Home
 

POSOLSTVO OD BOŽIEHO TRÓNU – NAJPRÍSNEJŠIE A SERIÓZNE VAROVANIEV PRE NÁRODY, ABY ČINILI POKÁNIE, HOSPODINOVÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, 16. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 16. Októbra 2018
sumarizácia:

Chvála PÁNOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA,

… Amen, Senior Pastor Gertrude, som naživo vo vysielaní a som nahrávaný? … áno prosím, môj PANE, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, …. môžete to nahrať a použiť to neskôr, čo tu HOSPODIN hovorí, a použiť vo vašom programe, aby zasiahlo prebudením veľa, veľa národov, je nahrávanie čisté, správne? …. áno, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA…

… Požehnaní ľudia, myslím, žeby som k vám mal hovoriť, ja viem, že prebieha, postupuje  hurikán, hurikán Michael a veľa ľudí má mnoho otázok práve teraz, po celom Svete, ľudia sa pýtajú otázky, vidím, ako prichádza mnoho otázok, že čo to teraz znamená, vzhľadom k tomu, že proroctvo bolo dané v Novembri 2017 a teraz je naplnené v októbri 2018.

Čo to znamená, pretože sme videli veľmi jasne, že PÁN hovoril veľmi, veľmi mocným spôsobom a PÁN nakreslil čiaru a ON povedal niekoľko vecí, ktoré tu chcem zdôrazniť, vzhľadom na tento hurikán, môžem sa dotknúť aj iných návštev, ktoré sa diali, zemetrasenie v Haiti, zemetrasenie v Čile, zemetrasenie, ktoré zasiahlo Mount Everest, zemetrasenie v Nepále, môžem sa dotknúť aj zemetrasenia v Iráne, ktoré som prorokoval a naplnilo sa to nedávno, tiež, ktoré zasiahlo Rusko, atď,.. je tak veľa ďalších, ktoré by som mohol spomenúť,

… ALE ČO SKUTOČNE PÁN HOVORÍ? 

môžem hovoriť o hurikáne Irma, hurikáne Mária, všetko, čo som prorokoval, čo sa stalo v Karibiku, varoval som ich, varoval som USA, že tieto veci sa stanú, KEĎ NEBUDÚ ČINIŤ POKÁNIE. Myslím, že toto je vhodný čas, hlavný čas prísť ku vám, aby ste tomu porozumeli.

Pozrime sa na hurikán Michael, proroctvo, ktoré odovzdal PÁN, 5. novembra  2017 a potom október 2018, takmer rok, takže môžeme vidieť veľmi jasne, že v tomto rozhovore PÁN hovoril veľmi jasne niekoľko veľmi dôležitých vecí, ktoré tu chcem zdôrazniť, aby sme porozumeli správe, ktorú HOSPODIN vysiela k národom. 

1. PÁN HOVORÍ, ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Myslím, že toto je najviac zdôraznené v tomto celom rozhovore medzi Zemou a Nebom, medzi PÁNOM  a USA a všetkými národmi na Zemi, v rozšírenom zmysle.

1. MESIÁŠ PRICHÁDZA! MESIÁŠ PRICHÁDZA! A keď sa pozriete na to celé proroctvo, čo toto proroctvo vysiela, že MESIÁŠ PRICHÁDZA A JE TU POTREBA PRE PRÍPRAVU! POTREBUJEME SA PRIPRAVIŤ, to je veľmi jasné. To je zdôraznenie, ktoré vychádza z toho veľmi jasne, z tohoto proroctva, z novembra 2017. A naplnilo sa v októbri 2018.

Takže môžete vidieť veľmi jasne, že nadpis nad týmto rozhovorom medzi Nebom a zemou je, že MESIÁŠ PRICHÁDZA! MESIÁŠ PRICHÁDZA! Inými slovami povedané KRÁĽOVSTVO BOŹIE PRICHÁDZA! MESIÁŠ PRICHÁDZA! A potom, ďalší detail v totmo proroctve, je:

PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

PRIPRAVTE CESTU!

Takže v tomto kontexte, PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA, PRIPRAVTE CESTU, kedy PÁN poukazuje na ťažké okolnosti, ktoré padnú v ľudských životoch na Zemi, poukazuje na seriózne veci, ktoré potrebujú byť napravené, potrebujú nápravu, seriózne aspekty kresťanského života, v životoch ľudí na tejto Zemi.

