Home
 

SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ BOL POSLANÝ K DVOM NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM, SVEDKOM HOSPODINA, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROCI, 17. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 17. Októbra 2018, – PRVÉ  PROROCTVO DNES
sumarizácia:

Nuž, milovaní ľudia. Prichádzam k vám dnes ráno. Je asi 5:30 ráno  – EAT – východo- afrického času, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto noc, asi pred 2 hod.

Pred asi 2 hod. PÁN JEHOVAH, PÁN BOH VŠEMOHÚCI hovoril so mnou veľmi, veľmi ohromným spôsobom, veľmi hlbokým spôsobom.

Tentokrát ON poslal SLAVNÉHO BARÁNKA BOŽIEHO A BARÁNOK BOŽÍ prišiel až do tohto domu z Neba. Potom tam bol rozhovor, s ktorým sa nemôžeme zdieľať, trval pomerne dlho.

A potom je tu rozhovor, ktorý sa uskutočnil medzi dvoma PÁNOVÝMI PROROKMI a SLÁVNYM BARÁNKOM BOŽÍM. Je tu viac, čo tu nemôžem teraz zdieľať. 

Je o niečo väčší ako obyčajný baránok, v tejto dobe sa nemôžem viac zdielať. Čo je najdôležitejšie, je to, že mi bol poslaný. BOH OTEC HO poslal ku mne.

To pripomína 2. apríla 2004, keď mi PÁN HOSPODIN JEHOVAH VŠEMOHÚCI poslal SLÁVNEHO BARÁNKA ku mne. To je MESIÁŠ, KRÁĽ kráľov a PÁN pánov. 

V prípade, že by sa čokoľvek stalo, aby ste sa mohli pripraviť. ON mi pripomenul rozhovor s Jánom Krstiteľom. Teraz znova SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ bol poslaný ku mne. 

Po dlhom rozhovore som sa zobudil. BARÁNOK JE MESIÁŠ, VYKUPITEĽ.

PÁN HOSPODIN JEHOVAH VŠEMOHÚCI HO POSLAL KU MNE.

V prípade, že sa niečo stane, tak viete.

Nech tí, ktorí majú uši, sa pripravia milovaní ľudia.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Znovu, v túto noc HOSPODIN JEHOVAH VŠEMOHÚCI poslal JEHO, SVÄTÉHO BARÁNKA BOŽIEHO. Keď prišiel, ON sedel a bol tu veľmi dlhý rozhovor. BARÁNOK je SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ. 

Tí, ktorí máte duchovné uši,

Nech vás Hospodin žehná ako sa pripravujete na príchod MESIÁŠA!

Shalom, todah rabah, todah!

Off 

17.10.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top