Home
 

KONFERENCIA – EXPLÓZIA SLOVA, 3. časť, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018

Z KONFERENCIE PRE PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA
SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU PRE CIRKEV KRISTOVU
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA
V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018, 3. časť, pokračovanie
sumarizácia:

 Exodus 26: 30-34  30A tak postavíš príbytok podľa jeho spôsobu, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. 31A spravíš priehradnú oponu z hyacintovomodrého postavu, z purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu; spravíš ju dôvtipným dielom umeleckým s cherubami. 32A zavesíš ju na štyri stĺpy zo šittímového dreva, pokryté zlatom, aj ich háky budú zo zlata, a budú stáť na štyroch podstavcoch zo striebra. 33A dáš oponu na háčky a vnesieš ta, do vnútra za oponu, truhlu svedoctva. A opona vám bude oddeľovať svätyňu od svätyne svätých. 34A položíš pokrývku na truhlu svedoctva vo svätyni svätých.

Opisuje, že teraz je BOH separovaný od človeka kvôli hriechu a teraz udržuje spojenie s Izraelom, ( v starom zákone, pozn.) dáva detailný plán milosti, ktorý prichádza. ON chce prísť v oblaku, pracuje na milosti, naznačuje, ale ON hovorí o SEPARÁCII. Nemôžete vstúpiť viacej do JEHO PRÍTOMNOSTI. V skutočnosti, keď vstúpite, tak zomriete. 

Keď budete čítať 2 Samuel 6: 6-7 6A tak prišli až po humno Náchonovo. A tu vystrel Uza ruku po truhle Božej a zachytil ju, pretože voly vybočily z cesty. 7Preto sa rozhneval Hospodin na Uzu, a Bôh ho tam zabil pre to pochybenie, a zomrel tam pri truhle Božej.

Uza niesol truhlu zmluvy a pozrel sa, vystrel ruku, kde sláva padala a on zomrel. Takže tu je teraz separácia kvôli hriechu. To je ohromné, veci, ktoré vám prinášam majú závažnosť milovaní ľudia. Takže Uza zomrel. A toto je obraz – truhla zmluvy a vedľa nej leží mŕtve telo. Aký závažný obraz – mŕtve telo tam ležalo.

Tento obraz mŕtveho tela Uzy a truhly zmluvy je v podstate BOŽIA láska k Izraelu, BOŽIA milosť, – znamená, že ON ich tu začína učiť Zbožnej úcte. Inak by vytrel celý národ. Stále pamätali na ten obraz a potom začali mať strach pred BOHOM.

ON hovorí o hroznej svätosti BOHA, hroznej majestnátnosti BOHA, o hroznej prítomnosti BOHA. To je to, s čím máme teraz do činenia, ale na začiatku, tam nebola smrť. Malo to byť spoločenstvo. Rozumiete následkom hriechu? Seriózne následky, HRIECH.

Môžem teraz predložiť PLÁN MILOSTI? 

Pretože moja misia dnes, aby som bol schopný pre vás docieliť, ako Cirkev konečne – cesta bola zatvorená – ako konečne začína kráčať s ich nohami,… kde ide? – ona ide naspäť domov! Ona v skutočnosti ide stretnúť BOHA tvárou v tvár! TO JE OHROMNÉ! TO JE OHROMNÉ!  A budem tu definovať, kto tam bude kráčať. To vám značne pomôže, keď teraz pôjdete naspäť do vašich krajín. Kto tam bude kráčať? Kto bude kráčať po tejto ceste?

Aký úžasný čas byť tu ľudia. Kto je to, kto bude kráčať po tejto ceste? Toto je kľúč, toto zoberte domov a učte vašich ľudí, je nás možno iba päť alebo sedem v Cirkvi, ale poďme sa pripraviť, aby sme tam vstúpili… takže môžem teraz predložiť plán milosti? Chcem začať s Genesis 3:6-7, aby ste porozumeli správe. Aká krásna správa!

Genesis 3:7 7Vtedy sa otvorily oči obidvoch, a poznali, že sú nahí. A naviažuc fíkového lístia spravili si zástery. 