Pamätajte, že tento celý rozhovor je v podstate BOŽIA LÁSKA. BOH JEHOVAH miluje ľudstvo, pokúša sa HO dosiahnúť, zasiahnúť pozornosť ľudstva. Plače, aby sa natiahol, dosiahol ľudstvo. Pretože ON hovorí: pozrite, MESIÁŠ PRICHÁDZA, JEHOVAH HAMELECH, MESIÁŠ PRICHÁDZA, ALE NIE STE PRIPRAVENÍ! Nie ste si vedomí. Nie ste pripravení. Nie ste ešte pripravení. A pritom MESIÁŠ prichádza!

Myslím, že nie je lepšie proroctvo ešte, ktoré skutočne zdôrazňuje prorocký čas, prorockú časovú os v ktorej sme, a nulový odpočet do príchodu MESIÁŠA, ako blízko je príchod MESIÁŠA!, ako toto proroctvo hurikánu Michael, ktoré bolo dané v novembri 2017 a bolo naplnené v októbri 2018. Takmer jeden celý rok. Znova, hlavný nadpis: MESIÁŠ PRICHÁDZA! A potom ďalej: PRIPRAVTE CESTU!

A v tomto bode ON poukazuje na veci, ako sú sexuálne hriechy, oni sú stratení v sexuálnom hriechu. ON vidí, že ľudstvo je stratené v sexuálnom hriechu. ľudstvo je stratené v najrôznejších hriechov. V klamstvách, zvodoch, vo falošných proroctvách, falošných prorokov, v ateizme, neposlušnosti, vo svete, atď,…

To je dôvod, prečo som chcel prísť k vám, požehnaní ľudia, ktorí počúvate zo všadiaľ, z celého sveta, pretože sme dostali veľa otázok z celého sveta, čo toto znamená? MESIÁŠ PRICHÁDZA?

MESIÁŠ PRICHÁDZA! My sa potrebujeme pripraviť!

NAJVÄČŠIE OBAVY OD BOŽIEHO TRÓNU sú tie, že ľudstvo NIE JE PRIPRAVENÉ! Takže ON hovorí, že MESIÁŠ PRICHÁDZA A ĽUDSTVO NIE JE PRIPRAVENÉ! Takže toto je celý rozhovor, ktorý tu máme. Toto je celý rozhovor, ktorý má Nebo s Cirkvou, Nebo má so Zemou, s národmi tejto Zeme.

A povedal som, v detailoch prípravy cesty, odvráťte sa od sexuálnych hriechov!, na plážach Mexického zálivu, ON na to zámerne poukázal a ďalej tiež v predĺžení tiež pláže po celom svete, dokonca aj pláž tu, v Mombase, v Keni. Oni sú plní sexuálnych hriechov, ON očakával, že keď odovzdá posolstvo a poukáže na sexuálne hriechy, že mestá v Mexiku, Paname, kdekoľvek sú pláže, pláže pozdĺž Mexického zálivu, po štát Luisianu a ďalej, pamätáme veľmi dobre, že HOSPODIN miluje národy, pretože je tak veľa tragédií po celej Zemi, v Ázii, Afrike, v Keni, sú plní sexuálnych hriechov a je to úžasné, pretože takmer môžete nakresliť čiaru, spôsobom, ako PÁN hovorí, potom tam dajte zdroje závažností hriechov.

Pamätáte Karibik, PÁN stále karhá sexuálne hriechy! To je dôvod, prečo zasiahol všetky tieto národy. Kde homosexuáli majú párty, majú svadby, súkromné lietadlá, homosexuáli tam sa prichádzajú sobášiť z celého sveta. Znova, na tom mieste, kde hurikán Irma a hurikán Mária, smerom ku Puerto Ricu, ku všetkým tým miestam, to bolo kvôli sexuálnym hriechom!

Ale pamätáme sa veľmi dobre, v roku 2005, v júni 2005, keď som bol v Ebu, na štadióne, a dal som tam proroctvo, ja sa stále pamätám, 16. júna, predtým než som dal v Nairobi, v mestskej hale, 18. júna. Dal som proroctvo o hurikáne, ktorý príde do New Orleans. O Katrine.

