Home
 

PROROCTVO O OHROMNEJ, NEBEZPEČNEJ SLUŽBE 2 SVEDKOV PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, NAJMOCENJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 25. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 25. FEBRUÁR 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia 

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou pred 2 dňami a na tom rozhovore som pracoval s NÍM. Pred 2 dňami HOSPODIN hovoril so mnou a ten rozhovor vám prinášam dnes večer.    A JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH YAHWEH, v tomto rozhovore BOH Izraela, BOH Neba, ON hovoril o čase potom, čo Cirkev bola zobraťá PÁNOM.

Teraz, potom čo Cirkev bola zobratá preč, videl som úplnú temnotu, ktorá pokryla celú Zem. Dovoľte mi to zopakovať. HOSPODIN hovoril pred 2 dňami so mnou v tomto hroznom, strašnom rozhovore pre Cirkvi. A v tomto rozhovore mi PÁN ukázal Zem po tom, keď Cirkev bola zobratá preč vo vytrhnutí Cirkvi, alebo zhromaždení svätých, alebo uchmatnutí preč svätých veriacich, svätú Cirkev.

A v tejto ohromnej návšteve, ktorá sa konala pred 2 dňami, ON mi ukázal Zem po vytrhnutí Cirkvi a bola tam úplná temnota, dokonca to stále vidím, aj teraz ako hovorím s vami. Totálna, totálna temnota, úplná, totálna, absolútne totálna temnota. A toto teraz skutočne pomôže podčiarknúť dôležitosť Cirkvi a DUCHA SVÄTÉHO, pretože Cirkev je svetlo Sveta.  Cirkev, JEŽIŠ, MESIÁŠ povedal, že JA SOM SVETLO SVETA. A potom v rovnakom evanjeliu Matúša povedal, vy ste svetlom Sveta, odkazujúc to na Cirkev.

A tak PÁN HOSPODIN, BOH Nebies mi ukázal úplnú tmu, úplnú tmu po celej Zemi, a potom, v tej temnote mi ukázal JEHO dvoch neľútostných a urputných svedkov, služobníkov a videl som, že boli rozžiarení ohňom. Zapálili oheň, to je oheň, ktorý dával svetlo v tej temnote. Vidím dva (2) ohne. Jene zapálil oheň po mojej ľavej strane a jeden po pravej strane.

Takže znova, spôsob, ako to HOSPODIN ukázal, bola úplna temnota, úplná, totálna, totálna temnota, absolútna, tak totálna, že som nemohol vidieť srze ňu. A ON vyzeral presne ako ten, ktorý s vami hovorí dnes. Jeden po ľavej strane, zapálil ohromný oheň, rovnaký po pravej strane zapálil ohromný oheň. Rovnaké množstvo ohňa. A tam bol oheň, to bol jediný oheň, ktorý dával svetlo celej Zemi.

To bolo jediné svetlo, ktoré celá Zem dostala. Všetko ostatné bolo v hlbokej temnote. Dokonca aj teraz, ako hovorím s vami vidím ten oheň, jeden po mojej ľavej strane zapálil a jeden zapálil po mojej pravej strane. A potom hlas PÁNA BOHA, OTCA hovoril z Neba a ON povedal: “oni boli takí, dokonca pred príchodom MESIÁŠA, kedy zomrel na kríži”. Znamená v starej zmluve. HOSPODIN mi dal vedieť, že boli v starom zákone tiež ako títo. Vykonali svoju úlohu v starom zákone a ON to volal v JEHO slovách, povedal, tento div a zázrak oni vykonávali tiež pred tým, než prišiel MESIÁŠ. A vidím ich dvoch a je to krutý čas. Vidím, že sú veľmi neľútostní. Oni idú všade naprieč a vidím oheň, ktorý držia a je tam seriózny konfilkt. Je to neuveriteľný, neunesiteľný konflikt, nemôžem sa s tým tu podeliť, iba túto časť PÁN mi dovolil sa zdielať do dnešného dňa, pamätajte, že rozhovor sa konal pred dvoma dňami.

Ale vidím, že oni majú jediný oheň, jediné svetlo, jediný oheň, ktorý horí v úplnej temnote, ohromnej temnote, neuveriteľnej temnote, nevysloviteľnej temnote. A potom ON povedal:” oni robili to isté, tieto veci, ktoré oni robia, robili v starom zákone. V skutočnosti spôsob, akým to povedal, ON povedal, že tieto veci, ktoré oni činia, toto už konali v starom zákone predtým, než MESIÁŠ prišiel.

