Home
 

PROROCTVO O SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, KOBYLKY A JEDOVATÝ HMYZ, 14. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 14. APRÍLA 2019, ďalšie proroctvo
sumarizácia:  

JEHOVAH so mnou hovoril. JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HASHOPHET – PÁN, spravodlivý sudca, so mnou znova hovoril o obrovskom, neznesiteľnom súde, ktorý prichádza do Kene. 

A vidím, že tentoraz, ON uvoľnil veľa kobyliek. Nikdy som také nevidel. Pokrývali celý národ, celý národ na zemi a celou cestou až do neba, pravdepodobne 1 km do neba.

Veľké kobylky po celej krajine. Vidím veľa kobyliek, ktoré pokrývali celú zem a tiež celou cestou hore, až 1 km hore. A navzájom sa udierajú. Sú príliš husto, tak, žeby ste nemohli prejsť cez ne. Snažím sa zatvoriť dvere, kenské dvere, aby kobylky nevstúpili, ale do Kene vstúpilo veľa kobyliek a rozbili krajinu. Pohlcovali krajinu. Rozdrtili zem. 

A potom, keď som sa zobudil, HOSPODIN ma znova uspal a keď som zaspal, ukázal mi tento veľmi jedovatý hmyz. Jedovatý. Začali bodať ľudí. Myslím, že sa plazia po zemi. Nelietajú. 

Keď však začali pichať ľudí s ohromným jedom, zabíjali, zabíjali ľudí a keď sa ich ľudia snažili zastaviť, aby ich rozdrvili, oni nezomreli. Nemôžete, nedajú sa rozdrviť. A veľa hmyzu hrýzlo ľudí, bodali ľudí s neuveriteľným jedom, jed bol takmer sedemkrát silnejší ako hadí jed. Je to tak hrozný, neznesiteľný, veľmi žalostný moment v krajine. 

Teraz je to veľmi vážne, čo sa stalo v tejto krajine, v Keni. MESIÁŠ PRICHÁDZA!! V roku 2004 som hovoril a povedal som, 2. apríla zo západnej pologule, že to bude Benjamin Netanyahu 2. Benjamin, Benjamin Netanyahu 2, keď som stál pred trónom BOŽÍM a potom v tom čase prišiel Ján Krstiteľ a hovoril so mnou. 

A potom, DUCHA PÁNA ma pozdvihol a povedal: dovoľte mi ukázať, čo sa má stať predtým, ako príde MESIÁŠ. A potom ma vzal hore v oblaku, na oblohu nad Jeruzalemom. A videl som 2 zmeny vedenia. A potom, v roku 2004, 2. apríla 2004, keď som sa zobudil, som povedal, že to bude Benjamin Netanyahu 2. A potom bude nasledovať zmena vedenia, vláda pravice, zmena vedenia, ktorá sa uskutočnila v Izraeli a potom 2 zmeny. 2 zmeny vedenia. Potom som povedal, že to bude Benjamin Netanyahu 2. 

A potom, pred BOŽÍM TRÓNOM, hľa, prišiel BARÁNOK BOŽÍ. A JEHO RÚCHO BOLO OSLÁVENÉ. Ja som bol oslávený ( transfigurovaný ). Bol som premenený. Táto transfigurácia sa už udiala, ale obávam sa, že túto zem zasiahol nemilosrdný súd. 

POKÁNIE! ČINTE POKÁNIE V KRISTOVI JEŽIŠOVI! ČINTE POKÁNIE KEŇA! ČINTE POKÁNIE a odvracajte sa od bezbožností! Pamätajte, že medzi vami a PÁNOM JEHOVAH ste to vy, ktorí sa musíte klaňať, klaňať sa HOSPODINOVI!

HOSPODIN nemôže uctievať Keňu, nemôže uctievať Keňu! ON JE PÁN! ON je tvorca! Človek sa musí pokloniť a to bude Keňa!

 Všetky tieto súdy prichádzajú, aby ste činili pokánie, aby ste činili pokánie, keď je okno otvorené ešte v túto hodinu, aby sa vám tieto veci nestali. Ja som ich videl, už som žil v tej zemi. 

ON hovoril o šelme. Hovoril o meči. Hovoril o suchu, hlade, nedostatku, strate, umieraní hladom a nedostatku vody, žiadna voda. Hovoril tieto strašné súdy na tejto zemi. Teraz vidím veľa kobyliek, ktoré túto zem pohlcovali. 

A potom bodavý hmyz začínal bodať ľudí s vážnou úrovňou. Činte pokánie!! POKÁNIE! Činte pokánie Keňa!! Činte pokánie v KRISTOVI JEŽIŠOVI! Činte pokánie a odvracajte sa od hriechov! Činte pokánie Keňa! Teraz! Činte pokánie Keňa a odvracajte sa od hriechov! Čiňte pokánie a navráťte sa k HOSPODINOVI!

KEŇA ČIŇ POKÁNIE! ČINTE POKÁNIE TERAZ KEŇA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

ČINTE POKÁNIE! 

 

Off 

15.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top