Home
 

PROROCTVO O ZOSTÚPENÍ DUCHA SVÄTÉHO NA JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA V NAKURU, NAJVÄČŠÍ PROROCI HOSPODINA, 27. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 27. novembra 2018
sumarizácia:

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH, MOCNÝ, MOCNÝ BOH IZRAELA, ohromný BOH nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, BOH OTEC JEHOVAH YAHWEH, hovoril so mnou veľmi veľmi ohromnom, veľmi historickým a veľmi šokujúcim, hlbokým a skutočne veľmi, veľmi intenzívnym spôsobom,

V tomto čase, v ktorom žijeme, v tomto čase, ktorý je opísaný v Biblii, že zasiahne Cirkev, zasiahne Zem, doba neskoršej Slávy. V tom rozhovore ma HOSPODIN zobral na miesto a zrazu náhle tam bolo tak veľa Slávy nado mnou na tom mieste a potom, tá Sláva žiarila z Neba a keď som sa pozrel, videl som DUCHA SVÄTÉHO, BOHA DUCHA SVÄTÉHO, osobu v telesnej forme, DUCHA SVÄTÉHO v telesnej forme zostupovať dole, mával JEHO krídlami, ako ON prichádzal, mával JEHO KRÍDLAMI a JEHO NOHY zostupovali, mával krídlami, dokiaľ zostúpil osvietil moju hlavu, celé miesto sa stalo super slávnym, absolútne veľmi, veľmi slávne a potom z Neba bol vyliatý, neviem koľko veľa, ohromný posvätný pomazaný olej od BOHA OTCA bol vyliatý na JEHO SLUŽOBNÍKA Z NEBA, celou tou cestou z Neba na JEHO DVOCH SLUŽOBNÍKOV a potom som sa zobudil, milovaní ľudia.

Toto vám iba napovie, že vstupujeme do hĺbky tohto prebudenia, a tento vlak už opustil stanicu pred niekoľkými rokmi, pred 13 rokmi tento vlak odišiel zo stanice, a tí, ktorí sú na palube sa pohybujú k ohromnejšej hĺbke tohto prebudenia. HOSPODIN hovorí o ohromnom prebudení, ktoré je pred nami a to znamená, že pomazanie bude väčšie, znamená, že budú väčšie znaky a zázraky, viac chromých vstane a bude chodiť, viac slepých očí sa otvorí, viac hluchých uší sa otvorí, viac nemých jazykov začne hovoriť, a môžete povedať, ako som predtým prišiel k vám naživo o Nakuru a potom dvaja chromíi sa postavili a začali chodiť, jeden v Twele a druhý na MOI univerzite, veliké oslavy sa tam dejú, potom teraz predošlú nedeľu keď som hovoril v Nairobi na hlavnom Oltaári, hluché uši sa otvorili, nemý jazyk sa uvoľnil a začal hovoriť a teraz sa učí ako má hovoriť.

Toto sú znaky, návšteva v LIma, v Peru, toto sú znaky toho, čo prichádza do Nakuru. Nakru bude veľkolepé, super slávne, veľkolepé, mega nad všetkými mega. Toto je ohromný, úžasný čas byť znovuzrodený, toto je mocný čas byť kresťanom, HOSPODIN vytrvalo navštevuje túto Cirkev ( Cirkev Pokánia a Svätosti globálne, pozn. )  tejto generácie a niektorí sú stále v temnote a

HLAS PÁNA hovoril pred 2 dňami, keď povedal: ” tí, ktorí sú v iných cirkvách, pôjdu do pekla”.

Veľmi ma šokoval, mal som rozhovor potom so seniorom Arcibiskupom, HOSPODIN berie ľudí do Neba alebo posiela do pekla. To zanm,ená, že istotne bez svätosti nikto neuvidí JEHO KRÁĽOVSTVO. Toto Písmo bude naplnené, bude to plne naplnené a dokončené toho dňa v tomto živote a na tejto Zemi.

