Home
 

PROROCTVO O OHROMNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO MESTA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 10. JANUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Dňa: 10. JANUÁR 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH AMELECH hovoril so mnou milovaní ľudia, HOSPODIN hovoril so mnou o obrovskom zemetrasení, ktoré prichádza. ON ma zobral do mesta a požiadal ma, aby som priniesol súd HOSPODINA na to mesto.

Takže okamžite som zasiahol s mojou ľavou prorockou súd, veľmi vysoká budova sa veľmi triasla, bolo to veľmi, veľmi, vážne otriasanie, vrchná časť z jednej z tých budov sa prelomila a spadla. Vrchná časť sa prelomila, bolo to veľmi prudké otriasanie v tom meste. 

Znova, HOSPODIN JEHOVAH HOVORIL SO MNOU O PRÍCHODE MESIÁŠA A O ZNAKOCH PRÍCHODU MESIÁŠA. A O INŠTRUKCIÁCH PRE NÁRODY, ABY ČINILI POKÁNIE A ODVRÁTILI SA OD HRIECHOV A ABY PRIJALI PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA A ŽILI SVÄTÝ ŽIVOT. ABY CIRKVI PRESTALI ROBIŤ TO, ČO ROBIA,… TOTO ODPADNUTIE, NEMORÁLNOSŤ, FALOŠ, KLAM V CIRKVÁCH,  POTRATY V CIRKVÁCH, HOMOSEXUALITA V CIRKVI, POŠPIŇUJÚ KRAJINU, KTORÁ BOLA STVORENÁ BOHOM JEHOVAH.  

Takže keď ma priniesol do toho mesta, HOSPODIN mi prikázal, aby som predal súd PÁNA v tom meste, a keď som zodvihol moju ľavú prorockú ruku, potom masívne zemetrasenie otriaslo tým mestom. A vidím, že v tom meste bolo veľa, veľa vysokých budov, veľmi vysokých, ja ich vidím teraz. Veľmi vysoké, s tmavo modrými oknami, ( hliníkové modré rámy? )…veľmi vysoké budovy, a potom bolo tam veľmi silné otriasanie, keď NAJMOCNEJŠÍ SLUŽOBNÍK HOSPODINA PREDAL SÚD HOSPODINA tomuto mestu. Vrchná časť budovy bola prelomená, bolo to veľmi vážne otriasanie, vrchná časť budovy bola zatarasená.

Takže toto je čas v ktorom žijeme milovaní ľudia. Biblia hovorí v Evanj, Matúša 24:7  7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. 

Znova, videl som ohromné zemetrasenie prichádzať do mesta, došiel som do toho mesta s tímom a keď som prišiel, to je to, čo sa stalo, HOSPODIN mi nariadil predať súd tomuto mestu, zatriasol mestom veľmi vážne. To môže vyzerať ako Austrália. Jedno z miest Austrálie, neviem ktoré mesto, to sa stane v jednom z miest Austrálie.

Znova, možno iné mesto, ale je to Austrália, kde pôjdem. To vyzerá ako Austrália. Takže milovaní ľudia, nech ľudia činia pokánie a pripravia cestu pre slávny príchod MESIÁŠA. Toto je hlas volajúceho z púšte, PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA. Urovnajte cestu PRE PÁNA a odvráťte sa od zlého. Aby PÁN mohol prejsť a mal cestu toho DŇA. 

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA MILOVANÍ ĽUDIA,

UROVNAJTE VAŠE CESTY

MESIÁŠ PRICHÁDZA

Shalom 

 

Off 

10.1.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top