Home
 

PROROCTVO O OHROMNEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO MOZAMBIKU, 17. FEBRUÁR 2018, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 17. FEBRUÁR 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia 

PÁN JEHOVAH Hovoril so mnou, dnes ráno okolo 10 hodine, PÁN ma zobral do Mozambiku, na veľké stretnutie v Mozambiku a ja som videl prípravy, ako pripravujú štadión a celé miesto pre konferenciu v Mozambiku.

A dnes ma vzal PÁN do Mozambiku a na tomto mieste mi ukázal liečebnú službu, ktorá sa tam uskutoční. A keď ma Hospodin JEHOVAH, nebeský BOH, priniesol ma do mozambického národa, vidím letisko, ako prichádzam, a potom miesto liečebnej služby. Potom sa uskutoční liečebná služba. A ako ma Hospodin privádza blízko k niektorým ľuďom, ktorí boli slepí, boli tam slepí ľudia, ktorých priniesli, potom odo mňa odišla sila HOSPODINA. Sila Hospodinova odišla odo mňa a zasiahla týchto slepých ľudí a ja vidím 2 z nich, ich oči sa otvorili. Je to … Je to … Je to pravé oko, jeho otvorené pravé oko sa otvára. Takže slepí začínajú vidieť a je to obrovský okamih, kedy nakoniec odišla odo mňa sláva PÁNA a zasiahla slepé oko a slepí ľudia začínajú vidieť. 

To znamená, že slepí ľudia na tomto stretnutí uvidia. Veľa slepých očí sa otvorí a Hospodin začal uzdravovať tam aj niektorých ľudí, veľa ľudí: chromí začali chodiť, hluchí počuť. A tam je veľká návšteva v Mozambiku. Toto je hodina, v ktorej PÁN vysiela svojho vyslanca. HOSPODIN im posiela vyslanca teraz, aby ich národ pripravil na SLAVNÝ PRÍCHOD MESIÁŠA. 

A správa je veľmi jasná. Posolstvo HOSPODINOVHO je, že čas je na koncI a národy potrebujú pripraviť cestu pre SLAVNÝ PRÍCHOD JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA. A v tomto procese prípravy cesty, PÁN teraz hovorí, že v tejto hodine sa celé Nebeské zástupy zameriavajú na misiu v Mozambiku. Zameriavajú sa na územie Mozambiku v Mapute. 

A ON hovorí, že toto je moment, zlomový moment. Toto je okamih, keď ľudia z Mozambiku môžu dosiahnúť prebudenie, dokážu uchopiť toto prebudenie a vstúpiť do tohto slávneho prebudenia posledných časov BOHA JEHOVAH a pripraviť cestu ako národ, spôsobom, akým Keňa uchopila a urobila podstatné kroky, uchopila z toho zisk pri príprave cesty na SLAVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. 

Inými slovami, v tomto rozhovore PÁN hovorí, že je to moment prebudenia, oživenia, rehabilitácie cirkvi, života cirkvi v Mozambiku. A v tomto okamihu, HOSPODIN ich pritiahne do spravodlivosti. Toto je hodina spravodlivosti v Mozambiku. Toto je hodina pre pokánie a odvrátenie sa od hriechu. Potom príde HOSPODIN, aby očistil hriechy z kazateľnice. Pán prichádza, aby očistil kríž v živote kresťanských veriacicich, od odpadnutia, ktoré práve teraz vidíte na celom svete. Pandémia, ktorá pohltila, globálna pandémia hriechu a odpadnutia.

ON hovorí, že je to veľmi zlatý okamih a príležitosť pre národ a Cirkev v Mozambiku, aby mohli pripraviť cestu, pripraviť sa na Slávny príchod KRISTA, JEŽIŠA, MESIÁŠA.

A videl som veľkú návštevu, ktorá sa bude konať, keď ma HOSPODIN prinesie na stretnutie a potom odišla odo mňa Sláva Hospodinova. Išiel som blízko k niektorým ľuďom, ktorí boli slepí. A sláva HOSPODINOVA odišla a dotkla sa ich a slepé oči sa otvorili, doslova sa otvorili. Vidím to oko. Neviem, prečo vidím to pravé oko jedného z týchto ľudí, otvorené. Áno a mnohé ďalšie veľké veci sa stanú v Mozambiku. 

MESSIÁŠ prichádza milovaní ľudia! Toto je hodina a rok, v tejto hodine, v tomto roku je kalendár veľmi tesný. Každý národ je prihlásený, aby aj oni mohli vstúpiť do tejto masívnej, masívnej lavíny alebo tsunami SLÁVY PÁNA, ktorá pripravuje národy pre slávny príchod MESIÁŠA, KRÁĽA. 

Náš VYKUPITEĽ prichádza, milovaní ľudia, a ON príde, aby si vzal zlatú, taký slávnu Cirkev. ON sa chystá vziať Cirkev, ktorý je hoden Zlatých Slávnych snubných prsteňov, ktoré som videl na oblohe 1. novembra 2006 o 3 ráno, Cirkev, ktorú som videl 15. januára 2017, keď ma vzal PÁN a ja som stál vedľa brány neba a videl som Cirkev, ktorá vstúpila do Slávneho Večného kráľovstva BOHA JEHOVAH. 

Toto je čas, kedy kresťania na kazateľnici, pastieri / pastori musia teraz odmietnuť hriechy. Musia teraz zaujať svoju pozíciu vo svojom povolaní, ako hlas spravodlivosti, ako cestu smerovania, ako vedúceho predstaviteľa k vedeniu národov, aby im dali smer, smer smerom ku Kráľovstvu BOHA a to je smer k ceste Svätosti. 

V Mozambiku som videl veľmi veľké prebudenie a bude to veľké. Bude to monumentálne prebudenie. PÁN oživí cirkev. A ON prinesie požehnanie Cirkvi týmto dedičstvom večnosti. Chce presmerovať Cirkev, Smerovať Cirkvi smerom k Božiemu Kráľovstvu.

Všetci sme si vedomí teraz, čo sa deje globálne na Zemi, veľké,  veľké veci sa dejú celosvetovo práve teraz, na Zemi, kde každý národ, každý človek, každá inštitúcia hľadajú smer. A Cirkev by mala zaujať ústredné miesto a dávať návod národom. A smer, ktorý majú dať národom, je, že MESIÁŠ PRICHÁDZA! Pripravme cestu pre JEHO SLÁVNY NÁVRAT, aby sme všetci vstúpili do večného, Slávneho a večného kráľovstva BOHA JEHOVAH.

… na preklade sa bude pokračovať…

 

 

 

 

Off 

18.2.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top