Home
 

Verný a múdry služobník, 3. časť, 3. Medzinárodná konferencia Pastorov a služobníkov evanjelia v meste Eldoret v Keni, 31. august 2015, Boží Prorok Dr. Owuor

..pokračovanie..
KTO JE VERNÝ A MÚDRY SLUŽOBNÍK, ktorý bude schopný kŕmiť moje ovce..  v príhodnom, potrebnom čase. Ja vidím, že cirkvi dokonca ani neveria v proroctvá od PÁNA. Pozrite sa na obrovské zázraky, ktoré sa stali včera. Aj napriek tomu stále neveríte? ON hovorí, že keď počúvate pozorne proroctvá, ktoré ON dáva, proroctvá od PÁNA, ON hovorí, že MESIÁŠ prichádza, činte pokánie! a odvráťte sa od hriechov a buďte svätí, to znamená, že to je Božia rada vo vnútri tohto proroctva. Prečo cirkev nepočúva? Pretože toto zachránilo Egypt. Kráľ Egypta hovorí: pretože Jozef videl, že hodina hladu prichádza, on povedal: toto je múdry a verný služobník. Pretože on povedal a rozpoznal hodinu hladu. Pastor, ktorý je schopný rozoznať hodinu hladu v dome, to je Pastor, ktorý vie, kde sú zásoby. Inými slovami, ho môžete nazvať mužom zásob. Vidíte kvality, ktoré PÁN oznamuje kňažstvu celého sveta práve teraz? Aby ste boli schopní rozoznať proroctvo o Jeho príchode a o hlade, ktorý prichádza. Aby ste vedeli, kde sú zásoby, aby ste mohli kŕmiť ovce. PÁN HOVORÍ: kedykoľvek je dané proroctvo od PÁNA, prosím zoberte to vážne, pretože to bude naplnené. Pre mňa je to rozdielne, lebo ja už som videl deň, kedy príde Mesiáš. Niekedy sa pozerám na cirkvi a plačem… a som zvedavý, že ako dlho sa ešte takto budú správať? .. môžem ísť ďalej? Akú ďalšiu správu dáva oblak Božej slávy pre cirkvi, založené na tomto Písme ohľadom príchodu Mesiáša? Ohľadne verných a múdrych služobníkov, Pastorov. Pozrite sa teraz, ..keď sa pozriete na život Jozefa, vidíte, že si prešiel mnohými utrpeniami, než sa stretol s touto slávou. Jeho vlastní bratia ho hodili do cisterny a potom keď prišiel do Egypta, manželka Putifara ho neprávom obvinila, potom vo  väzení prišiel jeho dar, z väzenia ho priniesli pred trón, aby vysvetlil sen. A keď budete čítať ďalej, uvidíte, že keď kráľ Egypta ho videl a počul, povedal: pretože si bol schopný rozoznať hodinu hladu, nikto nemá túto múdrosť, iba ty máš toto poslanie. Potom kráľ zobral prsteň, zobral ho dole zo svojej ruky a dal na jeho palec. Potom mu dal koč, dal ho voziť na svojom druhom voze a volali pred ním: ” klaňajte sa! klaňajte sa!” A kráľ povedal: iba o kráľovský trón budem vyššie od Teba. Takže Jozefa si dnes Pán používa, aby vyučoval Pastorov dnes. Aby Vám povedal, že ako je to možné, že cirkev v tejto hodine nevie, že utrpenie prichádza pred slávou… táto cirkev miluje tak veľmi prosperitu,  .. Jozef musel prejsť skrze toto,…  V Jánovi 15:19   , čítame,… pretože  táto cirkev nevie, že tu je cena, …možno, že budete musieť sa zbaviť nejakých vašich kamarátov, pretože keď začnete vyučovať spravodlivosť, spravodlivosť, spravodlivosť, … potom väčšina odíde preč. Je toho málo, čo prijmete ako Pastori. Čo je zlé s touto Cirkvou? Ste závislí na vašej provízii?

Ján 15:19  19Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale preto, že nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.

2 Korinťanom 1: 3-6 Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Bôh každého potešenia, 4ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, potešením, ktorým sme sami tešení od Boha. 5Lebo jako hojnejú utrpenia Kristove proti nám, tak skrze Krista hojneje i naše potešenie. 6A buď že sme súžení – za vaše potešenie a spasenie, ktoré pôsobí v trpezlivom znášaní tých istých utrpení, ktoré aj my trpíme; buď že sme tešení – za vaše potešenie a spasenie, a naša nádej je pevná za vás

PÁN hovorí, že dokonca aj Ježiš trpel, na kríži. Takže verný a múdry služobník, ktorý bude teraz vyučovať o spravodlivosti, to znamená, že vie, akú potravu má dať teraz cirkvi, …vy musíte prijať odmietnutie. Spravodlivosť je nádej pre cirkev…  Hallelujah, pretože iba spravodlivosť môže zvýšiť životnosť cirkvi, jej existenciu. Spravodlivosť, hallelujah. Môžem ísť ďalej? .. naučili ste sa jednej veci, .. Pán hovorí, že každé proroctvo z Biblie poukazujuce na príchod Mesiáša musí byť prijaté veľmi vážne. Každé proroctvo z Biblie a každá rada, ktorá tam je, .. a rady nám hovoria, aby sme činili pokánie, …činte pokánie a navráťte sa k svätosti a odmietnite sex. nemorálnosť a prijmite Ducha Svätého. Keď vám PÁN hovorí, aby ste zobrali vážne biblické proroctvá, ktoré hovoria o príchode Mesiáša, tak jedno z proroctiev hovorí nasledujúce: 

