Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM MASÍVNOM PREBUDENÍ V NÁRODOCH, TAM, KDE NASLEDUJÚ HOSPODINOV HLAS A JEHO POSLOV, 5. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 5. Decembra 2018
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou včera v noci a v tom sne mi PÁN ukázal, že bude veľmi, veľmi, veľmi veľké prebudenie, bude masívne prebudenie tejto úrovne a každý národ, ktorý bude naslúchať HLASU HOSPODINA sa zúčastní tohto prebudenia.

Vidím množstvo Biblických vyučovaní v dedinách, zhromažďujú sa a majú Biblické vyučovania, toto je veľmi mocný čas v histórii Cirkvi. Znova, chcem zopakovať, čo HOSPODIN hovoril.

Včera v noci, smerom ku dnešnému ránu, tohto východo-afrického času, HOSPODIN JEHOVAH mi ukázal toto obrovské prebudenie, ktoré prepukne v tejto krajine, a všetky ostatné národy, ktoré budú nasledovať TENTO HLAS HOSPODINA, NASLÚCHAŤ HLAS DUCHA SVÄTÉHO A AKÉ DÁVA INŠTRUKCIE, ČO MÁ TERAZ CIRKEV ROBIŤ – POKÁNIE. NAVRÁTENÍ SA K SVÄTOSTI. NAVRÁTENÍ SA K SPRAVODLIVOSTI.

HOSPODIN mi ukázal rôzne oblasti, množstvo ľudí prichádzalo z práce, ponáhľajú sa na Biblické vyučovanie, niekde v domoch, niekde v Cirkvách, ľudia utekali s Bibliou a zošitom. HOSPODIN ma tam zobral, ja už som bol medzi nimi, ľudia mali zošity a prebiehali Biblické vyučovania, aj v dedinách, ľudia sa zhromažďovali v domoch, s Bibliou a zošitom.

Posolstvo o pokání! Posolstvo o navrátení sa k spravodlivosti. Poslostvo o naváteníé sa k spravodlivosti bolo kázané, posolstvo o príchode MESIÁŠA, posolstvo o príprave NEVESTY KRISTOVEJ, o príprave, aby NEVESTA bola pripravená, Posolstvo o rúchu. Takže oni počúvali, čo PROROCI HOSPODINA hovorili, prikazovali a aké dávali inštrukcie OD BOŽIEHO TRÓNU, oni to podávali ďalej ovečkám v Cirkvách, v dedinách. To bola ohromná krása toto vidieť. Ohromná krása sa na to pozerať.

A pre všetky národy, ktoré budú poslúchať HLAS PÁNA, a nebudú nasledovať nedbanlivosť, nepozornosť ich srdca, nenasledujte pýchu, ktorú vidíte v mnohých národoch, rozvinutých, pokrokových národoch, akékoľvek krajiny to sú.

Tak ohromnú pýchu, ktorú tam vidíte medzi Pastormi, ale hovorím, že pre tých, ktorí sa pokoria a budú nasledovať inštrukcie PÁNA, v tejto hodine, HLAS, KTORÝ HOSPODIN POZDVIHOL TERAZ, DÁVA INŠTRUKCIE A PRIPRAVUJE NÁRODY, PRIPRAVUJE CIRKVI NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

ONI uvidia obrovské prepuknutie PREBUDENIA, oni uvidia MASÍVNE PREBUDENIE posledných časov. A HOSPODIN používa Keňu ako učebňu aby vyučoval množstvo národov. Takže ON ma zobral do mesta Nairobi, videl som množstvo ľudí, začínajúc s konferenciou, ktorá sa konala v Nakuru, videl som množstvo ľudí z iných Cirkví, ponáhľali sa so zošitom, stránili sa hriechov.

Ohromná, mocná správa pre túto hodinu, a videl som ľudí, videl som ich po tomto národe, videl som ich v mestách, v dedinách, každý sa ponáhľal na Biblické vyučovanie.

Takže toto je veľmi mocný čas, milovaní ľudia, nech nikto neurobí chybu ohľadom tohto, HOSPODIN POZDVIHOL JEHO HLAS, DÁVA INŠTRUKCIE, HOSPODIN HOVORIL A HOSPODIN OTVORENE NA VEREJNOSTI PO TVÁRI ZEME ODHALIL JEHO HLAS. JEHO POSLOV. Takže ktokoľvek chce počuť, teraz je to jasné, oni môžu počuť.

Dokonca aj teraz, ako k vám hovorím, my sme v globálnom rádiu. Každý, od Brazílie, cez Argentínu, Európy, USA, Austrálie, Afriky, Ázie, oni si môžu vybrať aby počúvali, dokonca aj ostrovy.

A toto je prebudenie, ktoré prichádza do Cirkvi, milovaní ľudia, takže nech vás PÁN žehná, ako sa pripravujete pre maximálne prebudenie, nie iba javy, úžasné zázraky, ale tiež vzbudzuje hlad v srdciach ľudí, ponáhľali sa na Biblické vyučovanie, Ponáhľali sa do mesta, utekali pre potraviny, aby skoro mohli ísť na Biblické vyučovania, na Oltár PÁNA. Oni sa ponáhľajú na Oltár BOHA JEHOVAH.

Aby počuli posolstvá o pokání, posolstvá kríža, posolstvá krvi, posolstvá o pokání, odvrátení sa od hriechov, o kríži a o krvi, posolstve o navrátení sa ku spravodlivosti, navrátení sa ku svätosti, posolstve o JEŽIŠOVI, posolstve o PRÍCHODE MESIÁŠA, posolstve o príchode PÁNA, O RÚCHU PÁNOVOM,… nech vás HOSPODIN žehná milovaní ľudia, ako sa prirpavujeme je to mocný, mocný čas a ja viem, že to bude tak úžasný moment v histórii Cirkvi. Shalom todah,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Shalom todah, todah rabah

 • Cirkev Pokánia a Svätosti na Slovensku

  srdečne pozýva každého,

  kto má záujem sa zúčastňovať Biblických vyučovaní v súvislosti  spolu s inštrukciami od HOSPODINA zamerané na prípravy na príchod MESIÁŠA.

  Kontakt: Senior Pastor Anna Priateľová: 0948 288 495

  Email: repentslovakia@gmail.com


 • Cirkev Pokánia a Svätosti – globálna Cirkev, ktorú vedú DVAJA SVEDKOVIA PROROCI HOSPODINA,
  MISIA CIRKVI – PRÍPRAVA NA PRÍCHOD MESIÁŠA

   

Off 

6.12.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top