Home
 

Prečo HOSPODIN spustil svoje Slávne Nebeské schody nad Zem? NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

 

MEGA MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA PASTOROV

BISKUPOV A VŠETKÝCH KRESŤANOV

 

Kázanie NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA DR. OWUORA v Nakuru v Keni, SHOWGROUND

Hlavný Oltár PÁNA, Keňa, 31. MÁJ 2018

                       

  1. deň, sobota, 31. máj 2018 ( 1. časť z troch častí )

                                          

NADPIS:

SLÁVNE NEBESKÉ SCHODY SPUSTENÉ Z OBLOHY:

Prečo Hospodin spustil svoje Slávne Nebeské schody nad Zem?                      

                       

 V úvode … 

Biskupka Joan Mutai, povedal som, že môj BOH zvíťazí. Povedal som, Joan Mutai, že môj BOH zvíťazí. Teraz POZRITE! Haleluja! Haleluja! JEŽIŠ JE PÁN! 

Ja som povedal, že ľudia vybehnú von a uvidia Slávu. Včera som zverejnil oznámenie v rádiu a povedal som “Tento čas je časom, kedy uvidíte SLÁVU, zvolajte na Slávu!”                        

Toto sú tu okresní zástupcovia, áno? Poďte sem. Ďakujem. Počúvajte ma teraz. Povedal som, že “Ľudia vybehnú von z vnútra, a uvidia Slávu Boha.”                        

Oni vidia mŕtve telo, ktoré sa rozpadá, ktoré čaká na vzkriesenie. Jedna z nôh je ešte v posmrtnej stuhnutosti. Jednu nohu PÁN úmyselne ponechal stuhnutú.

                       

ĎAKUJEM. ĎAKUJEM. Nemáme viac času, pretože sme naživo v televízii.                        

Hovoríte, že ste napísali chirurgickú správu?

PROFESOR DR. ZACHARY KASEPOI: Áno, Pane vypracoval som ju. A čoho sa týka?                        

PROFESOR DR. ZACHARY KASEPOI: O znovuoživení mŕtveho rozkladajúceho sa tela, ktoré bolo znovu oživené.                        

Aký výnimočné dni. Teraz nemám veľa času, lebo musím kázať.

                       

Uviedli ste, pán profesor, že ste vyučovali chirurgiu po mnoho rokov.

PROFESOR DR. Zachary Kasepoi: viac ako 20 rokov.

Viete, že sú tu Američania, Austrálčania, Európania  a oni majú niektoré z TOP špičkových nemocníc. Dokonca aj  IZRAEL je tu. ZDRAVOTNÍCKE CENTRUM HADASSAH, do ktorého chodia na liečbu dokonca prezidenti. Ale Vy nám hovoríte, že žiadna z týchto nemocníc nikdy neoživila mŕtve rozkladajúce sa telo?                        

PROFESOR DR. ZACHARY KASEPOI: Žiadna, žiadna, žiadna PANE, na celej Zemi. Neexistuje kniha napísaná ohľadom oživenia mŕtveho, rozkladajúceho sa tela.                       

Centrálny nervový systém sa oživil po koľkých dňoch? 

PROFESSOR DR. ZACHARY KASEPOI: Po jednom týždni, to bol čas v ktorom si ona ( Mama Rosa) bola schopná spomínať, ovoňať a vidieť veci. Predtým nemohla.

Drahý synu, PROFESSOR ZACHARY KASEPOI, potrebujem ísť už kázať. Ale počúvajte ma teraz prosím vo vašich obývačkách: hovoríte že 6 dní jej oči boli stále mŕtve a rozkladajúce sa?

PROFESSOR DR. ZACHARY KASEPOI: Áno,  PANE, ona nebola schopná vidieť alebo vnímať nič dobrých 6 dní. Trvalo to 6 dní pre jej centrálny nervový systém, aby sa obnovil a vrátil sa.

Vykonali ste množstvo pitiev v mnohých nemocniciach v tejto krajine.

 

PROFESOR DR. ZACHARY KASEPOI: Áno, PANE, vykonal som ich veľa a ten zápach, keď bola ona znovuoživená, jej zápach bol typický pre stav pohrebného zápachu mŕtvych tiel.                     

Ďakujem mnohokrát. Ďakujem mnohokrát. Nech Vás PÁN žehná. Toto je prvý krát, kedy toto uverejňujeme v národnej televízii. Viem že, ako sa ľudia ocitli na uliciach a mnohí ľudia o ňom vedeli, a bolo to zverejnené v novinách, ale to je prvýkrát, čo to  prinášame do televízie. Počuť to naživo je úžasné.                        

Čo znamená posmrtné stuhnutie?

PROFESOR DR. ZACHARY KASEPOI:  Za normálnych okolností, vaše telo potrebuje energiu na vydávanie a relaxáciu. Ale počas smrti táto energia neexistuje. Takže kĺby sú plne v kontrakcii/stiahnutí. Nemôžu sa uvoľniť. Predtým, ako zomrela, chodila dobre, dobre jedla, ale po smrti, keď zomrela, nastalo posmrtné stuhnutie, stuhla.                        

Je to to, čo ostatní vidia, keď sa pochovávajú mŕtvi? Jej ramená boli stuhnuté. Momentálne je jedno z jej  kolien stále stuhnuté. PÁN to ponechal úmyselne. 

Milovaní ľudia, ľudská bytosť zomiera. Ale ľudská bytosť, ktorá našla JEŽIŠA,  zomiera a vstáva z mŕtvych! Haleluja! Haleluja! JEŽIŠ je PÁN! Už nemáme čas, musíme sa ponáhľať teraz ďalej. Hovoríte, že keď pochovávajú ľudia svojich blízkych, že sú tie telá také tuhé ako bolo toto?                  