A bol to strašný čas. Vážny desivý čas. Príšerný čas. Ale ja ich vidím. Oni vyzerajú ako presná kópia toho, ktorý hovorí s vami a oni išli zúrivo, brutálne, kruto, s obrovskou silou a bola tam veľmi seriózna situácia, vážny konflikt, neuveriteľná situácia, nemôžem sa o tom tu zdieľať.

Môžem povedať iba, že oni čelili drakovi, oni čelili drakovi, ktorý je červený s jeho antikristom a jeho falošným prorokom. Červený znamená krvavý. 

Bude to ukrutný čas milovaní ľudia.

Videl som, že už Cirkev bola zobratá z Cirkvi. Videl som Zem bez Cirkvi a bez Ducha Svätého a OHROMNÁ MOC PÁNA, MOC DUCHA HOSPODINOVHO teraz sa nachádza v dvoch poslov, dvoch svedkov, a vidím, že zapálili oheň, vidím dva ohne a oni idú s obrovským plameňom, ale čo sa stane, ako oni idú je absolútne kruté, desivé, ohromný des a seriózny konflikt. 

VIDEL SOM MESIÁŠA PRICHÁDZAŤ MILOVANÍ ĽUDIA. 

TOTO JE ON, ktorý je zasľúbený v Biblii, BOH OTEC sľúbil Zemi, že pošle dvoch poslov, ktorí pripravia národy pred príchodom MESIÁŠA, kým sa toto teraz v týchto dňoch naplnilo vo vašich ušiach, vo vašom sluchu.

Tí, ktorí máte uši, prosím, činte pokánie, prosím buďte svätí, prosím buďte spravodliví, a vstúpte do večného kráľovstva BOHA, keď MESIÁŠ príde si zobrať JEHO CIRKEV.

Videl som krutý čas, krutý konflikt, neznesiteľný konflikt za týmto časom milosti, ktorý je už za rohom. Znova, ja som ich videl ísť, neuveriteľne neľútostní.

Nech PÁN žehná tých, ktorí majú uši, aby počuli. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

KRISTUS JEŽIŠ, PÁN, PRICHÁDZA! 

VYKUPITEĽ, SPASITEĽ PRICHÁDZA! 

Prosím pripravte cestu vo vašich srdciach, čokoľvek by to bolo na tejto Zemi, čo by mohlo od vás zobrať večnosť, prosím, prosím, prosím, ja som videl iný čas ( po čase milosti, pozn. ) žiadam vás, dnes vás žiadam, stráňte sa toho, držte sa od tohto konfliktu, Ja som videl iný čas a to bolo strašné! Neznesiteľné, neunesiteľné, nikto to nemôže zniesť.

Ak to znamená buďte svätí, aby ste vstúpili do Božieho kráľovstva, prosím buďte svätí, a stiahnite batožinu hriechov a zlosti teraz pred prichádzajúcim časom, vstúpte do Slávneho Božieho Kráľovstva, vstúpte do bezpečnosti Neba, JA to volám bezpečie Neba. Choďte do bezepčia Neba, kde budete v bezpečí.

Bude to neznesiteľné tu dole po tom, čo Cirkev bude zobratá. Je to totálne neznesiteľné a okrem toho totálne temnota, je to absolútne neuveriteľné. Nikto to nemôže vydržať, nikto to nemôže vydržať.

ON hovorí, že ONI zapálili, DVAJA POSLI, DVAJA SVEDKOVIA HOSPODINA, ONI vyzerajú ako úplná kópia toho, ktorý hovorí s vami, oni zapálili oheň, jediný oheň, ktorý horel na Zemi, horel v úplnej tme. A oni išli s ohromnou desivou mocou, krutou, a bol tam seriózny konflikt, neuveriteľný, neznesiteľný, nevysloviteľný. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Toto je ten, o ktorom Písmo hovorí, pokiaľ sa to naplnilo z vôle HOSPODINA v posledných časov, že pošle toho, ktorý pripraví cestu pre PÁNA, že pošle JEHO POSLA, ktorý obráti srdcia ľudí na Zemi naspäť k OTCOVI V NEBI, aby neprišiel a neranil Zem kliatbou.

A je tu väčší detail, s ktorým sa tu nebudem zdieľať, zahŕňajúc toho, ako ON dá znaky na ich tváre, ( dvoch svedkov, pozn. ), ako oni išli na ich misiu. 

PÁN vás žehnaj, Shalom. 

Off 

25.2.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top