Home
 

PROROCTVO O KONFLIKTE MEDZI DRAVOU ŠELMOU, VÁŽNE ZASIAHNUTOU PO TOM, AKO CIRKEV BUDE ZOBRATÁ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 27.OKTÓBRA 2017

Proroctvo na www.jesusislordradio.info

Dňa: 27.októbra 2017
BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

 PROROCTVO O KONFLIKTE SO ZÚRIVOU ŠELMOU ÚTOČIACOU PO VZATÍ CIRKVI, 

 Hospodin Jehova hovoril so mnou. Hospodin Silný, Hospodin Všemohúci, hovoril so mnou včera vo veľmi  veľmi významnom rozhovore. A vzal ma na jedno miesto, po tom, ako bola Cirkev vzatá zo Zeme. A potom som na tomto mieste videl šelmu, obrovskú šelmu. A Hospodin ma postavil proti tejto šelme, a ja  som ju udrel. Udrel som ju raz a padla, okamžite padla, klesla a začala sa rozkladať v jej žalúdku.

Toto je rozhovor, ktorý som včera mal s Pánom Hospodinom. Jehova, potom čo vzal Kristovu Cirkev do Večnosti,  ma vzal na to miesto a veci boli veľmi zlé. Ako sme šli, mohol som vidieť, že sa veci v tej dobe na Zemi sa dosť zmenili. A potom ma postavil voči šelme; veľmi divokej šelme. Ale udrel ju. A potom, ako som ju udrel, som videl, že začína hniť zo žalúdka – priamo odtiaľ.

Takže toto sú časy, v ktorých žijeme. Žijeme v takýchto nesmiernych časoch. Toto sú dni, keď sa počíta za múdrosť, žiť v strachu pred Bohom, byť svätý, pretože nikto nevie deň alebo hodinu. Toto je čas, keď je veľmi dôležité byť pripravený a pred-pripravený, pretože Hospodin trávi dosť času v rozhovoroch so mnou, o čase keď bude Cirkev vzatá: ďalšia výnimočnosť.

Práve teraz som videl, že existuje vážny konflikt, veľmi vážny konflikt, ktorý vzniká medzi mnou a niektorými osobnosťami, ktoré budú angažované v čase po tom, čo bude Cirkev vzatá.

A pamätajte, že PÁN vždy vyhráva!

Takže je to ohromný čas, je to veľmi strašlivý čas pred nami; ktorý ale znamená veľa, bude  prospešný pre tých, ktorí sa pripravia, pre tých, ktorí to budú brať ako postavenie sa v zástupe, ako znamenie, ako signál na prípravu na príchod Mesiáša.

 Správa bola ohlasovaná. Posolstvo o príchode Mesiáša sa hlásalo. Posolstvo “Tak ako to bolo počas dní Noeho” bolo hlásané.  Posolstvo o nebezpečenstve sexuálneho hriechu, sexuálnej žiadostivosti sa hlásalo. Posolstvo o poklade a o význame a hodnote, že Nebo je spojené s pokáním a spravodlivosťou, sa hlásalo. Posolstvo o videniach o príchode Mesiáša sa hlásalo. Toto všetko bolo ohlasované. Bolo to hlásané po celom svete. A bolo to ohlásené od jedného konca k druhému. Takže všetky národy sa môžu doslova pripraviť, vážne pripraviť na slávny Príchod Mesiáša.

 A toto je čas, keď bude Cirkev teraz rozdielna. Cirkev na Zemi sa veľmi zmení, pretože potom môžeme získať viac duší pre JEŽIŠA, pretože sme v tomto “nulovom odpočítavaní” k príchodu Mesiáša, kedy prichádza vziať Cirkev.

Videl som vážny konflikt v novom čase / zriadení, po tom, čo bola Cirkev vzatá a je to tak ohavné. Nikto by nechcel byť v tomto čase / zriadení. Nech tí čo majú uši vedia, že ústa PÁNOVE, že ON sám prehovoril.

 A toto hovorí ON, o ktorom to bolo napísané ( v Biblii ) v knihe Proroka Malachiáša, o ktorom povedal PÁN, že pošle svojho služobníka, aby obrátil ich srdcia a priniesol ich srdcia späť. Aby odvrátili srdce úplne od sveta, aby obrátili srdcia z bludov, svetskosti, ktorú vidíte dnes a obrátili svoje srdcia a vrátili sa späť do domu Pánovho, späť k Pánovi, späť k Otcovi, skôr ako Pán  zasiahne Zem kliatbou. A všetci teraz viete, o akú kliatbu by išlo.

Požehnaní ľudia, videl som Mesiáša prichádzať. Pripravte sa!

Off 

28.10.2017 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top