Home
 

PROROCTVO ĎALŠÍCH DETAILOV VÍZIE A NÁVŠTEVY SLÁVNEHO BARÁNKA BOŽIEHO, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, 17. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 17. Októbra 2018, – V PORADÍ DRUHÉ PROROCTVO DNES
sumarizácia:

HOSPODIN JEHOVAH potom, čo mal rozhovor v noci, o ktorom som vám hovoril, dnes približne o 5. 30 ráno, východo-afrického času, znova sme videli veľmi jasne, túto minulú noc, že PÁN HOSPODIN hovoril veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom, veľmi hlbokým spôsobom a ja som prišiel k vám približne o 5. 30 hod. ráno, približne 1.5 hod – 2 hod. po tomto rozhovore, prišiel som k vám okolo 5.30 ráno, s veľmi šokujúcim rozhovorom. Keď som vám hovoril o tomto rozhovore, ktorý PÁN mal so mnou, okamžite po tom, som sa ohliadol naspäť, k šokujúcemu rozhovoru, ktoré Nebo malo so mnou dnes.

Dnes JEHOVAH ELOHIM, PÁN ZÁSTUPOV, JEHOVAH JAHWEH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH MAGEN, JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH, JEHOVAH SABBAOTH, ON poslal SLÁVNEHO BARÁNKA BOHA VŠEMOHÚCEHO  Z NEBA, a detaily tohto rozhovoru boli skryté pred vami, ako som sa zdieľal s vami.

SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ prišiel dnes do tohoto domu tu v Nairobi, tejto noci a môžem HO vidieť. Trošku detailov začínajúc, ON sedel na TRÓNE MILOSTI. SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ, ktorý prišiel z Neba, sedel na TRÓNE MILOSTI v tomto dome, Takže PÁN priniesol truhlu zmluvy do tohto domu, truhlu zmluvy PÁNA DO TOHOTO DOMU, A SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ sedel na tróne milosti a videl som HO SLÁVNEHO, všetko sa tu stalo super slávne a potom konečne som bol schopný sa posadiť a mať rozhovor so SLÁVNYM BARÁNKOM BOŽÍM, a drobné detaily, ktoré mi PÁN dovolil povedať.

SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ mal veľmi dlhý rozhovor s JEHO DVOMA PROROKMI PÁNA, veĺmi dlhý rozhovor so mnou a potom, SUPER SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ dokonca vyšiel z TRÓNU MILOSTI, ON prišiel a ON si ľahol na moje nohy.

SUPER SLÁVNY BARÁNOK Z NEBA, BARÁNOK BOŽÍ, vyšiel od TRÓNU MILOSTI, sedel na TRÓNE MILOSTI a prišiel a ľahol si na moje nohy, tam, kde som sedel, ON ležal na mojej nohe a potom ON tam zaspal. A potom, s ďalšími detailami sa budme zdielať neskôr, keď mi PÁN dovolí. Potom zodvihol JEHO SLÁVNU RUKU, SO SLÁVNOU RUKOU sa pozdravil s tým, ktorý to hovorí s vami a potom sa vrátil na TRÓN MILOSTI. Ďalšie detaily sa s vami zdielať neskôr, keď PÁN dovolí.

BOH NEBA, BOH VŠEMOHÚCI, BOH JAHWEH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ELYON, HOSPODIN ZÁSTUPOV, NAJVYŠŠÍ BOH, ON POSLAL SUPER SLÁVNEHO BARÁNKA BOŽIEHO ku mne, pred niekoľkými hodinami, túto minulú noc a my vieme, že tento SUPER SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ SEDEL NA TRÓNE MILOSTI, kde je TRUHLA ZMLUVY, tu v Nairobi, ON je v skutočnosti MESIÁŠ, ON JE PÁN, KRISTUS.

ON je ten, ktorý stvoril všetko v Nebi a všetko na zemi. A nič, čo bolo stvorené na nebi alebo na Zemi, nebolo stvorené bez NEHO. Všetko bolo stvorené NÍM, všetko, na Nebi aj na Zemi bolo stvorené NÍM A PRE NEHO. Takže to bola ohromná návšteva túto minulú noc a potom sa budeme zdielať viac, keď PÁN dovolí.

Dva stránky tohto rozhovoru, SUPER SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ JE NIEČO VÄČŠÍ, ON odišiel z TRÓNU MILOSTI a išiel ku mne, ľahol si na moje nohy a zaspal tam. A potom neskôr, pozdravil toho, ktorý hovorí s vami, s viacej detailami sa budeme zdieľať, ak PÁN  a čas dovolí. Ako som povedal, najdôležitejšia správa v tejto OHROMNEJ VÍZII je porozumieť ohromnej vízii z 2 . APRÍLA 2004, keď som stál pred BOŽÍM TRÓNOM, A SUPER SLÁVA POKRÝVALA TRÓN AKO HORA, A POTOM JÁN KRSTITEĽ HOVORIL SO MNOU NA TOMTO MIESTE.