Pokúšam sa tu pre vás budovať cestu milosti, konštrukciu zmluvy milosti, potom porozumiete láske BOHA. ON zatvoril dvere do večnosti a potom ich otvoril. Rozumiete? Takže teraz vám predkladám konštrukciu, architektonický plán. Keď sa pozeráte na inžinierov, ako oni plánujú technické nákresy, … toto ja tu teraz robím.  

Genesis 3:7 7Vtedy sa otvorily oči obidvoch, a poznali, že sú nahí. A naviažuc fíkového lístia spravili si zástery. – ľudská snaha, osobná snaha.

Verš 8-9 je veľmi ohromujúci, astronomický,  8Potom počuli hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raji, k dennému vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tvárou Hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja. 9A Hospodin Boh volal na Adama a riekol mu: Kde si? 10A povedal: Počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl. 11A Bôh mu riekol: Kto ti oznámil, že si nahý?! Či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho?

Takže keď sa pozriete na tento rozhovor, uvidíte nasledujúce: Všadeprítomný, všemohúci, všemocný BOH, ON vidí všade, a keď vidí všade, pozrite čo ON robí: oni zhrešili, ON vidí všade, .. ON CHODÍ ( ukazuje ako… ), oni počuli zvuk chôdze BOHA. Z JEHO pozície ON ich už videl. A videl, že zhrešili. A mohol povedať, že tento pokus sa nezdaril dobre, ukončím to a začneme nový.

PÁN, ktorý vidí všade, vidí, že zlyhali, dokonca ich aj vidí, kde sa skrývajú. BOH OTEC prichádza, aby oslovil JEHO padlé deti. Tu je pôvod milosti, toto tu. Toto je prvý.

Keď BOH OTEC im hovoril, aby sa nedotýkali toho stromu, on už videl dopredu, ON ich videl, ako zlyhajú. ON ich videl zlyhať. ON vidí dopredu do večnosti, Keď ja, JEHO SLUŽOBNÍK môžem vidieť dopredu, o koľko viac SÁM PÁN. Rozumiete? Ké hovoríme pred BOHOM a naše srdcia nie sú pravdivé a správne, je to veľmi smutné, pretože ON vie, ON vás vidí v budúcnosti. Z tejto pozície tu ( ukazuje ) ON ich už videl, ako padli, pretože ON je všadeprítomný.

Keď ma PÁN zobral na koniec vesmíru, tam sú trilióny galaxií, ktoré nie sú objavené, ste si vedomí? Ešte niesú objavené, v skutočnosti, ON ma zobral ku koncu, bolo tam menej kyslíku, mal som ťažkosti s dýchaním, zobral ma na koniec, aby som videl koniec galaxie. Takže, AKÝ VEĽKÝ JE PÁN! Takže prosím, rešpektujme BOHA. Akceptujme, že sme ľudia a bojme sa BOHA prosím.

Keď Zem bola stále bez formy a všade bola voda, DUCH PÁNA pohyboval celou Zemou. Keď pozriete na dnešné cirkvi, oni si myslia, že DUCH SVÄTÝ je bratom. Takže tam, kde sa nachádza, ON vidí, že zlyhali a vidí, kde sa skrývajú… ide… – krok – krok – krok – krok ( ukazuje ) – ADAM, KDE SI?? Tieto kroky znamenajú, že ich oslovuje, naťahuje sa k JEHO padlým deťom. Toto je milosť. Keď študuje niekto teológiu o milosti, potom vás bude zaujímať táto tu časť. Toto je čas, kedy začala doba milosti. Takže ON vidí koniec od začiatku. BOH sa naťahuje za JEHO padlými deťmi. Hallelujah.

Takže vidíte konštrukciu milosti, ako sa to začalo. ON hovorí: toto je veľmi dôležité, veľmi kľúčové, veľmi kritické, tieto prvé kroky a keď sa dostane k nim, toto sa stáva pôvodom pokoja, dobe milosti, ktorá prichádza, aby spasila človeka. Dokonca aj tá otázka: Adam, kde ste? táto otázka vyjadruje, ako BOH hľadá JEHO padlé deti. Táto otázka je tak silná a hlboká. Prečo je hlboká?

