Home
 

PROROCTVO HOSPODINA O VELIKEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO NAKURU, 25. NOVEMBER 2018, NAJVÄČŠÍ PROROCI HOSPODINA, DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 25. novembra 2018
sumarizácia:

 Požehnaní ľudia, HOSPODIN ROHI, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH ADONAI, ON hovoril so mnou vo veľmi ohromnom rozhovore vzťahujúcim sa na prichádzajúci míting, ktorý sa uskutoční na Zemi, vzhľadom na prichádzajúcu návštevu, ktorá prichádza na Zem, na míting, ktorý prichádza do Nakuru v Keni a v tom veľmi ohromnom rozhovore ma HOSPODIN dnes zobral do Neba. A keď ma zobral do neba, ON mi ukázal, ako otvoril vodné stavidlo a ON mi ukázal SLÁVU vo vnútri Neba a vidím krásnu SLÁVU HOSPODINA, pozeral som sa na krásu Neba zvonku, vedľa dverí do neba.

Keď ON otvoril dvere do neba, môžem vidieť zvona oblohy do vnútra Neba a dvere do Neba, ktoré ON otvoril, potom vidím bohatú SLÁVU PÁNA, mocnú SLÁVU, drahú SLÁVU Neba. Vidím, ako sláva sa rozložila v nadvláde Kráľovstva Božieho v Nebi. A vidím aj nejakú jemnú modrú SLÁVU. Vidím tam aj nejakú modrastú SLÁVU, nejakú BOHATÚ SLÁVU, podobnú ako smaragd, chrysolyte, podobné ako tieto nádherné ozdoby Neba.

Potom, ako mi ukázal SLÁVU zvonku Neba, potom mi ukáazal, ako JEHO SLÁVA príde dole, JEHO SLÁVA príde dole, kedy príde navštíviť míting na miesto v Nakuru. Takže toto je veľmi mocný čas, veľmi historický čas, toto je hodina, kedy HOSPODIN má zámer, on má cielený, úmyselný zámer navštíviť Cirkev, navštíviť národy, navštívíť vás, kresťanských veriacich. Takže to je vás čas, môžete povedať, že toto je váš najvyšší čas.

Toto je čas byť znovuzrodený, buďte si istí, že preleštíte vašu spásu, spása je striktná, musí byť preleštená a správna, Buďte si istí, že kráčate v svätosti a spravodlivosti, a že sa odvrátite od sexuálnych hriechov a klamstiev, a od všetkých tých perverzií, vidíte falošných prorokov, ukrývajú sa v okolí Crikví, toto je vysoký čas chvál. Toto je čas uctievať v Duchu a v pravde.

Toto je najvyšší čas pre vás, veriacich. Toto je čas, aby ste sa uistili, že teraz zdobíte svoju kresťanskú spásu spravodlivosťou a že ju držíte ako poklad so žiarlivosťou, že teraz zachováte to, čo ste dostali od začiatku extrémnou a žiarlivosťou s mimoriadnou starostlivosťou, pretože toto je moment, najvyšší čas pre cirkev, pre veriacich. 

ON vás prichádza navštívíť veriaci. ON pracuje na množste Nebeských emisárov, Nebeských veľvyslancov. Tam je množstvo sprievodu a delegácii z Neba, ktorí sú zameraní na jednu vec – na vás, veriacich kresťanov, ktorí sú teraz naladení a počúvajú ma. 

Inými slovami, Nebo je predurčené, aby ste mohli vstúpiť do večnosti do Kráľovstva nebies a aby ste nikdy nešli do pekla. Takže som videl Nebo. HOSPODIN ma vzal do neba. Videl som obrovskú Slávu v nebi. 