 PROFESOR DR. ZACHARY KASEPOI: áno, PANE, keď ľudia pochovávajú svojich blízkych, tie telá sú také. Sú natiahnuté a stuhnuté. Takže ich príbuzní, im zvyčajne naťahujú  kĺby tak, aby nezostali také, ako keď zomreli. Ona zomrela tiež v určitej pozícii. Ale keď BOŽÍ MUŽ… áno, takto zomrela, Najmocnejší PROROK PÁNA. Toto je to okamih, keď bola čerstvo vzkriesená, a preto sa diali všetky tieto určité veci; Boží Muž nad ňou pracoval a ona sa postupne zotavuje a zaznamenávam všetko v mojom záznamníku, v denníku lekára; v osobitnom. Amen, Môj PANE.                         

Sami hovoríte a preto sa stali obrovské veľké veci? Halleluja! PÁN vám žehnaj, profesor. Ďakujem vám veľmi pekne.

Úžasné a mocné veci sa tu dejú! HALLELUJAH! 

Ďakujeme mnohokrát. HALELUJAH! HALELUJAH! OHEŇ! OHEŇ! PREBUDENIE!…TODAH TODAH RABAH. Máme tu dnes aj Izrael. TODAH RABAH.TODAH LAHEM.

********

Teraz počúvajte, milovaní ľudia, sme naživo v televízii a máme viac ako 1 hodinu. Chcem sa ihneď modliť, aby som mohol odovzdať slovo BOHA v mocnom Mene JEŽIŠ.

Mocný OTČE, Tvorca Nebies, Stvoriteľ Zeme, Tvorca Izraela, Ty si si vybral Jeruzalem a stvoril si vesmír a všetkých ľudí na Zemi. OTČE, Tvoja Sláva tu dnes zaznela. Ďakujem PANE. Ďakujem Ti JEHOVAH. Ďakujem Ti Elohim. Ďakujem Ti El-olam. Ďakujem Ti Mekadishken. Ďakujem Ti  El- rohi. Ďakujem Ti Jahve za to, že nás tu dnes navštevuješ ohromujúcim spôsobom. A PANE, ja ustanovujem tento míting, pretože národy sú naladené naprieč od Nového Zélandu, Austrálie, Fínska, celú cestu z Južnej Kórei, Číny, Aliašky na druhej strane, od obyvateľov Kanady až po juh Ameriky, ostrovy, od Alexandrie po Johannesburg, prosím Ťa PANE dnes, aby si usvedčil a inštruoval národy v mocnom Mene JEŽIŠ. Amen.

Môžete sa posadiť.

Poprosím technický tím aby pustil klip  o Proroctve Schodov, ktoré som prorokoval kým nebolo naplnené.

Hallelujah!

Aké sú to časy, v ktorých žijeme! Také sú strašné dni, v ktorých žijeme, milovaní ľudia. Aká úžasná generácia, že tu môžete žiť a vidieť tieto zázraky. Toto proroctvo hovorilo o Schodoch, o Slávnych Schodoch spustených z Neba a potom o Cirkvi, Vyvolenej BOHOM, v španielčine “elehido”, Vyvolená BOŽIA, ktorá kráča po Slávnych Schodoch, vstupuje do Slávneho Kráľovstva BOHA JEHOVAH. A teraz, keď sa objavili Schody, môžete si vnútorne “vyplniť” čo sa skrýva v zátvorkách, že teraz viete, čo bude ďalej.

Hallelujah. A máme hodinu na to, aby sme sumarizovali vstupný obsah a keď už nebudeme vo vysielaní, ja pôjdem hlbšie do celkového odkazu.

 

Hlavný titulok dnešného mítingu je: Slávne Nebeské Schody spustené na oblohe.

 

Aký mocný názov! Hallelujah! Aká téma na diskusiu. Znova opakujem, ak ste nezachytili dobre:  Slávne Nebeské Schody spustené z oblohy priamo tu nad nami.

Hallelujah!

A ako začneme, chcem pozdraviť všetkých ľudí vonku v zástupe, v tlačenici.  Ja vás žehnám v mene PÁNA. A viem, že tam máte veľké obrazovky: Aké veľké je to tam vonku? Takmer desaťkrát väčšie ako tu. Takže ste tu so mnou. 

Takže hlavný titulok dnešného mítingu je : Slávne Schody BOHA JEHOVAH spustené na oblohe tu ponad Zem. A potom v prípade podtitulku ak sa pýtate, podtitulok hovorí: PREČO PÁN SPUSTIL JEHO SLÁVNE SCHODY Z NEBA PONAD ZEM?

Je to dlhý titulok, ale neobávajte sa, to zodpovedá časom v ktorých teraz žijeme. HALLELUJAH!

PREČO BOH JEHOVAH SPUSTIL SLÁVNE SCHODY Z NEBA, všetci sa dobre pozrite, PRIAMO TAKTO DO OBLOHY? To je podtitulok.

A teraz sa poďme dnes navigovať cez tento odkaz. Bude to hlboký odkaz. A zajtra sprostredkujem odlišný odkaz: PREČO DOŠLO K JEHO ZDVOJENIU, inými slovami DVAJA SVEDKOVIA Z KNIHY ZJAVENIA 11?  

Ďakujem.

Takže teraz prosím milovaní ľudia, sústreďte sa na mňa, máme iba jednu hodinu v televízii, takže najprv to chcem zmaximalizovať predtým ako pôjdem hlbšie.  

Počúvajte, požehnaní ľudia. Toto je ohromný, historický čas života na Zemi.