BOH vidí všetko a ten istý BOH, ktorý vidí všetko, sa pýta: ADAM, kde si?, znamená, že PÁN hovorí nasledujúce:  Adam, ja ťa vidím, ale toto nie je Adam, ktorého som stvoril. ON sa nemôže opýtať, kde je, pretože ON ho vidí. ON ho vidí, ON vidí, kde sa schováva.

A tá otázka : Adam, kde si? je viac o túžbe, je viac o náreku. Keď teraz pôjdete domov, či to bude Kanada, Brazília, v Keni alebo Holandsko,… nájdete, že vaše jediné dieťa, ktoré máte a tak milujete, dcéra, zistíte, že je opitá na drogách, berie injekcie s drogami v izbe,  – hovorí vám : mami, netráp sa so mnou – odpovedáte: moja dcéra, kde si? toto tu nie je moja dcéra. Pretože moju som zobrala do cirkvi, a povedala som, že nieje potrava pre diabla a mala som dobrý plán pre moju dcéru, teraz sa pozeráte po vašej skutočnej dcére. Pozeráte sa na ňu každý deň, stratili ste vašu dcéru,… to je, ako sa BOH cítil, keď sa pýtal túto otázku.

Takže v tej otázke: ADAM, KDE SI? – vidíte, ako sa rozvinula milosť. Teraz sa poďme pozrieť na detailný plán konštrukcie tejto zasahujúcej milosti,

Genesis 3:15 15A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu. – toto je kompletný model, vzor, tento verš je skutočnosti rozvinutie milosti od začiatku stvorenia do uplného konca, kedy bude koniec s nepriateľom. Takže aj my teraz, sme nájdení tam v tejto prorockej časovej osi. Pozrite, ako PÁN to učinil, veľmi úžasne!

ON hovorí, že od začiatku, po koniec, ktorý ohraničil, ,… teraz kvôli hriechu, hriech prišiel , kvôli čomui?? – kvôli priateľstvu so satanom, takže ON prišiel a dal nepriateľstvo ( verš 15 ) aby človek a had sa stali nepriateľmi. Ale ON hovorí hlbšie a hovorí, že toto definuje kresťanskú spásu. Prečo definuje kresťanskú spásu?

Pretože hovorí, že keď videl priateľstvo medzi človekom, Cirkvou a diablom, on sa zameral na to priateľstvo a prelomil to s nepriateľstvom. Pretože nechel, aby tam viac bolo spojenectvo. Takže keď to prelomil s nepriateľstvom, urobil toto: ON položil nepriateľstvo a definoval pre vás kresťanskú spásu, pretože v tom verši hovorí o KRISTOVI. KRISTUS – semeno ženy, ktorý príde, utrpenie, ktorý spôsobí pohmoždenie, zasiahne jeho pätu a na konci rozdrtí hlavu hada.

Kniha Zjavenia Jána je veľmi mocná. Kniha Zjavenia, to je úžasné, pretože tento Zbor ( Zbor pokánia a svätosti / anglicky – Ministry of Repentance and Holiness globálne ) tam spadá, kniha Zjavenia hovorí o očistení, pretože vo všetkých tých zdrteniach, ktoré tam vidíte, v Zjavení 8 kap,… atd.. akokoľvek príšerné to je, volá sa to – ODPLATA, TREST ZA HRIECH. odplata. Dovoľte mi podať vám to jasnejšie.

Teraz je tu vytrhnutie Cirkvi, o čom hovoríme teraz, a potom prichádza odplata za hriech a potom prichádza čas zjavenia PÁNA. Tieto tri zóny, buďte s nimi opatrní. Môžem to zopakovať? Ja hovorím práve teraz, hovoríme o vytrhnutí, že?, ako Cirkev bude zobratá preč a potom prichádza odplata za hriech a videl som sám seba vo vážnej úlohe, ale vidíte tvorbu, čo ON robí na stretnutiach, môžete povedať, že títo dvaja tu budú znepokovať Zem. Vidíte tie zázraky, ON ich robí anjelov, anjeli BOHA YAHWEH takto vyzerajú, niekedy veliký,  hlava je nad strechou, takže pred nimi je tam práca. Služba, boj pre PÁNA. Ale to bude v období odplaty, trestu za hriech.

