Home
 

PROROCTVO O MASÍVNEJ HISTORICKEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO NAIROBI NA UZDRAVOVACIU SLUŽBU A KONFERENCIU, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 4. JÚL 2018

BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR
Vysielané naživo na www.jesusislordradio.info
Dňa: 4. júla 2018
sumarizácia:

BOH JEHOVAH so mnou hovoril, milovaní ľudia, drahí svätí, PÁN ELOHIM hovoril so mnou túto minulú noc drahí ľudia, vzhľadom na toto prebudenie, na toto historické prebudenie, ktoré sa nikdy nevidelo na tvári Zeme, prichádza do Nairobi, zasiahne Nairobi.

JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ROHI, BOH IZRAELA, drahí ľudia, túto minulú noc keď prichádzalo ráno, možno okolo 3 hod. ráno, približujúc sa k 4 hod. ráno, túto minulú noc, ON so mnou hovoril, o tejto veľmi, veľmi, veľmi masívnej návšteve, nikdy predtým nevidenej, ktorá prichádza do Nairobi, ktorá zasiahne Nairobi.

Toto je veľmi nádherný čas v histórii Cirkvi, aký úžasný čas milovaní ľudia, historický moment v  kalendári Cirkvi, v kalendári na tejto planéte Zem. Toto je najkrásnejší moment byť kresťanom, najúžasnejší čas byť znovurodený, PRIJAŤ´A PREHLÁSIŤ PÁNA JEŽIŠA AKO OSOBNÉHO PÁNA A SPASITEĽA, toto je mocný čas, a túto noc smerom k ránu, keď BOH JEHOVAH, BOH OTEC ma navštívil, hovoril so mnou, o tomto tak historickom prebudení, ktoré prichádza do Centrálneho parku v Nairobi.

PÁN ma vyzdvihol hore, vyzdvihol ma ponad Zem, pravdepodobne 100 metrov nad Zem, potom mi dovolil vidieť masívny prebudenecký míting PÁNA, v centrálnom parku. A keď som sa z tej pozície pozrel na prebudenecké stretnutie, PÁN mi dovolil sa pozerať na to prebudenecké stretnutie zo vzdialenosti, z pozdvihnutej pozície, potom mi ukázal MOCNÉHO PROROKA, NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA IZRAELA, NAJMOCNEJŠÍ, NAJMOCNEJŠÍ  PROROK BOHA JEHOVAH, na stretnutí PÁNA, na Oltári BOHA JEHOVAH.

A v tom čase, keď mi ukázal NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA BOHA JEHOVAH, zrazu náhle zasiahla stretnutie okamžitá návšteva. Okamžitá návšteva zasiahla stretnutie a vidím veci, ktoré padali zhora. Neviem, či sú to veci, ktoré ľudia vyhadzujú hore, A videl som tam sám seba, ako padalo dole. To je tak šokujúci moment v tomto meste, v tomto  národe, na Zemi, v tele Kristovom, v Cirkvi Kristovej, v DOME PÁNA, BOHA JEHOVAH.

Videl som mocný moment v Cirkvi, v tejo mocnej návšteve milovaní ľudia, videl som veľa vecí, ktoré padali zhora, neviem, či ľudia hádzali veci hore, ale “veci” padali dole, najkrásnejší moment na planéte Zem, Toto je veľmi šokujúci čas, chromí sa postavili, zo všetkých smerov, nemí hovorili, hluchí počuli, posilnené nohy chromých, krátke nohy boli predĺžené, zázraky stvorenia, veľa, veľa, veľa chromých chodí zo všetkých smerov, veľa slepých vidí zo všetkých smerov.

Toto je veľmi šokujúci moment od Stvorenia milovaní ľudia. Kedy MESIÁŠ prišiel a zomrel na kríži, bol vzkriesený a oslobodil Cirkev, toto je ďalší najdôležitejší moment, Cirkev je vo veľkolepom konci, priprava Cirkvi pre konečný vstup. Toto je úžasný čas, úžasný čas skutočne byť pripravený na príchod MESIÁŠA. Nie je ohromnejsí čas v histórii Cirkvi, od kedy PÁN JEŽIŠ uvoľnil na starom drevenom kríži na Kalvárii. Pred viac ako 2000 rokmi.  Ja vidím obrovskú návštevu, moment obrovskej návštevy, neviem, ja myslím, ze ľudia vyhadzujú veci hore, padajú v momente, kedy míting je úplne pohltený, zasiahnutý, masívne uzdravujúce pomazanie PÁNA, návšteva PÁNA zasiahne míting. V tom momente bude všetko mimo kontroly milovaní ľudia.

Off 

5.7.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top