Takže znova, prichádza veľmi, veľmi ohromná veľkolepá návšteva, BOHO OTEC ma prichádza navštíviť veľmi mocným spôsobom, a zobral ma na miesto, bolo tam tak veľa Slávy, žiara svietila z Neba na mňa, a potom zrzu náhle keď som sa pozrel, videl som BOHA DUCHA SVÄTÉHO ako zostupuje v telesnej forme, mával JEHO krídlami a zostupoval JEHO nohami, zostupoval dole celou tou cestou a svietil na mňa, ako to urobil 1. januára 2009 v Kakamega, keď v podstate táto udalosť identifikovala DVOCH NAJVIAC SLÁVNYCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. Tí, ktorí budú konať ohromný boj, seriózny boj proti nepriateľom, potom, kedy Cirkev bude zobratá preč.

Ale teraz znova, ON prichádza, zostupuje, osvetľuje ma a Sláva bola tak ohromujúca! Všetko tam sa stalo tak super slávne. Jasnejšie ako slnko, žiaril na mňa a potom BOH OTEC vylial, neviem koľko oleja na JEHO SLUŽOBNÍKOV, potom som sa zobudil. Pripravte sa na veľkolepú návštevu na Zemi. Znamená, že HOSPODIN bude konať veci, ktoré sme nevideli predtým. Znova, Biblia hovorí: JA idem k OTCOVI a posadím sa po pravej strane BOHA OTCA, takže vy budete konať väčšie veci.

Slová PÁNA JEŽIŠA sa naplňajú tohto času, vidíte, že chromí vstávajú a chodia, hluché uši počujú, … ale teraz Nakuru bude veliké, veliké! Super veľkolepá historická, grand veľkolepá návšteva prichádzajúca do Cirkvi.

Prečo sa všetko toto deje? Aby národy boli schopné identifikovať POSLOV a aby išli k NIM a počuli posolstvá od HOSPODINA. Počuli inštrukcie, ako sa pripraviť na Slávny príchod MESIÁŠA. Prečo HOSPODIN toto všetko robí? Aby národy mohli rozpoznať DVOCH SLUŽOBNÍKOV a potom ísť k NIM a pripraviť sa na Slávny príchod MESIÁŠA.

Na jednej strane stál Ján Krstiteľ hovoril s NIMI, na druhej strane stál PRI STOLICI MILOSTI MOJŽIŠ, MUŽ BOŽÍ, ELIÁŠ A MOJŽIŠ STÁLI VEDĽA STOLICI MILOSTI. Mojžiš, ohromný priateľ BOŽÍ. A Eliáš na rovnakej strane, vedľa Mojžiša. A na druhej strane Daniel, ohromný Prorok BOHA, ktorého levy nemohli zjesť a potom HLAS POVEDAL: teraz ja mám môjho štvrtého PROROKA TU A TY SI ŠTVRTÝ PROROK! Ján Krstiteľ hovoril pred TRÓNOM BOHA a potom zmizol. Teraz všetko toto sa deje a toto dokazuje Cirkvi, ustupuje ľudskej múdrosti, že teraz Cirkev sa musí podriadiť rade BOHA, Cirkev musí akceptovať jej pozíciu, ako subjekt KRÁĽOVSTVA BOHA.

Ľudská filozofia musí ísť stranou, všetko musí ísť stranou, bez svätosti nikto neuvidí Slávne Kráľovstvo BOHA YAHWEH. Slávne Kráľovstvo Neba. MESIÁŠ PRICHÁDZA MILOVANÍ ĽUDIA, BOH DUCH SVÄTÝ zostúpil na mňa, mával JEHO krídlami, osvietil JEHO DVOCH PROROKOV, vystúpil a osvietil znova, zostúpil a osvietil znova, stal sa super Slávnym a potom ohromné vyliatie posvätného pomazaného oleja celou cestou z Neba a viete, ako ďaleko Nebo je, až za vesmírom.

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

tí, ktorí máte uši, pripravte sa v spravodlivosti a v Svätosti, Todah Shalom, Shalom, shalom, shalom haverim, baruch hashem. 

Off 

27.11.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top