Home
 

PROROCTVO O KONFLIKTE SO ŠELMOU PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, 2. ČASŤ, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 19. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 19. FEBRUÁR 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia 

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou minulej noci a túto minulú noc ON predstavil šelmu, šelmu zo Zjavenia Jána, bola po mojej ľavej strane. A požiadal ma, aby som sa pozrel a videl. Takže som videl šelmu zo zjavenia, šelmu, ktorá prichádzala zo Zeme, PÁN ma zobral tak blízko, mohol som vidieť všetko, odev, veľa hláv, veľa veľkých detailov šelmy, ktorá prichádzala zo Zeme.

Potom HOSPODIN JEHOVAH ma poslal k šelme, mal som zbraň v mojej ruke, ktorú mi dal PÁN a zasiahol som ho, takže PÁN mi dovolil zasiahnúť ju, to bol veľmi vážny konflikt, myslím, že som rozdrtil jeho zuby. To bola veľmi seriózna zrážka a potom som sa zobudil.

Už po nejaký čas, PÁN, BOH IZRAELA hovorí so mnou a ukazuje mi v množstve snov túto šelmu, šelmu zo Zjavenia Jána a poslal ma a došlo ku konfliktu. Toto je posolstvo, ktoré chcem priniesť do Cirkvi. Ako som povedal, veľmi jasne, je to veľmi, veľmi dôležité pre Cirkvi, tento rozhovor patrí do doby po vytrhnutí Cirkvi, kedy budú zhromaždení a vytrhnutí do bezpečnosti Neba.

A povedal som, že pre tých veriacich, kresťanských veriacich, ktorí kráčajú v spravodlivosti, nasledujú spravodlivosť teraz, kráčajú v Svätosti, nasledujú Svätosť teraz, tí, ktorí sú stálí v pokání, v strachu pred BOHOM, čo znamená múdrosť, múdra Cirkev, múdre panny, múdra Cirkev, oni sa nemusia nejak veľmi trápiť s týmto rozhovorom, pretože tento rozhovor sa stane skutočnosťou, keď Cirkev bude zobratá, Svätá Cirkev, bude zobratá do bezpečnosti Neba. A povedal so, že Cirkev, ktorá pôjde do večnosti, do Neba skoro, potrebuje vedieť nasledujúcich niekoľko bodov:

1. –  Môžete vidieť veľmi jasne, že HOSPODIN JEHOVAH práve teraz zmenil rýchlosť, je to prorocké zrýchlenie. PÁN hovorí, že v tomto prorockom zrýchlení, ktoré teraz vidíte, ktorého ste svedectvom, vidíte veľmi jasne, že v tom rozhovore vidíte rozdiel, v čase po vytrhnutí Cirkvi. 

A to vám hovorí, že príchod MESIÁŠA JE TU NA ROHU. ZNOVA, TO VÁM HOVORÍ, ŽE PRÍCHOD MESIÁŠA JE PREDO DVERMI. ŽE CIRKEV, ktorá nasleduje spravodlivosť a Svätosť, je tak dôležité, aby sa pripravili pre vstup do večnosti.

Takže PÁN hovorí národom tejto Zeme, Ázii, Európe, Afrike, Austrálii, Novému Zélandu, Írsku, Južnej Amerike, Severnej Amerike, ostrovom, na inej strane.

ON HOVORÍ VŠETKÝM NÁRODOM ZEME! 

A ON hovorí o troch mega veciach, pre tých, ktorí sa starajú o vstup do KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO. 

ON hovorí, že sústredí JEHO ZAMERANIE ZA ČASOM PO VYTRHNUTÍ CIRKVI. To vám hovorí, ako blízko je príchod MESIÁŠA, JE VEĽMI BLÍZKO! PRÍCHOD MESIÁŠA JE BEZPROSTREDNE BLÍZKO! Toto vám hovorí, že je to signál, že je to kľúč, že veriaci dnes vedia, že prichádza MESIÁŠ! 

Takže ON hovorí o čase.

2. – Hovorí o kvalite kresťanstva, o prípravách, ktoré by mali prebiehať v tejto hodine. Mali by byť očividné v tejto hodine. Mali by sa realizovať v tejto hodine. 

A ON hovorí, že keď je tak blízko príchod MESIÁŠA, tak teraz Cirkev sa musí zaoberať kvalitou kresťanstva. A o tých kvalitách hovorí BIBLIA. Nevesta, ktorá je dospelá, spravodlivá Cirkev, Cirkev, ktorá je múdra, to znamená, že chodí v strachu pred BOHOM, v správnom postavení pred BOHOM, bez škvrny, bez vrásky. 

 

 

 

 

 

Off 

20.2.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top