Počúvajte, drahí moji. V odpovedi na otázku: PREČO SPUSTIL PÁN SLÁVNE SCHODY Z NEBA NA OBLOHE PONAD ZEM? V odpovedi na túto otázku, vás chcem previesť cez veľmi dôležitý plán Boha, veľmi veľmi dôležitú paradigmu/vzor Jehovu, aby ste boli schopní porozumieť nasledovnému: okrem porozumenia prečo ich On spustil, budete chápať aj keď vás prevediem cez Jeho plán a pochopíte tiež PREČO TERAZ? PREČO TERAZ?

 

HALLELUJAH! 

Budete tiež schopní odpovedať na otázku: PREČO ICH ON SPUSTIL TERAZ?

Mnoho generácii prišlo a odišlo ale ON ich nespustil. Takže sústreďte sa prosím na mňa. Neskôr vám k tomu dám poznámky a povediem vás hlboko. 

Teraz ma počúvajte, milovaní ľudia. Chcel by som sa pozrieť na Prorockú časovú líniu BOHA a previesť vás trochu pozdĺž Prorockej časovej línie BOHA a keď ju prejdeme, dôjdeme na miesto, na ktorom sme práve teraz.

Uvidíte, že ON ich spustil na špecifickom a označenom mieste. A potom pochopíte, následne, pochopíte, že niet sa čomu diviť, že ich spustil teraz. A tiež pochopíte, prečo ich ON spustil? A tiež odkaz, ktorý posiela národom na Zemi o týchto schodoch.

 HALLELUJAH!

Ste so mnou zladení?

Teraz ma počúvajte. Keď pozriete na plán stvorenia človeka a mám nastavené zámerne svoje ruky, pretože chcem aby ste nasledovali túto časovú líniu. Zistíte, že na začiatku: ON stvoril Adama, Adama a Evu. Teraz by ste mohli povedať, že v tej Prorockej časovej dobe Boha, keď nakreslíme horizontálnu čiaru ako časovú čiaru Boha – tak prvé vymedzenie/časový bod začína Adamom a Evou. A pokračujeme odtiaľ ďalej, milovaní.

Takže začalo to Adamom, milovaní. A pretože Adam zlyhal, pretože Adam padol do hriechu, tak Prorocká časová čiara BOHA, keď sa prizriete, ako prechádzame ďalej, od začiatku – následne potom nastalo “ nulové odpočítavanie”. Nulové odpočítavanie.  

ON hovorí, pozrite sa, milovaní, ON hovorí, že tu od Adama, v Pláne BOŽOM, v Prorockej časovej línii BOHA, pretože Adam padol, vtedy odmenou za hriech došlo k SMRTI. Odvtedy začalo všetko hynúť/umierať. Preto aj železo, železo hrdzavie. Cement sa rozkladá. Kovy korodujú, pretože umierajú. A teraz nemám čas na čítanie z Knihy Zjavenia 10, 6…kde čítame.. “čas odumrie, čas kapituluje a ON to definuje ako oneskorenie, čas bude oneskorený/bude meškať…

Prosím sústreďte sa. Zopakujem to potom keď už nebudeme v prenose. Chcem, aby ste to zachytili. Potom pôjdem hlbšie nebojte sa. Zapíšete si mnoho. Len sa dívajte na mňa.

ON hovorí, Adam je tu a keď postupujeme Prorockou časovou čiarou Boha, začíname “nulové odpočítavanie” preto to nazývame aj Konečný čas. Konečný čas. Kedy čas v budúcnosti skončí.

Takže popri Prorockej časovej čiare Boha, keď označíme Adama, ďalšieho koho stretneme je Enoch. Vybral som ich zámerne. Takže máme Prorockú časovú líniu, máme Adama a máme Enocha. Potom máme Noeho, potom Abraháma, potom idú do Egypta. Hallelujah!

Keď stretnete Abraháma, Abrahám je tehotný Zmluvou od Boha. Abrahám ďalej hovorí k Izákovi a Jakobovi. On hovorí, že pôjdu do otroctva a tam ON následne vybuduje mocný národ Izreala. Obrovský národ Abraháma, o ktorom je povedané  “a spravím z teba veľký národ”, tento veľký národ je vytvorený v Egypte.

Takže máme Adama, Enocha, Noeho, Abraháma. Keď oni odchádzajú do Egypta, ukončuje sa to obdobie Mojžišom. Vybral som tieto osoby úmyselne, vzhľadom na odkaz Slávnych Schodov.  Teda keď sa stretávame s Mojžišom, začína obdobie, ktoré nazývame obdobie Starej Zmluvy. Je to doba Mojžiša a Zákona.

 

HALLELUJAH! Nasledujte prosím so mnou, aby ste porozumeli prečo Pán spustil Schody a “PREČO TERAZ?”

Takže nachádzame, že keď Mojžiš zasiahol Prorockú časovú líniu, keď bola táto zasiahnutá Mojžišom, tak tam je obdobie ktorá sa vyvíja a má rozpätie až po objavenie sa Jána Krstiteľa. Aleluja! Keď sa objavuje Ján Krstiteľ, potom obdobie od Mojžiša až po objavenie sa Jána Krstiteľa sa stáva vašou Starou Zmluvou, vašim Starým Zákonom. Alebo ak to chcete poňat : Starý Zákon. 

Hallelujah!

Mohli by ste povedať, že v “Starom” období máme Mojžiša a Zákon, a zároveň v rovnakej skupine pripočítavame Eliáša a ďalších Prorokov. Máme teda Mojžiša – Zákon, Eliáša a Prorokov v danom období, v rámci skupiny. A tieto body som vybral zámerne, aby som vám mohol priniesť odkaz ohľadne Schodov, prečo ich PÁN spustil a Prečo teraz.