A potom, SUPER SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ VYŠIEL Z JEHO SLÁVY, VIDEL SOM HO SEDIEŤ NA JEHO SUPER SLÁVNOM TRÓNE, a ON išiel smerom ku mne. A prišiel ku mne. Takže spojenie medzi týmito dvoma rozhovormi so 17. októbrom 2018 a 2. aprílom 2004, kedy som sa nachádzal na západnej pologuli, toto prepojenie je veľmi dôležité, vzhľadom na nulové odpočítavanie ku SLÁVNEMU PRÍCHODU MESIÁŠA, vzhľadom na to, ako sa CIRKEV KRISTOVA potrebuje pripraviť.

Keď mi PÁN dovolí, budem sa s vami zdielať s väčšími detailami, ako som povedal, to bol veľmi dlhý rozhovor. Potom ma PÁN ” zasiahol” a ja som zaspal. A potom ma zobral k JEHO TRÓNU MILOSTI v Nebi a ukázal mi veľmi ohromný, veľmi mocný STROM ŽIVOTA. Pri BOŽOM TRÓNE, PRI TRÓNE SAMOTNÉHO BOHA, po tomto rozhovore s MESIÁŠOM, HOSPODIN JAHWEH ma zobral naspäť na Zem a ukázal mi mocné, mocné, mocné olivové stromy, ako stáli pred PÁNOM, BOHOM CELEJ ZEME a tieto olivové stromy sú v podstate neotrasiteľné. Totálne, úplne neotrasiteľné. Veľmi mocné. A idú veľmi ďaleko, akoby  dosahovali Nebo, miestnosť TRÓNU BOHA.

A toto nás berie naspäť ku ohromnej vízii, tohto roku 2018, z februára 20 a 25-ho, tieto dve rozhovory, kedy TÍTO OHROMNÍ PROROCI, ktorí stoja pred PÁNOM A MOHUTNÉ OLIVOVÉ STROMY rástli, na každom z nich, ako oni stáli pred PÁNOM, BOHOM, A keď hovorili pred PÁNOM, prvé slová, ktoré títo DVAJA PROROCI HOVORILI, keď stáli pred PÁNOM, BOHOM celej Zeme, oni kričali spoločne: PANE, TY SI TAK SVÄTÝ! TY SI TAK SVÄTÝ! PANE, TY SI TAK SVÄTÝ! TY SI VEĽMI SVÄTÝ! TY SI TAK SVÄTÝ!

Toto sú prvé slová, ďalšie nemôžem tu povedať. Takže tento rozhovor sa udial, keď ma priniesol naspäť na Zem, dnes ráno, to bolo dnes ráno, a potom mi ON ukázal MOCNÉ, MOCNÉ, SILNÉ, NEUVERITEĽNE MOCNÉ OLIVOVÉ STROMY, ktoré rastú zo Zeme celou cestou do Kráľovstva BOHA. HOSPODIN hovoril ohromným spôsobom, približne pred 12 hodinami, ON hovoril veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom. 

 PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA! Keď mi PÁN dovolí, budem sa s vami zdielať s viacerými detailami. Videl som sám seba vo sne, ako hovorím v rádiu viac detailov z tohto rozhovoru, ale SPRÁVA JE VEĽMI JASNÁ: KAŽDÝ SA TERAZ POTREBUJE PRIPRAVIŤ NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

Je to veľmi šokujúci čas, veľmi, veľmi hrozný čas. Ja viem, že tu bolo veľa plaču, veľa plaču od minulej noci až doteraz, ohľadom tejto návštevy. SLÁVNY BARÁNOK SI ĽAHOL NA MOJE NOHY A JA SOM ZASPAL. A je toho viacej.

Nech tí, ktorí majú uši, počujú, čo

DUCH PÁNA TERAZ HOVORÍ ZEMI!:

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

VYKUPITEĽ PRICHÁDZA!

KRÁĽ SLÁVY PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE SA, požehnaní ľudia, ODVRÁŤTE SA OD HRIECHOV, ODVRÁŤTE SA OD SEXUÁLNYCH HRIECHOV, KLAMSTIEV, FALOŠNÝCH PROROKOV, FALOŠNÝCH APOŠTOLOV. Evanjelium bolo kázané do štyroch koncov Zeme, dokonca aj ostrovom, dokonca anjeli v nebi počuli, ako tu bolo kázané evanjelium, evanjelium o návrate k spravodlivosti, oni sú teraz svedkovia, oni sú svedkovia oznamu PRÍCHODU MESIÁŠA. Nech tí, ktorí majú uši sa pripravia,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

TODA LACHEM, TODA RABA, TODA TODA, ĎAKUJEM VÁM

Off 

17.10.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top