A znova, počuli ste ma hovoriť, že HOSPODIN ma zobral na pláže okolo Mexického zálivu, a ukázal mi sexuálne hriechy, obnaženosť, ukázal mi ženské magazíny, pornografické magazíny, ktoré sa tam predávali. ON ma zobral po tých plážach a uakzoval mi: pozri!!! Evidencia! Nemal by som súdiť týcto ľudí??! Nie sú títo ľudia práve hodní pre súd? A videl som ľudí, ako kupujú tieto magazíny, predtým, než prišiel hurikán Katrina, ako nukleárna bomba.

Môžete spojiť čiaru, … sexuálne hriechy na plážach, sexuálne hriechy,.. sexuálne hriechy, pretože keď ON o tom hovorí, hurikán predtým – kvôli sexuálnym hriechom, posledne hurikán Michael – kvôli sexuálnym hriechom, Katrina – sexuálny hriech, zemetrasenie, ktoré bolo v Mexiku – sexuálne hriechy a modlárstvo, aby neboli žiadne sexuálne hriechy znova v Mexiku.

Ale pozrite sa na Čile. Zemetrasenie 8.8 richter. stupnice. Bol som v rôznych Cirkvách, PÁN uzdravoval ľudí tam. Bola tam slepá žena, bez oka, nemala oko, doktor jej povedal: zabudnite! A nové oko bolo stvorené! Mocné veci milovaní ľudia! Prešiel som až dole po Concepcion, Santiago, všade. Povedal som im, že to príde. A znova, aký bol dôvod? Sexuálne hriechy!

Dokonca som vedel presný dátum, kedy nastane zemetrasenie, PÁN mi ukázal, ako tam tancujú, ako tam majú homosexuálne párty na plážach, na plážach v Čile.

Ázia, prvé tsunami v Ázii. Sexuálne hriechy! A môžem vás zobrať ľudia naspäť. Môžem vás zobrať naspäť do roku 2005, … október 2004, predtým, než pôjdem do roku 2005. V októbri mi PÁN tu v Keni ukázal Oltár PÁNA, ktorý je zborený. Je pošpinený. A ON mi prikázal, aby som obnovil OLTÁR PÁNA.

A ja vidím ako ma PÁN zobral hore k oblohe, kváder a budujem, kváder a budujem, zobral som kamene, a budoval som Oltár PÁNA na oblohe, približne 1 km vzdialený od povrchu zeme, Oltár PÁNA bol zborený. Zobral som veľké kamene a dával do pozície a spájal cementom, budoval som, videl som sám seba, ako budujem. Budujem a budujem, Budujem Oltár PÁNA. V októbri 2004, zachytil som pôdu Cirkvi, videl som zborený Oltár PÁNA, pošpinený Oltár PÁNA. Oltár PÁNA je teraz zborený. Musí byť obnovený!

HOSPODIN ma poslal, aby som obnovil OLTÁR. Poďme obnoviť OLTÁR PÁNA. Je zlomený, bol zlomený ľuďmi! Ľudia vyučujú iné evanjelium! Sexuálne, hriechy, chtíč! Keď som zasiahol duchovnú krajinu Cirkví.

Činte pokánie! Činte pokánie a obnovte OLTÁR PÁNA!!! 

OLTÁR PÁNA je vaše srdce! To je mieto uctievania. Toto je CHRÁM DUCHA SVÄTÉHO. To je miesto, je je DUCH HOSPODINOV. To je príbytok. To je miesto, kde tento príbeh v októbri 2004 začal. A potom prišiel rok 2005, keď som bol vo vysielaní v tejto krajine, a povedal som: HOSPODIN ma poslal, uvidíte,… uvidíte, že celá Zem sa zmení. Bude začiatok pôrodných bolestí.

Videl som veľa trosiek, DVAJA ANJELI BOHA už prišli z Neba a ONI chodia po celej Zemi, ON hovoril o DVOCH. DVAJA prišli z Neba a trosky po celej zemi. ON hovoril o DVOCH, teraz ich vidíte zdvojených. 

 

…na preklade sa bude pokračovať podľa čas. možností,… 

Off 

17.10.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top