Mojžišom to začalo a potom máme Starý Zákon, ale keď sa objavuje Ján Krstiteľ, pozrite prosím na mňa, potom označujeme vymedzenie, Mojžiš a Ján Krstiteľ, ale Ján Krstiteľ začína o kúsok akoby v priebehu, tesne pred vypuknutím ( niečoho). Prečo? Pretože on prišiel pripraviť cestu pre Mesiáša. On prišiel predtým, ako Mesiáš vystúpil. Teda keď sa objavuje Ján Krstiteľ, on pripravuje cestu a potom sa objavuje Mesiáš.

Teda máme Mojšiža a Zákon, plus Eliáša a Prorokov. Pretože vieme, že Eliáš je mocný až smrtiaci zo všetkých prorokov BOHA JEHOVAH, najviac smrtiaci, najstrašnejší, najctenejší, najviac obávaný. A tieto dva dni budeme zdieľať hlboké ponorenie sa: uvidíte tento duchovný úrad… Ale teraz pozrite. Keď sa Ján Krstiteľ objavuje a pripravuje cestu, objavuje sa MESIÁŠ, objavuje sa Kríž, Kríž.

A keď MESIÁŠ dokončil svoje dielo, prosím pozrite, potom začína Nové obdobie, Nový Zákon. Pozrite, môžeme to volať Doba Milosti. Teda Staré obdobie, a teraz sme v období Nového Zákona.

Nasledujte prosím so mnou. Môžeme to nazvať Doba Cirkvi. Ak by som bol teraz Vami, a moje meno by bolo ZACHARY KIBALIE HCH, alebo Litunda John, tak potom by som povedal to je Doba Litundy John, Doba Cirkvi, tvoja Doba. Vaša. 

Hallelujah!

Teraz pozrite. Prichádzam k tomu bodu. Keď sa Doba Cirkvi rozrástla, smerom k nasledovaniu, keď začalo prúdiť, tak nájdeme tu ďalšie ohraničenie. A toto ohraničenie je za tým, preto pozrime najprv o kúsok poza toto, a nazýva sa súžením. A súženie je rozdelené na dve časti: Súženie a Veľké Súženie. 

Teda znova, Mojžiš a Zákon, Eliáš a Proroci, pamätáme – Malachiáš, Ezechiel, Izaiáš všetci sú zahrnutí tam: čo je Starý Zákon, až kým sa neobjaví na scéne Ján Krstiteľ. Ale on sa objavuje akoby kúsok v priebehu, on oznamuje príchod Kríža, a keď Mesiáš prichádza a zomiera na Kríži, tam začína Doba Kríža, Doba Milosti, Doba Cirkvi, akokoľvek to chceme poňať.

Ale táto Doba, a teraz prichádzam smerom k odpovedi na otázku ktorú som položil. Keď táto Doba Cirkvi príde ku koncu, a nespomenul som ešte o čo ide, iba jednoducho o kus smerom dopredu, tam sa stretneme so Súžením a Veľkým Súžením. Toto ohraničenie označuje Koniec Milosti, táto hranica sa potom nazýva Vytrhnutie Cirkvi. Hallelujah! Vytrhnutie Cirkvi, keď je Cirkev vzatá preč.  

Ale keď sa pozrieme na Súženie, presuňme sa kúsok vpred, tu môžem ísť späť a dať vám ďalší odkaz. Keď sa pozrieme na Dobu Súženia – potom čo je Cirkev vzatá preč, nastáva Súženie a Veľké Súženie.  Budete rozumieť prečo PÁN niekoho zdvojil, uvidíte rýchlo rolu ktorá sa skrýva za týmto Obdobím. A potom na konci Veľkého Súženia Mesiáš príde znova zviazať satana a nastane Milénium mieru/pokoja, Vláda MESIÁŠA. Hallelujah! Potom Konečný Súd. 

Takže prišili sme až potiaľto, teraz ma nasledujte, dám vám odkaz.

A PÁN prehovoril strašným Hlasom predtým, než som sem prišiel, pamätáte? “DNI NEOHO, DNI NEOHO!” Naživo to bolo zdieľané v rádiu, sústreďte sa teraz.

Začínam teda znova. Keď Mojžiš vystúpil na scénu a Doba Zákona, Starého Zákona sa objavila. Teraz sa nutne sústreďme. Mojžiš sa objavil, Mojžiš a Zákon, Eliáš a Proroci, Ján Krstiteľ sa objavil akoby vopred oznámiť Kríž.  

Počúvajte. Komu Ján Krstiteľ oznamoval príchod Mesiáša? 

Môžeme to zopakovať? Mám tu Písmo. Komu Ján Krstiteľ oznamuje “POZRITE, JEŠUA PRÍCHÁDZA?”. Sústreďme sa. Komu Ján Krstiteľ oznamuje “POZRITE, VÁŠ MESIÁŠ PRICHÁDZA?” Sledujte ma. V okolí Júdei, keď ľudia prišli k nemu na pokánie, v Júdejskej púšti, v divočine, on hovorí: “HADIE PLEMENO, KTO VÁS VAROVAL?”

Ján Krstiteľ pripravil cestu, oznámil príchod MESIÁŠA Židom, Izraelitom, Izraelu. Hovoriac Židom: “POZRITE VÁŠ MESIÁŠ PRICHÁDZA! MESIÁŠ PRICHÁDZA! PRIPRAVTE MU CESTU!” Oznamuje Izraelitom “POZRITE MESIÁŠ PRICHÁDZA!”A zrazu “BUM!” MESIÁŠ prišiel. BUM! A keď prišiel MESIÁŠ, ON hovorí: “BOL SOM POSLANÝ IBA K STRATENÝM OVCIAM IZRAELA”

Môžeme to zopakovať? Tu sa nachádza odpoveď, prečo PÁN spustil Schody teraz v tejto hodine, ako aj odkaz národom. Takže, Ján Krstiteľ to oznamuje Židom. On sa pohybuje dookola, krstí ľudí v Jordáne, káže pokánie v Júdejskej púšti Židom. A potom BUM! Mesiáš prišiel. A keď prišiel MESIÁŠ, MESIÁŠ hovorí: “BOL SOM POSLANÝ IBA KU STRATENÝM OVCIAM IZRAELA”.