Matúš 24:37 A ako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka

..óo áno, mylsím si, že dnes ste poznali pravdu.. Písmo nie je románový príbeh. Keď je tu rada, ktorú dáva BOH pre cirkvi, aby sa pripravili na tento deň, potom si to musíte zobrať a chrániť si to. Ako bolo počas dní Noeho, tak bude aj za príchodu Mesiáša. PÁN vám pomáha,  cirkvám, Pastorom, aby ste vedeli, ako máte kŕmiť ovečky v túto hodinu. ON hovorí nasledujúce: je dôležité pre nás vedieť, čo sa dialo za čias Noeho, aby sme to nezmeškali, aby sme mohli byť spasení a mohli vstúpiť do večnosti. Hallelujah! Teraz ma sledujte v tomto: znova, najprv to oznámim a budeme to čítať neskôr. Teraz si PÁN používa Jozefa, aby ku nám hovoril ohromným spôsobom, správne? Teraz rozumiete, že kedykolvek PÁN dáva proroctvá, zoberte tieto proroctvá seriózne. Keď čitate Písmo, nájdete tam, že keď prišiel hlad do Egypta, Egypt sotva prežil.  Oni sotva prešli cez obdobie hladu, znamená, že musíme byť opatrní. Obilie, chlieb, tieto zemské dary, niekedy nie sú stále. Niekedy je ich veľa, niekedy sú vyčerpané. Akékolvek množstvo sa zdá byť, … evanjelium prosperity, ktoré vidíte v cirkvách dnes, ..im hovorí, aby zhromaždili čo najviac… ( potravy v Božom dome ) Pán hovorí: nie, nie, ..bohatstvo tohto sveta, chlieb tohto sveta .. niekedy ho je veľa, niekedy je vyčerpané, to nie je trvanlivé…  ON hovorí, že skutočný chlieb, ktorý pretrváva naveky, je chlieb, ktorým je PÁN JEŽIŠ, skutočný chlieb života. Takže buďte opatrní s evanjeliom prosperity… ďalej vidíte, že Jozef prešiel utrpením a on zachránil jeho bratov, on zachoval dom Jákobov… Jozef ochránil Egypt. Niekedy vy trpíte, ale nie pre vás samotných. Ako prinesiete evanjelium do cirkvi, ktorá má rada sama seba, hovorí stále … ja, ja, ja.. ON hovorí, že Mesiáš vystúpil von pre cirkev, .. Jozef si prešiel tým všetkým, aby ochránil dom Jakobov. A vidíte, že dom Jakobov, keď vypukol globálny hladomor, oni odišli pre obilie do Egypta a našli tam na tom mieste Jozefa, on zachránil dom Jakobov. Tu je dôležitá lekcia pre Pastorov. Kedykolvek PÁN dáva proroctvo, zoberte si to k srdcu veľmi seriózne. Jedno z proroctiev, ktoré dal PÁN, týkajúceho sa príchodu Mesiáša, kedy ON hovoril, že bude ako v čase Noeho, tak bude aj za príchodu Mesiáša. Keď ste verný a múdry Pastor, potom chcete vedieť, čo sa stalo za čias Noeho. Hallelujah! Teraz sa pozrite, za čias Noeho Pán sľúbil, že zničí celú Zem. ON dal proroctvo. Ohromený som, keď čítam toto proroctvo, že BOH, ktorý stvoril krásnu Zem,  vytvoril vody a sformoval zem, zrazu náhle povedal: ” JA zničím všetko”. To ma šokovalo. Takže otázka znie: keď PÁN zjavil toto proroctvo Noemu, ako je to možné, že Noe nepochyboval? .. to je po prvé, po druhé – ako je to možné, že Noe neodišiel k iným ľuďom na tejto Zemi, aby podrobil diskusii toto proroctvo…. oni by povedali:.. nie, to nieje možné, ON stvoril Zem, je krásna.. ako môžeš povedať, že príde, aby ju zničil? .. ďalej by sa opýtali, odkiaľ by zobral všetku tú vodu, aby pokryl Zem? Môžete si to prečítať v Písme. Chcem, aby ste pripravili vaše cirkvi pre kráľovstvo Božie. Keď Biblia hovorí, že bude ako za dní Noeho, potom choďte tam a hľadajte radu od BOHA a dajte ju vašej cirkvi. Nezahrávajte sa s proroctvom od BOHA. Proroctvo hovorí, že bude ako za dní Noeho, takže tak musí byť. 

Ďalšie pokračovanie bude v 4. časti… 

Off 

9.1.2016 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top