Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

HODINA KRVI PÁNA JEŽIŠA!, BOŽÍ SLUŽOBNÍK PROROK Dr. OWUOR

BIBLIA hovorí o polnočnej hodine. ( Evanjelium Matúša 25:1-13)  Čo hovorí Biblia o polnočnej hodine? Deti Izraela, keď boli v Egyptskom otroctve, bolo to veľmi ťažké pre nich. Oni plakali k BOHU JEHOVA. A keď plakali, ich plač zasiahol BOHA. A keď plakali, BOH sa rozhodol, že ide oslobodiť Dom Jákobov. A aby ich oslobodil, …Continue reading

Off 

Konferencia v Ghane, BOŽÍ SLUŽOBNÍK PROROK DR. OWUOR vyslaný našim PÁNOM do Ghany, 1. časť zo záznamu, 15.2.2016

…  v tejto hodine ( OTČE ), aby počuli od Teba, prijali Tvoje vedenie, prijali Tvoju radu, prijali inštrukcie pre túto hodinu, aby tento národ pripravil slávnu cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA. OTČE, pomôž vedúcim v tomto národe, pomôž vedúcim v cirkvách v tomto národe, pomôž zhromaždeniu tela Kristovho v Ghane pri príchode MESIÁŠA, Hallelujah! Teraz …Continue reading

Off 

Modlitba na Nový Rok, 1.1. 2016, VEĽKÝ PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

THE CROSSOVER PRAYERS by The MIGHTIEST PROPHET OF THE ALMIGHTY GOD – January 1, 2016. Mocný OTČE, OTČE pozri sa teraz, TY, ktorý si BOH Abraháma, obrovský BOH Izáka, mocný BOH Izraelov, TY si urobil veľkú vec, ochránil si tých ľudí, chránil si ich, a zachoval si týchto ľudí, aby mohli vidieť tento Nový Rok. OTČE …Continue reading

Off 

SVADBA BARÁNKA BOŽIEHO, VÍZIA DVOCH SVADOBNÝCH PRSTEŇOV, VEĽKÝ PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

Vítajte diváci v tomto  ohromnom a veľmi špeciálnom programe, kedy budem hovoriť o Svadbe Baránka Božieho, veľmi jasne prejdem tým, čo vlastne je Svadba Baránková, tento deň tiež poznáme ako deň vytrhnutia, vytrhnutia Cirkvi. Budem vás viesť veľmi jasne a opatrne skrze Písmo, aby som vám vysvetlil, čo Biblia hovorí o dni Svadby Baránkovej. A …Continue reading

Off 

SPRÁVA PRE CIRKVI, BOŽÍ SLUŽOBNÍK PROROK DR. OWUOR

VÝZVA PRE CIRKVI PÁNA, ABY SA NAVRÁTILI K BÁZNI A STRACHU PRED HOSPODINOM MESIÁŠ PRICHÁDZA,  PRIPRAVTE SA!  

Off 

KORUNOVANÝ BARÁNOK, THE LAMB ENTHRONED – EXCERPT VISION, výňatok z vízie, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

THE LAMB ENTHRONED – EXCERPT VISION OF THE MIGHTY PROPHET OF THE LORD Keď Ján Krstiteľ vstúpil do Hospodinovej slávy, Pán mi otvoril oči ďalej a umožnil mi vidieť slávu dokonca aj keď Ján vstúpil do tej slávy. To bolo v čase, keď som videl Baránka Božieho, ktorý bol zabitý sedieť na veľmi vysokom slávnom …Continue reading

Off 

IDENTIFIKÁCIA CIRKVI KRISTOVEJ, 4. Medzinárodná konferencia Pastorov a služobníkov evanjelia, 2. časť, Kisumu, Keňa, 2. januára 2016, BOŽÍ PROROK DR. D. OWUOR

.. pokračovanie.. … po prestávke na konferencii Pastorov BOŽÍ PROROK Dr. OWUOR pokračoval a začínal s modlitbou: Otče, v mocnom mene JEŽIŠ, PANE, my znova zasväcujeme túto Bohoslužbu Tebe a my Ťa prosíme, aby si riadil naše kroky, TY si bol k nám veľmi dobrý BOH, TY si spôsobil, aby sa ľudia zdvihli zo zeme a začali …Continue reading

Off 

IDENTIFIKÁCIA CIRKVI KRISTOVEJ, 4. Medzinárodná konferencia Pastorov a služobníkov evanjelia, 1. časť, Kisumu, Keňa, 2. januára 2016, BOŽÍ PROROK DR. D. OWUOR

IDENTIFIKÁCIA NEVESTY KRISTOVEJ Pre tých z Vás, ktorí dobre poznáte tieto konferencie, ja vždy hovorím, že kedykolvek PÁN hovorí, vy a ja to musíme nájsť v Biblii. V skutočnosti toto je jediná cesta, ako môžeme zistiť, či PÁN hovoril. A ja hovorím, zase a zase, národom a národom, že akonáhle to objavíme,  zístíme odkaz v …Continue reading

Off 

Verný a múdry služobník, 4. časť, 3. Medzinárodná konferencia Pastorov a služobníkov evanjelia v meste Eldoret v Keni, 31. august 2015, Boží Prorok Dr. Owuor

Takže PÁN hovorí, že verný a múdry Pastor je ten, ktorý pomôže cirkvi teraz pripraviť ich životy na ten DEŇ. PÁN prišiel a ukázal mi túto ohromnú návštevu. A keď sa pozerám na tú návštevu, znamená to tú istú udalosť,  o akej sa píše v Numeri 9 kap. ( 4. Mojžišova 9 ). Tento oblak prišiel …Continue reading

Off 

Konferencia Pastorov a služobníkov evanjelia v Luande, Angole, Boží Prorok Dr. Owuor

Žijeme v čase, kedy sa celý svet dopytuje odpovedí. Čo všetko sa im deje.. Oni majú peniaze, ale ich dcéra spáchala samovraždu, .. oni majú peniaze, ale ich syn je HIV pozitivny, oni majú peniaze a ich syn je na drogách, niekedy majú všetko, ale stále sa dejú zlé veci. A keď pozerajú správy, vidia, …Continue reading

Off 
1 16 17 18 19 20 22
Top