Home
 

PROROCTVO O OHROMNOM OBLAKU BOHA OTCA PRICHÁDZAJÚCOM NAVŠTÍVIŤ MÍTING V NAKURU, 11. DECEMBER 2018, NAJVÄŠŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 11. Decembra 2018
sumarizácia: 

HOSPODIN JEHOVAH, požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, dnešného dňa, HOSPODIN JEHOVAH YAHWEH, ON ma zodvihol ponad Zem a zobral ma do Kráľovstva Božieho, ktoré je pripravené pre spravodlivých, Kráľovstvo BOHA JEHOVAH V NEBI.

Znova, HOSPODIN JEHOVAH ma zodvihol zo Zeme, do Neba, do Kráľovstva neba a potom z Neba, HOSPODIN JEHOVAH YAHWEH, sám BOH OTEC bol po mojej ľavej strane a ukázal mi, ako prichádza navštíviť míting v Nakuru, na konci tohto roku. Na konci roku 2018 a prelome na 1. Január 2019, Tento míting, ktorý začne 29. Decembra 2018 Super mega, mega, veľkolepou historickou uzdravujúcou službou a potom 30. Decembra, dva dni mega, mega navštívenia a ohromná historická uzdravujúcá službá.

Kde chromí sa postavia a začnú chodiť vo veľkom množstve, slepí budú vidieť, hluchí budú počuť, nemí budú hovoriť, paralytici budú uzdravení, poranenia chrbtice budú uzdravené, zlomeniny budú uzdravené, slabé krky budú posilnené a uzdravené, ochorenie krvácania, zväčšené srdcia, zlyhanie obličiek, pľúcne ochorenia, HOSPODIN bude uzdravovať, diabetes, leukémie, rakoviny, HIV, každé ochorenie pod slnkom.

Túto minulú noc a tiež teraz, počas dňa, dvakrát, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou o tomto ohromnom prichádzajúcom stretnutí do Nakuru, v Keni. Takže v tomto rozhovore ma zodvihol hore, HOSPODIN JEHOVAH ma zodvihol do Kráľovstva Božieho v Nebi, do domova spravodlivých, kde všetci túžite prísť, miesto, kde sa všetci, ktorí počúvate teraz pripravujete úprimne v spravodlivosti a svätosti, v nulovej tolerancii k hriechu.

A HOSPODIN bol vedľa mňa, dotýkal sa môjho ramena, ja som videl, že sa dotýkal môjho ramena, potom mi ukázal, ako prichádza navštíviť míting v Nakuru a potom som videl ohromný OBLAK BOHA, OBROVSKý oblak prichádzal celou tou cestou z Neba a ako prichádzal na Zem, zameriaval sa na míting v Nakuru, potom sa veľmi ostro zameral, v podobe tunela, zužuje sa do formy tornáda, vidím to zhora po prvý krát, ako prichádza navštíviť Míting, JEHO SLUŽOBNÍKOV NA OLTÁRI a vidím JEHO ohromný OBLAK A JEHO SLÁVA prichádza ako OBLAK odtiaľ pokiaľ zostúpila na SLUŽOBNÍKOV HOSPODINA NA OLTÁRI HOSPODINA v Nakuru. A dotýka sa ich, ja to vidím zhora a pokrýva ich úplne. Ja to vidím zhora, keď ON sa ich konečne dotýka. Dotýka sa dole JEHO SLUŽOBNÍKOV.

Takže vidím, ako HOSPODIN JEHOVAH prichádza navštívíť, vidím, ako PÁN BOH, JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH JIHRE, vidím, ako HOSPODIN JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH, JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH ELION, ja HO vidím prichádzať celou cestou z Neba navštíviť JEHO SLUŽOBNÍKOV pred všetkými národmi v Nakuru v Keni.

Takže toto je veľmi mocný čas, milovaní ľudia, ja som videl PÁNA HOSPODINA, ako prichádza pripravovať Cirkev. ON samotný s JEHOS DVOMA NAJHROZNEJŠÍMI A NAJOBÁVANJŠÍMI PROROKMI, ktorých ON uvoľnil, ktorí kráčajú po Zemi práve teraz. Ja som videl HOSPODINA JEHOVAH prichádzať z Neba, celou cestou zameriavajúc sa na míting v Nakuru.

To bude veľmi, veľmi historická návšteva. Toto vám hovorí veľmi jasne, ktokoľvek počúva, že sa potrebujete pripraviť veľmi dobre pre túto návštevu, v Nakuru. Aký požehnaný čas, aké úžasné požehnanie, aká láska k ľuďom, ako miluje túto generáciu a tento národ, samozrejme, väčšina z nich tam bude.