Teraz tu máme vytrhnutie, o ktorom teraz hovoríme, potom bude odplata za hriech, kedy bude nepriateľ roztrieštený a potom MESIÁŠ bude zjavený. A JEHO VLÁDA. Takže buďte opatrní.

Toto je tak mocné, pretože ON hovorí, že had zaútočí, ale MESIÁŠ, SYN ženy, žiadna účasť človeka, SYN ženy v skutočnosti rozdrtí jeho hlavu. To bude smrteľné, fatálne. Skončí s nepriateľom. Takže keď sa pozriete do 

Genesis 3:15 15A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu – toto je detailný plán zmluvy milosti. Pretože ON hovorí, že MESIÁŠ príde, pôjde na kríž, bude umučený, zasiahnutý na kríži. A potom ON tiež hovorí o načasovaní, kedy porazí smrť a na konci porazí nepriateľov. Takže je to kompletné milovaní ľudia, ON skončil s diablom. Vitíte kompletnú štruktúru. ON hovorí, že MESIÁŠ príde, ale ON tiež definuje kresťanskú spásu, ON vytvoril nepriateľstvo medzi BOHOM a satanom, medzi BOŽÍMI ĽUĎMI a satanom, medzi svetlom a temnotou. Medzi spravodlivosťou a nespravodlivosťou, hriešnosťou, zlom, medzi svätosťou a nie svätosťou, môžete ísť v zozname… ale teraz tí nepriatelia.

ON hovorí, že tam bude nepriateľstvo, keď počúvate tento rozhovor, medzi deťmi ( semeno ) hada a synom ženy – mužského pohlavia, on rozdrtí hlavu, pretože oni mali spojenie. Potom pre túto vec, kto sú títo hadi a deťmi hada? Pozrite sa teraz,… jeden rodokmeň a druhý rodokmeň ( ukazuje na dva rozdielne visiace závesy ), dve formy ľudstva sú formované v Písme, než pôjdete do do spásy,…

ON hovorí, že keď budete pozorovať veľmi pozorne, tieto deti satana budú končiť ako ľudské bytosti. Diabol je nájdený ako falošný. Keď DUCH SVÄTÝ ide obývať človeka, diabol tiež ide obývať človeka, to je dôvod, prečo táto štruktúra tu formovaná, v skutočnosti formuje dve humanitné, ľudské skupiny.

Môžete začať zhora – všetci tí, ktorí pomáhajú MESIÁŠOVI, milujú BOHA, poslúchajú BOHA, končia s JEŽIŠOM KRISTOM, dostanú sa do Cirkvi, ktorá je Svätá a skončia v Nebi, to je jeden rodokmeň. Všetci tí, ktorí bojujú proti BOHU, bojujú proti Cirkvi, bojujú do konca, to je druhá rodová línia.  Oni sú deťmi satana. Oni sa stali ľudskou bytosťou.  Diabol používa peniaze.

To je dôvod, v niektorých krajinách zabíjajú kresťanov, koho diabol používa. Poďme začať od začiatku. Máme Adama a Evu, potom máme Kaina a Ábela, môžete si to sami nakresliť, potom môžete ísť do nedbajúcej generácie stavajúcej vežu Babylonu, môžete ísť k nespravodlivým ľuďom za dní Noeho, ktorí sa vysmievali Noemu, môžete ísť ku Egyptskému kráľovi, ktorý chcel zobrať Abrahámovi manželku, ako sa správali v Egypte proti Izraelu, potom prišiel MESIÁŠ, bojovali proti nemu farizejovia a saducei, až doteraz oni bojujú proti Cirkvi. Takže môžete vidieť rodové línie a opýtať sa sami seba, do akej rodovej línie patríte? Nech Cirkev bude opatrná!

