Home
 

DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA VEDÚ CIRKEV CEZ PÚŠŤ SINAI, PROROCTVO ZO DŇA 9. APRÍLA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 9. APRÍLA 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH so mnou hovoril.
Amen, nuž, požehnaní ľudia, znovu, ako som povedal, PÁN JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH ELOHIM JEHOVAH TSIDKENU, MOCNÝ BOH IZRAELA, ON hovoril so mnou požehnaní ľudia a rád by som sa s vami podelil o tento rozhovor, pred tým, ako sa telefón znova vypne. 

Túto minulú noc, PÁN JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou. Ale skôr, ako sa o tento rozhovor podelím, chcem sa podeliť o ďalšiu časť, ktorá sa týka Nigérie. Vidím smrť v Nigérii. V Nigérii vidím smrť, nie dôležitú smrť v Nigérii. A vidím smútok a to všetko okolo čo sa deje. 

Avšak, minulú noc so mnou hovoril PÁN JEHOVAH a ON so mnou hovoril o JEHO poslaní, JEHO súčasnej misii na Zemi. A viem, že mnohí, mnohí, mnoho ľudí je teraz naladených z celého sveta. Mnohé národy na celom svetadieli. 

Teraz, minulú noc, PÁN JEHOVAH ELOHIM, ON predstavil ZBOR DVOCH PROROKOV PÁNA, ktorí chodia na Zemi práve teraz. A kráčajú po púšti a viedli celú Cirkev KRISTOVU po púšti pokánia. A bola to taká divočina, kde ani jedna rastlina nevyrastala. Bolo to tam tak suché. 

A prechádzali púšťou Sinaj a ako oni viedli Cirkev, ako ONI viedli Cirkev, vidím ich, že liezli hore veľmi mocným spôsobom, mimochodom, vystupovali s Cirkvou, na svahoch, na drsných svahoch hory Sinai. 

Buďte v správnom postavení pred PÁNOM, VAŠIM BOHOM! Odvráťte sa od hriechov! Prijmite evanjelium! Znovuzroďte sa a dajte sa pokrstiť! Vyberte si spravodlivosť! Žite svätý život, pretože

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

KRÁĽ SLÁVY PRICHÁDZA! 

PRIPRAVTE CESTU NÁRODY ZEME!

Videl som cestu, akou viedli Cirkev cez púšť a na jednom mieste, dokonca to vidím aj teraz. ONI hovoria s vami cestou cez púšť Sinai, drsnými kopcami Sinai. ZBOR ( CIRKEV ) bol veľmi mocný! Mimoriadne, veľmi, veľmi mocný, tak, ako mi ho PÁN predstavil, veľmi mocný, ako išli s Cirkvou a ľuďmi PÁNA touto cestou do SLÁVNEHO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA, požehnaní ľudia!

Vidím, že niektorí ľudia sú naladení z Tel Avivu, Tel Avivu – Jaffa, Ramat Gan, z mnohých ďalších miest v Izraeli, Haify, z Generet, Galilei, Nazareth a mnohých miest! 

PÁN HOVORÍ, 

že je čas PRIPRAVIŤ CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA! KRÁĽ prichádza požehnaný ľud! A teraz, DVAJA SLUŽOBNÍCI HOSPODINA, v tomto rozhovore, ako ste počuli, viedli národy na púšť pokánia na ceste domov, na ceste do Večného Najslávnejšieho KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU!

JA SOM VIDEL PRICHÁDZAŤ MESIÁŠA! 

Todah, todah! Todah rabah! Todah L’achem! Todah! Todah Chaverim, Shalom!

Off 

9.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top