Home
 

UZDRAVENIE DISLEXIE, POSLÚCHAŤ A NASLEDOVAŤ BOŽÍ HLAS SKRZE JEHO POSLA, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 22. November 2017

Zhrnutie posolstva zo dňa 22. Novembra 2017,
BOŽÍ PROROK DR. OWUOR od Trónu Zvrchovaného PÁNA HOSPODINAiZRAELA
prostredníctvom JESUS IS LORD Radio.

Chcel by som, aby ste poslucháči vedeli, že Pán so mnou hovoril. On so mnou hovoril predchádzajúcu noc a v tomto rozhovore mi veľmi jasne ukázal, ako sa uzdravila žena vo Fínsku, bol to hlboký rozhovor. Ukázal mi, ako On zmenil jej mozog. Ako môže ona vidieť písmená a slová.  Bolo to úžasné, bolo to akoby boli predtým nezaostrené a teraz ich vidí jasne/kompletne. Anne Maarit vo Fínsku dostala od PÁNA nový mozog a ako začala čítať.

Pán mi dal vidieť do jej mozgu  ako ona vidí slová, písmená, ktoré boli nezaostrené a potom sa mohla sústrediť a teraz sú slová pre ňu jasné a vie ich čítať. Potom Hospodin povedal Hlasom, že je to Nebeské. Počul som Nebo,  je to Nebeské, je to obrovská vec, toľko radosti, že PÁN v tom rozhovore vyžaroval niečo veľmi netypické, veľmi milé a oceňované Pánom. Nezaostrené sa stalo zaostreným, schopným čítať. PÁN mi ukazoval celú noc, ako ju obnovil a dal nové videnie, aby dokázala čítať slová.

Toto je veľmi Nebeské.  Toto je vzácne uzdravenie HOSPODINA a zázraky tohto veku kedy MESIÁŠ prichádza. A je to už  druhýkrát, čo sa to stalo vo Fínsku a taktiež v Keni došlo k  uzdraveniu Jamsa Salomona s dyslexiou a on následne teraz študuje vo Veľkej Británii a Hospodin mu dal nový mozog.

 Pán robí Veľké vecI,  ČAS VYPRŠAL takže Posledné Pomazanie, o ktorom hovoril PÁN je tu. Je to absolútne úžasné! Ako som som kráčal po uliciach Nairobi,  modlil som sa za ľudí, skupiny, ktoré prišli z iných cirkví. Takže keď prišili k modlitbe, spýtal som sa ich, či sú si vedomí zrážky dvoch neutrónových hviezd, a žiadny z nich si neuvedomil, že dve neutronové hviezdy sa zrazili a že Písmo z Lukáša 21:26 a Joela 2: 30-31 bolo naplnené a je napĺňané.  

Potom som okamžite pochopil, že táto Cirkev, ktorá je k tomuto plne pripojená,  je NEVESTOU KRISTOVOU. Je to vec pokory, väčšina z ostatných cirkví potrebovala modlitbu. Pomazanie Svätého Ducha ich prinieslo ku mne, oni potrebujú Spasenie, oni to nevedeli, podľa toho ako som sa ich pýtal, o otrase nebeských telies ako Biblia prisľúbila, že dôjde ku  príprave vstupu cirkvi.

 V tejto tu Cirkvi som videl ten poklad, ktorý drží PÁN v tejto Cirkvi, táto Cirkev je, kde sa duše prebudili a oni sú skutočne vo Veľkom očakávaní, vo Veľkom očakávaní čakajú na MESIÁŠA, aby prišiel a vzal ich. V iných Cirkvách si ani neuvedomujú biblické merítko.

Som dosť ohromený, že ľudia, ktorí boli naladení na rádio v Keni, sa naladili na tento hlas, Hlas k cirkvi, naladili sa na tento Hlas, prihlásili sa a vstúpili, k pokániu a svätosti.

A keď HOSPODIN oznámil, že v nedeľu bude hovoriť v rádiu, oni sa prebúdzajú, došlo k prebúdzaniu duší, boli naladení a teraz pozrite na uzdravenia, ktoré sú tam. Táto žena, ktorá si bola vedomá toho, že MUŽ BOŽÍ bude v rádiu … ona bola uzdravená. Priznáva, že nemohla chodiť na niektoré miesta, pretože nemohla čítať značenia.  Je to pre mňa úžasné, že Cirkev, ktorá bola naladená a pripojená, aby počúvala tento Hlas Pána, dostala uzdravenia a sú oveľa väčšie ako v Menegai. Je to dosť šokujúce, že aj tí, ktorí sú v zahraničí a začali počúvať, naladení tam kde boli, mohli byť navštívení Najvyšší Bohom, Svätým Bohom Izraela, Blahoslaveným Izraela, Jehovom Elohim.

 To bolo pre mňa dnes ráno ohromujúce, tak úžasné, vidieť ako Pán, k tým ktorí počúvajú Jeho, počúva aj On ich. Mnohé cirkvi tam akceptovali byť pod Svätým Duchom, dostali svoje uzdravenie. Čoskoro môžete počuť,  rýchlo – rýchlo tamtie Cirkvi  dostali navštívenie tejto Hodiny vo svojom živote.