Videli ste aká bola dôsledná ochranka na stretnutí ? Veľmi prísna ochranka. Keby som vám povedal o nepriateľovi, padli by ste dole,.. kto nechcel, aby sa to stalo… Viete, ja vidím všetko. Musíte ísť a opýtať sa, ktorí ste a kde? Cirkev! Ktorí z tých dvoch ľudských rodov ste vy? Pretože niekedy keď prichádzam kázať o spravodlivosti prichádzajúceho kráľovstva BOHA, to je Cirkev, to je Cirkev, ktorá bojuje proti mne! Rozumiete mi? 

Muslimovia nebudú bojovať proti mne, viete prečo? Pretože povedia: woow, ON učí spravodlivosti a chromí vstávajú, tu je potom niečo s tým mužom. To je dôvod, keď chromý začal chodiť v Mombase, potom celá rodina muslimov prišla do Cirkvi, mali oblečené muslimské oblečenie, prijali JEŽIŠA a teraz chodia do Cirkvi. Teraz sú v Cirkvi. Ale Cirkvi, keď pôjdete do Mombasy, oni budú bojovať za to, že prinášam spravodlivosť, preto, že prinášam pokánie, to nebolo ľahké. Michal, kde je strela? Strela ho tu zasiahla – ukazuje. ( Biskup Michal Niewsand, pôvodom z Nemecka, stále chodí s BOŽÍM PROROK S KAMEROU, pozn. ) Malo to zasiahnúť mňa. Keď ma PÁN odstránil z auta, oni vystrelili, .. prečo? pretože som priniesol správu o pokání a odvrátení sa od hriechov.

Keď som bol v Sau Paule a priniesol pokánie, prvý míting bol veľmi veľký vo veľkej Cirkvi. Pastor keď počul správu o pokání, Pastor, mladý Pastor, myslím, že otec mu dal Cirkev, keď šiel do dôchodku, keď počul správu, on rezignoval, odstúpil. Máme správu, on odstúpil od kázania a povedal, ja nerobím správne, ja potrebujem činiť pokánie a potom zistiť, či skutočne to chcem robiť. Pretože správu, ktorú BOŽÍ PROROK prináša znamená, že si ľudia uvedomia, že sú hriešni. A viete, ako je tam veľa sexuálnych hriechov a kadečoho, takže on odstúpil na bok.

Takže problém je veľmi jednoduchý. Keď to Cirkev videla, Cirkev začala bojovať proti mne. Keď som prišiel do Sau Paulo a pokarhal homosexualitu, to je Cirkev, ktorá bojuje proti mne. Takže niekedy potrebuje ísť do Cirkvi a opýtať sa ich: prepáčte mi, aké potomstvo týchto dvoch rodov ste vy? Od satana alebo od BOHA? Pretože od BOHA idú dole a končia s KRISTOM, oni skončia v Svätej Cirkvi.

A idem vám povedať, kto tam kráča. Môžete povedať, že každý, koho diabol používa bojujú kvôli JEŽIŠOVI. V skutočnosti sú nepriatelia KRISTA. Najhorší nepriatelia KRISTA niekto, kto sa prestrojí za Cirkev a klame ľuďom, ústretový voči hriechom, a berú ľudí do pekla. Toto sú najhorší nepriatelia KRISTA, oni odhadzujú preč kríž PÁNA. 

Takže v Genesis 3:15 skutočne môžeme vidieť rozvíjanie sa času milosti. V skutočnosti zmluvu milosti. Ale teraz, keď idete ďalej, do Genesis 3:21 to je veľmi mocné! Čo ON hovorí? 21A Hospodin Bôh učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odial ich. Samotný BOH išiel a zabil zviera, a potom ich zaodial, ON odtránil figové listy, ON odstránil ľudskú snahu, ľudský štandard uctievania, služby, a povedal:dovoľte mi pomôcť vám.