Pre tých, ktorí sú nás naladení doma, vo vašich obývačkách. Pamätáte na Kanaánsku ženu, ktorá plačúc volala na Ježiša: “PROSÍM MOJE DIEŤA JE CHORÉ, OSLOBOĎ MOJE DIEŤA”. A JEŽIŠ hovorí: “PREČO BRAŤ CHLIEB ZO STOLA DEŤOM, DEŤOM BOŽÍM A HÁDZAŤ HO PSOM POD STÔL?” A ďalej hovorí: “BOL SOM POSLANÝ IBA K STRATENÝM OVCIAM IZRAELA”

Po tom čo prišiel MESIÁŠ, prišiel a vystúpil na Kríž, dokončil Dielo, tak tu vstupujeme do Doby Milosti. Ale najprv prišiel MESIÁŠ k Izraelu, Ján Krstiteľ prišiel k Izrealu, a MESIÁŠ prešiel v Izraeli iba okolie Galilejského mora. Ale keď pozrieme na Dobu Cirkvi ktorá prišla, čo nájdeme? Nájdeme Nežidovskú/Pohanskú Cirkev.

Vystvetlím..

Prečo Ján Krstiteľ prichádza a hlási Židovskému ľudu: “POZRITE PRICHÁDZA MESIÁŠ” a vskutku MESIÁŠ prichádza a prechádza cez smrť na Kríži, a potom namiesto toho, aby sme sa dostali k Izraelskej Cirkvi, Židovskej Cirkvi, máme tu Nežidovskú Cirkev? Prečo končíme s Nežidovskou Cirkvou, a prečo Pán neprišiel do Kene? Mesiáš neprišiel do Kene. On nepovedal “JA SOM BOL POSLANÝ K OVCIAM KENE”. On neprišiel do Číny. ON povedal “BOL SOM POSLANÝ K STRATENÝM OVCIAM IZRAELA”. Tak isto ako Ján Krstiteľ. Ale keď pozrieme na výsledok, vidíte, že teraz tu sedíme. Potom, čo Pán dokončil dielo, máte sami seba – Nežidovskú/Pohanskú Cirkev. To znamená Niekto Niekde odmietol pôvodné posolstvo.  

Netlieskajte, chcem sa dostať k odkazu…

ON povedal Jánovi Krstiteľovi, aby ohlásil Židom “POZRITE PRICHÁDZA MESIÁŠ” a Mesiáš sa tam vskutku objavil, a On hovorí “SOM POSLANÝ K STRATENÝM OVCIAM IZRAELA”. Vyučuje ich, ale potom nakoniec končíme pri Nežidovskej/Pohanskej Cirkvi. To znamená že IZRAEL ODMIETOL TÚ SPRÁVU. TO JE TO, ODKIAĽ POCHÁDZA TAJOMSTVO ODKAZU SCHODOV.  

Takže to je miesto tohto tajomstva, pretože oni odmietli výroky Jána Krstiteľa, aj výroky MESIÁŠA. Potom vidíme, že Prorocká časová línia, ktorú tu popisujem, vytvorila Adama, a kvôli neprijatiu posolstva následne Pohanskú Cirkev. A pretože tam Ján prichádzal ( do Izreala)  a MESIÁŠ tam prišiel a hovorí “POSLANÝ K NIM”. To znamená, že táto časová línia, o ktorej tu teraz diskutujem je aktuálne Plánom Spásy BOHA pre Izrael.  

Prosím ticho a pokračujme…

Takže Plánom PÁNA bola v skutočnosti Spása jeho Zazmluvneného ľudu Izreala. Prečo stratené ovce Izraela? Pretože Adam, padnutý Adam sa stal univerzálnym DNA, univerzálnym/genetickým DNA. Preto oni potrebovali Spásu. Prosím sledujte ma. Teda keď Židia odmietli Správu Jána, Správu MESIÁŠA, tak teraz môžeme počuť časť z Evanjelia Matúša 8:10-11 ako PÁN hovorí: “Hovorím vám, že v celom Izraeli  som nenašiel tak velikej viery ako má tento stotník. “  

To adresuje Izraelitom. A neskôr môžeme počuť: “Odteraz ma neuvidíte, až kým nebudete hovoriť: »Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.«“ Teda vidíme mieru toho, čo prinieslo to odmietnutie.

Milovaní, keď stotník povedal: “PANE NIE SOM HODEN, ABY SI VOŠIEL POD MOJU STRECHU” a pokračuje “ALE POVEDZ IBA SLOVO A MÔJ SLUHA UZDRAVIE A BUDE CHODIŤ” – Pán JEŽIŠ tak učinil v tom čase ( verš 11) a Pán hovorí “ HOVORÍM VÁM, ŽE PRÍDU MNOHÍ OD VÝCHODU” ako Čína, tak ako aj z ďalekého Juhu, povedzme Nový Zéland, Johannesburg, Locano – koniec Zeme kde je tma, Južná Amerika, až po ďaleký Sever ako J’VASCULA vo Fínsku, ktorá je ďalekým Severom, Rusko…. PÁN hovorí “PRETOŽE VY STE ODMIETLI SPRÁVU” PÁN videl vieru nežidovského národa, stotníka, a PÁN hovorí “PRETO TERAZ VYHLASUJEM POHANSKÉ/ NEŽIDOVSKÉ PREBUDENIE” A potom ako JEŽIŠ prešil s Jeho Krížom – máme tu Nežidovskú/Pohanskú Cirkev.  

