom 6: 14 – 18, aké je spoločenstvo svetla s temnotou? Čo kresťania majú spoločného s neveriacimi, jedine iba keď im idete evanjelizovať… ale ísť tam s nimi mať spoločenstvo? A potom ďalej vidíite, že ON hovorí, že sa separujte od nich a potom budete moji ľudia. ON tu definuje JEHO ľudí. Keď pôjdete do knihy Proroka Daniela 12 kap,, Daniel tiež videl vytrhnutie cirkvi. Daniel tiež opisoval JEHO ĽUDÍ. ON hovorí, že toho času TVOJI ĽUDIA, každý, ktorého meno je zapísané v knihe života, bude vyslobodený. ON hovorí, že MOJI ĽUDIA, V MOJEJ CIRKVI JE VYSLOBODENÁ CIRKEV. Vy ich nenájdete na diskotéke, v bare, NIE. Táto cirkev je separovaná cirkev. To je dôvod, prečo som prišiel k vám. Ja som prišiel k vám povedať vám pravdu. Aby ste mohli vstúpiť do Kráľovstva Božieho. Všetci ostatní klamári, ktorí prišli k vám, v Sv. Paulo, v Braílii,  oni si žiadajú 1 000 dolárov za jednu osobu, to je niečo iné… Ja hovorím o večnom Kráľovstve Boha Jehova. a ON hovorí, že keď Izajáš videl prichádzať tú slávu, videl, ako JEHO ľudia vstúpili. Videl Cirkev, ktorá bola vyslobodená. Bola oslobodená. Nemiešala svoje kresťanstvo s tmou. Hallelujah. A potom inú vec videl Izajáš, keď videl prichádzať JEHO Slávu, …. vyliata krv na Zemi nemôže byť viac skrytá. Znamená, že Izajáš povedal, že keď táto Sláva príde, táto Sláva je na to, aby odhalila hriechy.  Vyliata krv na Zemi nebude môcť byť viac ukrytá, to znamená, že Izajáš povedal, že keď táto Sláva príde, táto Sláva je na odhalenie hriechov. Pretože táto Sláva je na prípravu cesty pre príchod Mesiáša. Ako môžete pripraviť cestu pre pokánie, odísť od hriechov, pokiaľ nepoukážete , nezdôrazníte, čo je hriech?… Hallelujah! Takže Izajáš charakterizoval návštevu ohromným spôsobom. 

Off 

13.10.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top