ON prichádza z JEHO trónu v Nebi kde ON sedí na tróne, aby vás navštívil, SAMOTNÝ BOH OTEC! Ja som videl Oblak BOHA OTCA SAMOTNÉHO, prichádza dole navštíviť spôsobom, akým prišiel na hore Sinai a mnoho iných návštec ako ste videli v tomto národe, ako napríklad nedávno, v centrálnom parku v Nairobi,  v júli 2018, tiež v Nakuru v roku 2016, 27 a 28 augusta, tiež v Kapkatet, v Kericho a v Kisumu, 31. decembra 2012.

Ja som videl znova, ako HOSPODIN prichádza navštíviť JEHO OHROMNÝCH A HROZNÝCH SLUŽOBNÍKOV, aby hovoril nárorom Zeme, aby sa ich báli. Aby ich zjavil, aby im dali úctu, aby mali náklonnosť HOSPODINA, oni odovzdávajú inštrukcie, ktoré má BOH JEHOVAH prirpavené pre túto hodinu a naprogramoval ich, odovzdal tejto generácii vzhľadom na príchod MESIÁŠA, ako sa pripraviť pre tento úžasný deň, tento hrozný deň, deň zúčtovania, deň reality, kedy skutočne budeme vedieť, kto bol skutočne znovuzrodený. Kto skutočne mal DUCHA SVÄTÁHO, kto skutočne kráčal vo svätosti, v tomto dni SLÁVNEHO PRÍCHODU MESIÁŠA.

ONI majú inštrukcie, HOSPODIN robí všetko preto, aby pomáhal, posilnil túto generáciu, udržal túto Cirkev v tejto hodine, týchto ľudí, toto sú služobníci tejto hodiny, toto sú nástroje neskoršej Slávy, neskoršej návštevy, neskoršieho pomazania, ktoré bolo zasľúbené v Biblii už dávno predtým.

Nech vás PÁN žehná, všetko toto poukazuje na Slávny príchod MESIÁŠA. Toto je tak mocné, tak prekrásne. Tako ohromné, tak mocné, tak hrozné, také úžasné. Toto je moment, kedy skutočne treba uchopiť pre každého, ktokoľvek je kresťanský veriaci.

Znova, ako končím, HOSPODIN JEHOVAH ma pozdvihol ponad Zem a zobral ma rovno do Kráľovstva Božieho v Nebi. A priamo v Nebi, HOSPODIN JEHOVAH hovoril, ako plánuje navštíviť mocný, mocný, historický, najväčší míting na Zemi, ktorý pricháadza do Nakuru, a ON bol vedľa mňa, mohol som sa dotýkať JEHO ramena s mojim ramenom.

A potom, toho času mi ukazoval, ako ON príde dole v JEHO OBLAKU SLÁVY, celou cestou dole a potom poukázal na JEHO SLUŽOBNÍKOV. Zosadol OBLAK JEHO SLÁVY na JEHO SLUŽOBNÍKOV. Rovnako, ako to urobil v centrálnom parku v Nairobi tohto roku.

Rovnakým spôsobom, ako keď dal to proroctvo, ON ma zodvihol do Neba, a potom moje rameno sa dotýkalo JEHO ramena, a povedal: pozri, ELIÁŠ, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA! ELIÁŠ, NAJHROZNEJŠÍ PROROK! Buďte opatrní! Toto je ELIÁŚ, TOTO JE ON SAMOTNÝ.

Pamätáme to proroctvo a pamätáme míting v Centrálnom parku tohto roku, v júli. Vy ste videli. Ako Sláva prišla celou cestou z Neba, prenikla cez slnko, prišla a zosadla na nich. Prebieha v telvíziíach, na internete, .. teraz mi HOSPODIN ukazuje OBLAK, Velký OBLAK, obrovský oblak, tohto času som pozeral z Neba, a videl som obrovský oblak, tak veliký, ako lievik, ale úzky a potom zosadol na SLUŽOBNÍKOV HOSPODINA.

Tí, ktorí máte uši počúvajte čo DUCH HOSPODINA hovorí. Čo JEHOVAH, PÁN BOH hovorí, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ARMÁDY, čo ON hovorí CIRKVI KRISTOVEJ TEJTO GENERÁCIE A ČINTE POKÁNIE V JEŽIŠOVI KRISTOVI a odvráťte sa od hriechov, od všetkých hriechov a držte sa svätosti a spravodlivosti, pretože MESIÁŠ PRICHÁDZA.

PRÍCHOD MESIÁŠA SA PRIBLÍŽIL BLIŽŠIE.

Ďakujem vám veľmi pekne, nech vás HOSPODIN žehná, baruch hashem. 

Off 

12.12.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top