Teraz ma to nechajte prosím vysvetliť – dosiahli sme dobrý bod, dobré miesto.

Teraz rozumiete, že keď oni odmietli Správu, Záchrannú Misiu pre Židovský ľud, “recaceter” po španielsky. KEĎ ONI ODMIETLI MISIU BOHA, POTOM OKAMŽITE NA TOM MIESTE, PÁN MENÍ MISIU A OBOHACUJE LEN POHANOV A TERAZ TU MÁME POHANSKÚ CIRKEV.  

Môžeme ísť ďalej?

Takže teraz tu máme Dobu Pohanov, potom Doba Cirkvi sa stala Dobou Pohanskej/Nežidovskej Cirkvi. A potom, pretože BOH NIKDY NEPREHRÁVA, BOH NEROBÍ PREHRY, ON VŽDY VÍŤAZÍ. Pozrite, preto ON teraz zachraňuje Pohanské národy, Pohanskú Cirkev. A keď nastane Vytrhnutie. BUM! Keď ON vezme Cirkev, Biblia hovorí: “ON (BOH), KTORÝ  teraz zdržuje ( DUCH SVÄTÝ )  PONECHÁVA, BUDE POKRAČOVAŤ”…a to je o DUCHU SVATOM, to vieme. “AŽ KÝM NEBUDE VZATÝ PREČ”. Neskôr budeme čítať z Jána 14, nebojte sa. 

DUCH SVÄTÝ bol poslaný iba do Cirkvi. V skutočnosti keď prišiel Duch Svätý, došlo k narodeniu Cirkvi. A vidíme, že apoštol Peter sa postavil a povedal úvodnú reč, ktorou sa zrodila Cirkev. Teraz sledujte. To znamená, že ON hovorí, POSIELAM ŤA, ON poslal Cirkvi SVÄTÉHO DUCHA. DUCH SVÄTÝ bol poslaný iba do Cirkvi, IBA do Cirkvi. Potom sa Cirkev stala Domom, Nádobou, Chrámom Ducha Svätého. Pozrime sa. ON hovorí, že Doba Milosti je aktuálne definovaná od doby, kedy prišiel DUCH SVÄTÝ, to znamená, ak bude DUCH SVÄTÝ odobraný, Doba Milosti bude preč.

ON hovorí, že keď skončí toto ohraničenie a doba Cirkvi a začne Súženie, jediné čo to znamená je, že dôjde k zjaveniu Antikrista. Ale “ON (BOH) ktorý HO (DUCHA SVÄTÉHO ) ponecháva, tak bude pokračovať až kým nebude vzatý”. To znamená, že nemôžeme mať Súženie a Veľké Súženie pokiaľ je tu ešte stále DUCH SVÄTÝ.

ON hovorí, že toto ohraničenie, kedy príde ku koncu Doby Cirkvi a nastupujeme do Súženia, znamená, že DUCH SVÄTÝ bude odobraný preč. A to tiež znamená, že Cirkev, ku ktorej PÁN bol poslaný, ktorá je JEHO Nádobou, JEHO Domom, JEHO Prebývaním, bude taktiež vzatá preč.

Potom vieme, že na konci Doby Cirkvi dôjde k Vytrhnutiu Cirkvi. Poviem to slovami môjho syna Tangaru. On hovorí: koniec Doby Cirkvi bude označený ako odobratie prebývania Ducha Svätého, samotného Ducha Svätého, samotnej Cirkvi. 

Pozrite. Tu hovoríme o mieste, ktoré sa týka odkazu Schodov ktoré Pán spustil. Pán hovorí, že keď je Cirkev vzatá a započne Doba Súženia a Veľkého Súženia, k čomu budem čítať z Knihy Zjavenia 12, tak potom tu máme Božiu Misiu na záchranu Židovského ľudu. Oni odmietli byť vzatí v danom čase, preto On mení Misiu, ktorá je popisovaná v Matúšovi 8:11.

Totiž že mnoho pohanov príde od východu i západu, severu a juhu a vstúpia do Nebeského Kráľovstva, a budú sedieť na Svadobnej Hostine, Svadbe Baránkovej spolu s patriarchami Izraela: Abrahámom, Izákom a Jakubom, spolu stolovať s Bohom Abraháma, Izáka a Jakuba na jednej Večeri. A ďalej Pán pokračuje..”a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami”. 

PÁN hovorí nasledovne: že keď bude vzatá Cirkev, a ten kto tu teraz hovorí (NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA) s vami dnes na tomto mieste, je POSLOM, ktorý je NÍM poslaný. Preto vidíme, že Izrael bol dnes sem poslaný “CHOĎ! CHOĎ A ZAZNAMENAJ JEHO ODKAZ!”.

PÁN teda hovorí, že ten, kto sa k vám teraz prihovára v mojej osobe, bol poslaný, aby vám znameniami a zázrakmi potvrdil, že ČAS VYPRŠAL, PRIPRAVTE SA, CIRKEV BUDE VZATÁ!!! 

Aký potom teda odkaz Schodov? Pán hovorí, že po Vytrhnutí tieto Slávne schody ktoré vidíme, v druhom proroctve – Cirkev po nich vystupuje, vystupuje do Neba. Potom, vieme, že prvá časť proroctva je dokončená, druhá nastáva POTOM ČO CIRKEV VYSTÚPI PO SLÁVNYCH SCHODOCH DO NEBA. Počúvajme čo hovorí ďalej Pán,….potom BOH JEHOVA, JAHVE UŽ NEMÁ ŽIADNY PLÁN VYKÚPENIA PRE CIRKEV PO VYTRHNUTÍ.