Ach, ako by som si prial, aby si mohli vidieť trochu Neba. Vzdali by ste sa všetkého, čo máte. Videli ste, čo sa stalo v Lima, v Peru, len malý záblesk. ON vyslal zemským krajinám len trochu záblesku, čo je v Nebesiach, z Nového Jeruzalema, odkiaľ prišiel najkrajší zlatý prach a vylial najkrajšie, najdrahšie, najjemnejšie zlato, takmer načervenalé hnedé, ale veľmi, veľmi drahé zlato, zlato alebo prach, ktorý BOH vylial. Môžete si predstaviť.

 A keď som HO videl, keď ma v tej dobe odviezol do Neba v Lima Peru a ukázal mi, ako vylial zlato, ON skutočne vytlačil veľké množstvo zlata. Neviem, ako sa to stalo, že som videl, ako ON tlačil rukou vonku cez okno Neba, ktoré prišlo celou tou cestou z Neba a stalo sa prachom zlata, ktorý dosadol a navštívil miesto, kde boli DVAJA OHROMNÍ PROROCI HOSPODINA, kde boli DVAJA HROZNÍ ZASĽÚBENÍ PROROCI BIBLE, ktorí majú kľúč do Neba. 

A potom ON vytlačil obrovské nebeské kryštály, kryštály z Nového Jeruzalema, zlato z Nového Jeruzalema, mesto zlata, mesto ulíc zlata. Takže teraz je veľa pozornosti a veľa Nebeského pozdravovania ku kresťanským veriacim, do vašich sŕdc. Je to o vašich srdciach. Všetci títo vyslanci, poslovia a delegácie a sprievodcovia z Neba, návštevy, sú zameraní cielene a majú sa snažiť navštíviť vaše srdcia. BOH má v úmysle navštíviť vás, kresťanov, preto sa uistite, že ste Svätí, aby ste si uvedomili, že môžete kryštalizovať nebesá. 

Dokážete si predstaviť, že smrteľné ruky sa dotýkajú fyzických vecí Neba? Toto je taký čas, druh času, do ktorého sme vstúpili. Tak prosím, leštite si svoj život! V Nakuru bude veliká návšteva. 

Tiež som videl úžasné, úžasné návštevy uzdravovania, obrovské historické uzdravovania, ktoré zasiahnú v Nakuru. Ešte som to nevidel. Bude to tak veľké! Bude to tak historické. Chromí vstávajú a chodia! Slepé oči budú otvorené! Hluché uši budú počuť! HIV sa uzdravia! Rany sa vysušia! Rakovina sa vysuší z krvi! Leukémie zmiznú z hlavného prúdu krvi! Rakovina kostnej drene sa vysuší a nikdy sa znova nezistí. A ON sa chystá obnoviť ľudí. Bude liečiť všetky choroby pod slnkom.

Nakuru bude tak veľké! Dnes večer ma vzal Hospodin, druhá časť rozhovoru, ON ma vzal rovno, rovno, priamo do miestnosti trónu BOHA VŠEMOHÚCEHO do Neba. A potom s nami chodil a ukázal mi Strom života. A on vzal celú obrovskú hromadu, zväzky Stromu života so všetkými úžasnými listami, veľmi zelené a zdravé a ON prišiel ku mne a povedal: “Toto sú pre uzdravenie národov!” ( Zjavenie Jána 22: 1 

Tak aj teraz, keď hovorím, Hospodin ma vyzbrojil. ON ma vybrojil s touto obrovskou autoritou, ktorú uvoľní v Nakuru. Toto je krásna doba, najkrajšia doba, krásna, krásna, veľmi pekná doba v dejinách Cirkvi, keď PÁN teraz žiada vaše duše, vyzýva vašu pozornosť a ponúka vám večnosť, žiada vašu pozornosť zamerať sa na večnosť. 

ON vás volá a položil schody na oblohe a hovorí: “Pozrite sa, večnosť, ktorú som pre vás pripravil!” Je to nádherný, krásny, krásny čas v dejinách Cirkvi, najkrajšia hodina! Takže milovaní ľudia,

PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Todah, todah! Shalom, todah! Baruch ashem.

Off 

25.11.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top