Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ MISII PÁNA DO TALIANSKA, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 27. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA,
OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info
DŇA 27. JÚLA 2018
sumarizácia:

PÁN JEHOVAH milovaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc o misii PÁNA v Taliansku znova, dvaja JEHO PROROCI už tam pricestovali a PÁN pokračoval ďalej s rozhovorom o národe Talianska, a v tom rozhovre PÁN ukázal jedného, ktorý je na druhej strane, niekoho, kto je možno vedúci v Cirkvi, možno Pastor, vedúci CirkvI. zhromaždenia a šoféroval na nerovnej ceste a potom točil doľava.

Keď odbočil do ľava, tam cesta bola trochu väčšia, ale bola prašná a zablatená, mokrá. Dosť zablatená keď pršalo, Zvykne byť prašná počas leta. A ako šoféruje na tej ceste, vozidlo, ktoré šoféruje, PÁN ma dal do toho vozidla, takže môžem vidieť volant. Volant sa veľmi triasol, bude odrezaný. A veľa ľudí je vo vozidle, on skutočne bojoval, keď sa pokúšal odbočiť doľava, pretože na pravej strane cesty, tam, kde odbočoval, na hlavnej ceste, nie je to dobrá cesta, je to zlá cesta, zablatená, na pravej strane tej cesty je veľmi veľká pláž. Veľmi, veľmi veľká pláž, veľmi veľká.

Takže keď on odbočoval, volant bol tak slabý, že hrozilo, že sa odreže, ako keby sa mal odrezať, a vozidlo vrazí na pláž. Takže pláž je na pravej strane cesty, a cesta je mierne ohnutá smerom ku pláži, takže keď on odbočil doľava, dostal sa na tú cestu, ktorá je dosť zablatená, keď on odbočil, volant sa takmer zlomil, vozidlo je ťažké, mohol som cítiť, že volant sa zlomí, a vozidlo môže vraziť na tú pláž, Ale cesta pláže je vpredu odrezaná, takže v jednom bode stále je potrebné vstúpiť na pláž na tejto ceste. Cesta odbočuje vpravo, vpredu je odrezaná cesta.

Vozidlo je plné ľudí a ide týmto smerom. Takže teraz rozumiem lepšie rozhovoru zo včera, keď mi ON ukázal falošné néboženstva a falošné denominácie v Taliansku, keď ON povedal, že niekto zvonku, to znamená, že možno z Latinskej Ameriky, a on vedie tých ľudí, ale vozidlo sa bude rúcať na pláž. Žiadna možnosť, kde ísť, pretože volant je tak slabý, že bude odrezaný, A vezie veľa ľudí. Terazz rozumiem lepšie osobe, ktorý jeden z tých dvoch sa stretne s tou osobou, flošným prorokom, falošným apoštolom, falošným vedúcim cirkvi, s ktorými sa títo dvaja stretli včera, pretože teraz mi ukázal vozidlo.

Vozidlo znamená Zbor / Cirkev. PÁN hovorí o Zbore, ON hovorí o denominácii. Takže táto osoba prichádza z inej časti Sveta, má veľký Zbor.

Tak toto PÁN hovorí Taliansku. Tohot času, toto vám hovorí, že tam bude rozhovor o obnove v Cirkvi, a uctievaní, službe všetkých európanov, všetkých talianov, všetkých ľudí globálne. Takže toto bude globálna obnova, aby sa každý mohol pripraviť na slávny príchod MESIÁŠA.

Teraz OTEC hovoril ďalej a rozumiem dokonca lepšie osobe, ktorú jeden z tých dvoch stretol včera, v tom rozhovore, v tom sne. Teraz vidím lídra a on riadi to vozidlo. Volant sa ide zlomiť, vozidlo je ťažké, keď odbočuje vľavo, veľmi sa trasie, vyzerá, akoby vozidlo takmer šlo na pláž, takže akoby takmer nikde nemierilo.

PÁN hovorí s množstom lásky, ON miluje JEHO ĺudí, túži, aby sa JEHO ľudia navrátili k NEMU. ON dvíha tento hlas Neba, hlas, ktorý volá národy, aby sa navrátili k spravodlivosti, prijali PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA, navrátili sa k spravodlivosti, aby videli večné Kráľovstvo BOHA. Takže toto je veľmi dôležitý čas obnovy pre všetky národy Zeme, pretože toto je väčšie teraz, je to väčšie v tomto rozhovore a PÁN sa ide dotknúť srdcí všetkých ľudí, ktorých stvoril.

Pamätajte, že PÁN MILUJE JEHO STVORENIA A ON NENÁVIDÍ HRIECH. A ZO VŠETKÝCH HRIECHOV, ON NENÁVIDÍ ODPADNUTIE A KLAMSTVá, FALŠE. Pretože toto sú veci, ktoré odstraňujú ľudí z JEHO HLASU. Teraz JEHO HLASOM volá na púšti, plače na púšti, volá: PRIPRAVTE CESTU NA PRÍCHOD MESIÁŠA, UROBTE VAŠU CESTU SPRÁVNU PRED PÁNOM, PRIJMITE PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA, DAJTE SA POKRSTIŤ, SKOMPLETIZUJTE CELÚ SPRAVODLIVOSŤ, NASLEDUJTE SVÄTOSŤ A BUĎTE SPRAVODLIVí, BUĎTE SVÄTÍ. KRÁĽOVSTVO BOŽIE JE BLÍZKO.

A osoba DUCHA SVÄTÉHO hovorila ku mne hlasom, keď sedel predo mnou, keď BOH OTEC POSLAL OSOBU DUCHA SVÄTÉHO aby sedel predo mnou s rozhovorom, s ktorým som sa zdieľal v tomto rádiu, ON sedel predo mnou a povedal mi: choď a povedz národom Zeme, koncom Zeme, štyrom uhlom Zeme, že

PRÍCHOD MESIÁŠA JE BEZPROSTREDNE BLÍZKO!

PRÍCHOD PÁNA JE BLÍZKO!

Takže milovaní ľudia, tí, ktorí máte uši, musíte sa pripraviť teraz a buďte pripravení, pretože nikto nevie deň ani hodinu, Matúš 24 od 36 verša dole,… ani anjeli, ani syn človeka, ani sám MESÁŠ, takže si viete predstaviť teraz, viete si predstaviť tento rozhovor, ktorý prebieha teraz medzi Cirkvou a nebom. V skutočnosti SAMOTNÝ BOH OTEC SÁM HOVORÍ S VAMI, SKRZE KTORÉHO TO HOVORÍ S VAMI, A HOVORÍ K NÁRODOM. Pretože iba ON vie deň a hodinu a blízkosť, ako blízko je ten deň a hodina.

Nech vás PÁN žehná, todah raba. 

 

Off 

27.7.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top