Pán hovorí v Knihe Proroka Izaiáša, z ktorej budeme krátko čítať, Pán hovorí k národom “TOTO JE CESTA, NASLEDUJTE JU” Ak zlyháte v nasledovaní tej cesty, po Vytrhnutí bude Pán zaneprázdnený Izraelom – bude zachraňovať Izrael. Nemyslite si, že ak tu zostanete, tak sa Boh bude vami zaoberať. Slová Biblie sa musia vyplniť: počas toho času ktokoľvek kto bude “cirkev”, ktokoľvek kto bude mať svedectvo o Ježišovi bude zabitý. Rozumiete? Teraz začínate chápať Odkaz ohľadne samotnej Cirkvi.

Pán hovorí: “TOTO JE CESTA, NASLEDUJTE JU A VSTÚPTE! VSTÚPTE!” NEŽARTUJTE OHĽADNE TEJTO CESTY, LEBO PO VYTRHNUTÍ UŽ BOH NEMÁ PLÁN PRE CIRKEV. 

Keď Prorok Daniel videl Súženie a Veľké Súženie, ON už nespomína nikde Cirkev. Počujeme Daniela hovoriť o Jeruzaleme, Izraelitoch a Židovskom národe, teda vyhradený čas! Nesprávate sa teda akoby by ste žartovali ohľadne Schodov v tom zmysle “VEĎ NEJAKO, AK SA MI TO NEPODARÍ, BUDEM STÁLE SKÚŠAŤ MOJE ŠANCE” Záčínate rozumieť?

Teraz späť k Prorockej časovej línii, máme 15 min.

Pozrite: Adam padol. Keď Adam padol, PÁN stretáva Enocha. PÁN stretáva Enocha a Enoch dokonale CHODÍ S PÁNOM. Potom Pán vytrhol Enocha. Sledujte. Pán VYTRHOL Enocha, vzal ho a “ENOCHA NEBOLO HO, LEBO BOH HO VZAL.” (Genesis 5:21-24). Pozrime sa na proroctvo Enocha. Enoch chodil DOKONALE s BOHOM a pretože konal, čo je spravodlivé, mal poslušnosť, strach/bázeň z Boha, svätosť, čistotu, požehnanie, posvätenie, čistotu srdca, pokoru…celý zoznam vlastností, pretože CHODIL DOKONALE S BOHOM, NEBOLO HO, PRETOŽE BOH HO VYTRHOL, VZAL HO. Ale Enoch sa stal otcom Matuzalema, najstaršieho človeka vôbec ktorý žil na Zemi ( 986 rokov) a POTOM bol Enoch vytrhnutý. A potom sa objavuje Noe. Keď sa objavuje Noe, on dostáva nariadenie stavať archu. On postaví archu.

Pred dvoma dňami, presne dvoma dňami Pán prišiel so svojím Hlasom ku mne. Celú noc hovoril, videl som seba na tomto mieste a PÁN mi celú noc prehováral “DNI NOEHO, DNI NOEHO, DNI NOEHO, DNI NOEHO!!. A ja som to aj zverejnil globálne v rádiu. Pozrime teda. Enoch bol vytrhnutý, a keď prídeme k Noemu, Noe je zachránený, ukrytý v Arche. Ježiš v Evanjeliu Matúša 24: 36 – 42 hovorí “AKO BOLO ZA DNÍ NOEMA, TAK BUDE AJ PRI PRÍCHODE SYNA ČLOVEKA ( MESIÁŠA)” Potom Noe, keď došlo k potope, Pán ho uzavrel a ochránil/ oddelil. Biblia hovorí, že Zem bola zaľudnená tak ako dnes. Bola plná ľudí ako teraz, a Pán ich všetkých zabil v Hneve Božom. 

Počúvajte, Noeho Archa sa pohybovala takto ( …..) nebezpečne, riskantne ale STABILNE, pod ochranou Boha, aby ochránila BOŽÍCH ľudí. A bolo tam okolo nich mnoho mŕtvych tiel zapáachajúcich, psy, slony….všetko, plávalo na vode…červy..všetko. 

Pre pochopenie tých, ktorí nás pozerajú v televízii. Pozrite: na Prorockej časovej línii, ktorú som vám dal, vytrhnutý Enoch reprezentuje Nevestu Kristovu, ktorá kráča v spravodlivosti a títo ľudia prežijú a neuvidia smrť, budú vytrhnutí do Neba.

Idem k vám… 

BOH ponechal stopu na časovej línii, aby Enoch mohol byť ako lekcia/príklad pre Cirkev. Pre tých ktorí neuvidia smrť, prežijú, budú premenení a vyjdú priamo do Neba. Ale keď sa vrátime späť o pár generácii, keď zasiahla Božia spravodlivosť, keď zasiahla Spravodlivosť BOHA a dvere Archy ( Genesis 7:16), dvere Archy sa zavreli, zavreli sa. Pozrite: Enoch je vytrhnutý a reprezentuje Nevestu BOŽIU, ktorá priamo vstúpi. Noe je ochránený, ukrytý a reprezentuje čas kedy Spravodlivosť BOŽIA zasiahne Súžením….sledujte ĽUDIA V ARCHE NIE SÚ CIRKEV – JE TO IZRAEL! 

NEMÝĽTE SA – VSTÚPTE TÝMI SCHODMI!

Takže pre dokončenie, lebo čas uteká, PÁN hovorí, že Enoch dáva príklad pre Cirkev, pre tých, ktorí budú chodiť v spravodlivosti, svätosti, čistote, zasvätení a tak ďalej,…títo neuvidia smrť. Vojdete do Neba – lebo Schody už sú tu.