Toto je ohromný skutok milosti, pretože ON ich obliekol do rúcha, v ktorom im dovolí zjaviť sa pred NÍM, Izaiáš 61:10  10Preveľmi sa radujem v Hospodinovi, moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy, odial ma plášťom spravedlivosti; som ako ženích, ktorý si kňažsky zdobí hlavu stuhami a ako nevesta, ktorá sa krášli svojimi ozdobami.

Rúcho uctievania, ktoré MESIÁŠ priniesol, rúcho večnosti. Rúcho Neba, to je dôvod, prečo som povedal, že budem hovoriť o rúchu. Toto všetko sa stalo, a vďaka BOHU, že ON rozvinul plán milosti. Pretože cesta bola zatvorená, ale teraz ju otvoril.

Keď ON zabil zviera, aby im dal rúcho, aby mohli komunikovať spolu, toto bola vôbec prvá smrť. Mzda za hriech je smrť. A to bola prvá smrť od stvorenia. Je to úžasné, že BOH má plán spásy, pretože prvá smrť, čo je mzdou za hriech vyšla z nasledujúceho: pamätáte, že mzda za hriech je smrť, takže BOH SAMOTNÝ ZABIL ZVIERA. Pamätáte, toho času Adam a Eva boli vegetariáni. Nevedli, ako zabiť kurča, zabiť baránka, takže prvá smrť bola vykonaná BOHOM a keď to urobil, ON uviedol uctievanie krvi.  Prvý krát sa zaviedla obeť krvi.

Povedal som vám, potrebujete poznať základ uzdravení, ktoré vidíte. A zázraky, ktoré vidíte, sú veľmi hlboké, to je o spravodlivosti. Keď ON zabil zviera, aby ich zaodel, to bola prvá smrť. A to bol baránok. BOH zabil, aby pokryl hanbu človeka, aby pokryl nahotu človeka. Nie je to veľmi krásne a láskavé od nášho BOHA?  ON mohol povedať, nechajme ich zomrieť,…. rozumiete?? Takže po prvý krát zabil pre rúcho a aby predznamenal, naznačil rúcho spásy, rúcho spásy v Izaiáš 61:10, ktoré prinesie, že MESIÁŠ, BARÁNOK BOŽÍ prinesie, aby pokryl hanbu človeka, hanbu hriechu.

Vidíte, rúcho je veľmi centrálne. A KRV sa stáva centrálna. Takže tu je dôrazná výzva k tejto generácii. Aby sa Cirkvi navrátili k evanjeliu KRVI A KRÍŽA. Genesis 3:8 a 9 BOH vykročí a kričí: Adam, kde si?… a v Genesis 3:15 – teraz ja prelomím tento vzťah a ustanovím kresťanskú spásu, pretože prinesiem KRISTA a spása Cirkvi – tam bude pokračujúci, večný, znamená  non – stop večný konflikt medzi svetlom a temnotou. Medzi hriechom sa svätosťou. Medu BOHOM a diablom.

Vo vašich srdciach tento konflikt, tento boj, tento zápas, medzi svetlom a temnotou musí pokračovať, musí sa sám zachovávať. Toto je vo vašich srdciach denne, keď ste znovuzrodení. Keď dosiahnete miesto, dostanete sa do Cirkvi a Cirkev tam má pokoj….táto Cirkev urobila kompromis medzi svetlom a temnotou. Potom spása je napadnutá, padla. Kresťanskú spásu, ktorú máme, skutočne musíme vydržať konflikt medzi svetlom a temnotou, medzi spravodlivosťou a zlom, medzi svätým a nesvätým.

A keď uvidíte, že je tam pokoj, aký vidíte, že je v Cirkvi v San Paulo, Cirkev v USA, pokoj, medzi svetlom a temnotou v DOME BOŽOM, potom viete, že je koniec, hotovo, keď vidíte ten koniec, tak je koniec. Takže toto je milosť, ktorá sa rozvinula v Genesis 3:15.

A v Genesis 3:21 je zavedenie zmluvy milosti. Zmluva krvi. Pretože ON vylial krv. Teraz ON zavádza uctievanie krvi. A rúcho ON napodobňuje čo vidíte v Zjavení 19 kap

 

…na preklade sa bude pokračovať,… 

Off 

18.7.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top