Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO O MASÍVNYCH ZÁPLAVÁCH V IRÁNE, proroctvo zo dňa 10. apríla 2015

PROROCTVO O MASÍVNYCH ZÁPLAVÁCH V IRÁNE, proroctvo zo dňa 10. apríla 2015 Pán so mnou hovoril o veľmi dôležitej udalosti, ktorá sa stane na Zemi, ja vidím zemetrasenie, ja vidím záplavy, zdá sa, že bude zemetrasenie v mori a veľa záplav prichádza od mora do Iránu. Ja vidím vlny, prvé vlny sú menšie, ďalšie sú …Continue reading

Off 

Proroctvo o ohromnom uzdravovaní prichádzajúcom do Brazílie, zo dňa 9. apríla 2015

Proroctvo o ohromnom uzdravovaní prichádzajúcom do Brazílie, zo dňa 9. apríla 2015 Pán so mnou hovoril znova dnes ráno o prebudení, ktoré prichádza do Brazílie. A v tomto rozhovore mi Pán ukázal najväčšie historické pomazané uzdravenia, ktoré navštívi Brazíliu, Pán ma zobral do Brazílie a ukázal mi šokujúcu ohromnú návštevu, masívne prebudenie, kde mrzáci začali …Continue reading

Off 

Ohromné prebudenie prichádza do Brazílie, proroctvo zo dňa 8. apríla 2015

Ohromné prebudenie prichádza do Brazílie, proroctvo zo dňa 8. apríla 2015 Pán so mnou hovoril dnes,  Pán Jehovah, všemohúci Boh, stvoriteľ celého vesmíru, celej Zeme, všetkých ľudských stvorení na Zemi, to je Pán, Boh Izraela, ktorý hovoril so mnou, Jehovah Mekoddishkem, Pán, ktorého vidíte v Exodus 31: 13, Jehovah Sabaoth, ktorého vidíte v 1. Samuelovej …Continue reading

Off 

HISTORICKÉ ZÁPLAVY PRICHÁDZAJÚ DO KENE, proroctvo zo dňa 13.3.2015

HISTORICKÉ ZÁPLAVY PRICHÁDZAJÚ DO KENE, proroctvo zo dňa 13.3.2015 Drahí poslucháči, chcem sa s vami zdielať, čo Pán hovorí v tejto hodine. Minulú noc mal Pán so mnou veľmi hlboký rozhovor o udalosti, ktorá postihne Zem, toto bol vytrvalý rozhovor, čo mi Pán hovorí už niekoľko dní, Pán hovoril o prebudení, ktoré prichádza do Európy, …Continue reading

Off 

OHROMNÉ PREBUDENIE PREPUKNE V EURÓPE, proroctvo zo dňa 12. 3. 2015

OHROMNÉ PREBUDENIE PREPUKNE V EURÓPE, proroctvo zo dňa  12. 3. 2015 Pán so mnou hovoril dnes, Pán Jehova, mal so mnou veľmi, veľmi ohromný rozhovor dnes a v tom veľmi ohromnom rozhovore, vidím Pánov zámer, keď Pán so mnou hovoril, Pán ma zobral na masívnu uzdravovaciu službu , ktorá sa uskutoční v Európe. Znova, Pán …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PUSTOŠENÍ A NEPOKOJOCH PO VYTRHNUTÍ CIRKVI a zároveň proroctvo o odchode MUŽA BOŽIEHO do Izraela, zo dňa 11. 3. 2015

PÁN so mnou hopvoril o 2 hod. ráno, potom som zaspal a PÁN prišiel a hovoril so mnou znova, iba pred niekoľkými minútami PÁN dokončil rozhovor. Znova, po prvom rozhovore PÁN mi dovolil zaspať a potom dokončil druhú časť rozhovoru so mnou. Pán ma zobral po celom svete po tom, ako nastalo vytrhnutie cirkvi, niektorí …Continue reading

Off 

HROZNÁ VÍZIA O POLNOČNEJ HODINE zo dňa 11. marca 2015

HROZNÁ VÍZIA O POLNOČNEJ HODINE zo dňa 11. marca 2015 Pán so mnou hovoril, chcem drahí poslucháči povedať, že Pán hovoril so mnou tejto noci o 3 ráno. Boh Jehovah, Pán Jehovah El Gibbor, Pán náš tvorca, Elohim,  náš Stvoriteľ. On so mnou hovoril veľmi strašným spôsobom. Bol som s nejakými kresťanmi, zdieľal som sa …Continue reading

Off 

Posolstvo od Pána zamerané na prípravu na príchod Pánov a na súd, zo dňa 9. marca, 2015

Posolstvo od Pána zamerané na prípravu na príchod Pánov a na súd, zo dňa 9. marca, 2015 Ja sa chcem s Vami zdielať s niečím veľmi dôležitým, keď kráčame v týchto zaneprázdnených hodinách  v tomto svete smerom k slávnemu príchodu Mesiáša, nášho Pána. Ja chcem hovoriť dnes o Matúšovi 25 kapitole, ako veľmi dôležitom  Písme …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKOM HLADE prichádzajúcom na Zem, zo dňa 5. marca 2015

PROROCTVO O HISTORICKOM HLADE prichádzajúcom na Zem, zo dňa 5. marca 2015 Pán so mnou hovoril Pastor Raymond, potrebujem poslucháči, aby ste vedeli, že Pán hovoril so mnou minulú noc. Pán ma zobral po celej krajine, začal som chodiť po poliach, po horách, po dolinách a začal som hľadať jedlo. Zem bola taká suchá a …Continue reading

Off 

OHROMNÉ PREBUDENIE PRICHÁDZA DO EURÓPY, proroctvo zo dňa 23. 2. 2015

OHROMNÉ PREBUDENIE PRICHÁDZA DO EURÓPY, proroctvo zo dňa 23. 2. 2015 Pán hovoril so mnou dnes, chcem, aby ste vedeli poslucháči, že Pán hovoril so mnou minulú noc, Pán Jehova, Boh neba, stvoriteľ celého neba, stvoriteľ vrchného neba a vyššieho neba a celej Zemi, Jehova Shammah, ktorý je stvoriteľ celého vesmíru, stvoriteľ Izraela, Jehova Elolam, …Continue reading

Off 
1 43 44 45 46 47 52
Top