Noe. Tu máme teraz troch ľudí, ktorých nám BOH dáva ako stopu pre nás na poučenie. PÁN hovorí: Enoch reprezentuje Cirkev, Slávnu Cirkev, ktorá bude žiť/prežije keď MESIÁŠ príde. Títo ľudia sú premenení a vytrhnutí.

PÁN ďalej hovorí: Noe jednoducho reprezentuje čas, kedy sa DVERE ZAVRELI a prišlo k Súženiu. Pán ochraňuje Izrael, Cirkev je už však preč. Žiadne Cirkev, ani Pohanská Cirkev už nie je. 

Počúvajte. Tretia skupina ľudí, tí ktorí zomreli v povodni – tu Pán necháva stopu v čase Prorockej časovej línie aby ukázal, čo sa udeje teraz. 

TOTO JE CESTA, NASLEDUJTE JU! 

Pozrite na mňa.

Takže teraz, spoločne rekapitulujme. Dnes keď skončíme TV záznam, ja pôjdem hlbšie do tohto odkazu, oveľa hlbšie. Budeme prechádzať cez Písmo a vy si uvedomíte nasledovné: že je tu dôležitá lekcia pri ktorej Pán použil Enocha aby vás učil, vás Cirkev ktorá je tu dnes. Na to sa spoločne pozrieme.

Pretože, keď čítame z Knihy Zjavenia 19: 6-8, resp. verš 9, vidíme PÁNA oslavovať Vytrhnutie Cirkvi. ON hovorí: “JEMNÝ ĽAN, ŽIARIVÝ A ČISTÝ BOL DANÝ CIRKVI, NEVESTE”. Pán ďalej hovorí: “JEMNÉ, NAJJEMNEJŠIE RÚCHO JE SPRAVODLIVOSŤ CIRKVI”. A ďalej vo verši 6, tam je Historická oslava, Historická, ktorá sa nikdy predtým v Nebi neudiala. Prečo? Pretože sa JEHO pýtajú: “ODKIAĽ MÁŠ TIETO RANY?” A On odpovedá: “NAVŠTÍVIL SOM …MÔJ DOM A TAM MI SPÔSOBILI TIETO ZRANENIA” To znamená, rany sú vidieť, ale kde je ovocie Kríža??? V Zjavení 19: 6-9 je povedané, že deň Ovocím Kríža je, keď Cirkev nakoniec vstúpi, to bude Historická udalosť na tých schodoch. 

Počúvajte. Prečo je to Historické? Pretože v Genesis 3: 16-17, Boh ich varoval “V DEŇ KEĎ ZJETE Z TOHO STROMU”  stromu Poznania dobra a zla “URČITE ZOMRIETE”. Ďalej v Genesis 3:19, vskutku nastupuje smrť. Súd. Smrť. Mzda za hriech. Smrť. Prvý krát vstupuje na Zem smrť. 

Pán hovorí, že žili predtým bez smrti. Viete si to predstaviť? A zrazu smrť, teror smrti, teror, Mama Rosea je tu teraz a ona má znaky smrti..ľudia zomierajú. Smrť prišla, smútok, trúchlenie, depresia, melanchólia, smútok, niekto sa objaví a zrazu BUM! Nezomrie! To bolo veľké! To je veľké! Prečo? Pretože v Genesis 3:24, keď zhrešili, cesta do večnosti bola zavretá, až kým PÁN v Genesis 3:21, nezabil zviera a použil ho na to aby ich zakryl. Prvý súd hriechu bolo zviera. Boh zabil. Smrť. Zabitie.

Prvá smrť bola smrť zvieraťa. Boh zabil aby zakryl hriešneho človeka, ide o predpoveď rúcha Spravodlivosti ktoré priniesol Mesiáš aby zakryl Cirkev. Rúcho Slávy ktoré vidíme v Izaiášovi 61:10, Rúcho Spravodlivosti, ktoré nakoniec priniesol Mesiáš aby otvoril cestu “JA SOM CESTA” ..a Schody sú spustené smerom nadol. 

Milovaní, počas toho ako sme v zázname, milovaní ľudia PROSÍM OBLEČTE SI RÚCHO SPRAVODLIVOSTI!! TOTO JE CESTA SPRAVODLIVOSTI – NASLEDUJTE JU! 

“SHALOM JERUSALEM,” ešte sa vrátime.. 

HALLELUJAH! VSTÚPME! VSTÚPME! MILOVANÍ ĽUDIA, TOTO JE JEDINÁ CESTA – NASLEDUJTE JU. PO VYTRHNUTÍ – BOH UŽ NEMÁ PRE TEBA PLÁN. VSTÚP TERAZ. POSOL PÁNA JE TU S MOCNÝMI ZNAMENIAMI A ZÁZRAKMI. DNES SME VIDELI SLÁVU. ALELUJA. NA ČO VIAC EŠTE ČAKÁTE? MŔTVE TELO KTORÉ SA ROZKLADALO JE TU OŽIVENÉ. CHROMÍ SÚ TU. OBLAK JE TU. NA ČO EŠTE ČAKÁTE? TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU. 

VIETE, MY NIE SME EURÓPANIA KTORÍ STÁLE MAJÚ PRESTÁVKY ABY JEDLI. MY NIE SME EURÓPANIA. NA TOM TERAZ NEZÁLEŽÍ. 

JA PRICHÁDZAM AJ DO JOHANNESBURGU, ABY SOM IM POVEDAL O CESTE, KTORÚ TREBA NASLEDOVAŤ.

Koniec Prvej časti.

( 1 časť z 3 častí )

Off 

25.4.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top