Je mnoho Arcibiskupov, ktorí dokonca neboli naladení. Vyžaduje to vyššiu mieru poslušnosti. Keňa je školou, z ktorej by sa mali učiť národy zo zahraničia. Byť pripojený, znamená byť si vedomý odkiaľ hovorí Hospodin. Byť vyživovaný na tomto portáli .. Konzistentnosť Pána teraz, keď je Hodina JEHO návštevy … podriadenie sa … Pozrite sa, čo sa deje, New Orleans malo tiež navštívenie. Je to úžasné, že je to ohromné,  tí ktorí sú úplne podriadení, ktorí dosiahli úroveň Kene v podriadenosti, úplné podriadenie sa.

Toto je PÁN, ON prerušil službu. My sme taktiež naladení. Počujete Dr. Maquengo z Pobrežia Slonoviny, počujete Fínsko. Oni zavolali Pastorku Annu Matttilu, volali s Pastorom Aaronom, my sme sa tiež naladili, aby sme videli ovocie vernosti v Pána. Keňa je školou pre národy okolo.

Takže toto je škandalózne pre vás – šíriteľov evanjelia v Ríme, Nigérii, Južnej Afrike… atď….

 Pán hľadá typ podriadenia sa bez otázok. Výsledok je pre mňa ohromujúci. Vernosť Pánovi, ktorá uzdravuje! Tentokrát to bolo väčšie ako lavína liečenia v Menegai. Nádory, slepota, hluchota, ochromenia, nádory, veľké veľké veľké veľké, takže keď som si to dal dohromady, položil som si otázku, aké by malo byť potom Kráľovstvo Božie?

Viete o neutronových hviezdach? Odpovedali mi, že o tom nepočuli. Toto sa stáva extrémne dôležitým od tohto momentu aby sa ľudia posunuli dopredu,

aby sa zapojila každá Cirkev, ktorá chce vstúpiť.

Nezávisle na tom bude to dôležité, aby ste BOHA neignorovali. Teraz oslavujeme veľké uzdravenia, ktoré oslavuje Božie konanie, mimoriadne dôležité lekcie. PÁN nerobí chybu, nie je irelevantný, ON je zámerný. Existuje toľko filozofií života vo svete.

BOH je suverénny. Môže robiť čokoľvek čo si želá.  Keňa je učebňou, naozaj je to vysielané z Božieho trónu, oslavy pokračujú,  zázraky pokračujú … zatiaľ čo na druhej strane vznikajú škandály.

Tí, ktorí boli pripojení, boli aj prítomní, bežali aby priniesli svoje deti a očakávali. A potom, vidieť oddanosť Pánovi, ktorá sa tu konala, to  ma šokovalo.

Povzbudzujem všetkých ľudí, aby boli úplne poslušní, určite je to škola pre všetky národy a celú Cirkev, aby SA PODRIADILI POSLEDNÉMU POMAZANIU, SLÁVE POSLEDNÝCH ČASOV, POSLEDNÉMU PREBUDENIU, POSLEDNEJ NÁVŠTEVY a toto je TEN, ktorý predkladá cirkev do Kráľovstva Božieho. Toto je Posol, ktorý pripravuje cestu na slávny Príchod Mesiáša.

Ak by ste to ignorovali, bolo by to tragické!, každý, kto je múdry a má strach pred Bohom, múdrosť nemôže u vás  teraz zlyhať, takže teraz máme Globálnu Uzdravujúcu službu a Keňa má kráľovský podiel  … chorých uzdravených, slepých uzdravených … kdekoľvek, všetky Cirkvi aj návštevníci, aj ktorí prišli prvýkrát, keď BOŽÍ MUŽ hovoril naživo, keď boli uprostred Bohoslužby, zastavili sa a počúvali rádio … ako sa toto udialo?

Duch Hospodina, Hospodin sám hovorí k Cirkvi. Hospodin sa dotýka týchto ľudí a oni sú uzdravení. Toto je zóna, v ktorej ľudská múdrosť nemá miesto ani sa nepočíta, neplatí tu, čo tu platí je suverenita BOHA JEHOVAH Elohim. ON môže byť čímkoľvek, kedykoľvek sa mu páči.

Veľké Cirkvi si ani neuvedomujú, že ON navštevuje Nevestu KRISTOVU. Preto som tak  požehnaný. Hospodin je verný tým, ktorí sú verní JEMU a poslúchajú ho. Je čas obrátiť sa, činiť pokánie a prijať PÁNA.

Ak nepočúvate toto, miniete Kráľovstvo Božie, Kráľovstvo slávy!To je príliš veľké, nemôžete si dovoliť minúť tohto POSLA, minúť toto posolstvo, nechať si ujsť túto správu, najväčšie uzdravenia, aké kedy boli … Veľké veci … oslobodenia … toto sú veľké veci … to sú naozaj veľké veci, zázraky tohto veku, v tento deň,  milovaní ľudia, ako pokračujeme v oslave PREBUDENIA PÁNA, vedzte že  MESIÁŠ prichádza. Veľké zázraky sa odohrávajú priamo pred našimi očami. Aký úžasný čas!

Musíte HO počúvať. Je to zrejmé a jasné.

Milujem Ježiša, milujem Svätého Ducha, svojho priateľa, jediného svedka. Milujem Jehovah, môjho Otca, milovaní ľudia POČÚVAJTE TENTO HLAS.

Mesiáš sa blíži. Buďme svätí a spravodliví.

Shalom

 

Off 

3.12.2017 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top