Home
 

december, 2018

PROROCTVO O HISTORICKOM A OHROMNOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA STRETNUTIE V NAKURU, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 20. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 20. Decembra 2018 sumarizácia: Milovaní ľudia, JEHOVAH EL OLAM, NAJVYŠŠÍ HOSPODIN, JEHOVAH ELYON, PÁN HOSPODIN EL OLAM, VEČNÝ BOH, ON hovoril so mnou milovaní ľudia. ON ma zobral na míting PÁNA, ktorý prichádza do Nakuru a ukázal mi …Continue reading

Off 

ŠPECIÁLNE VYUČOVANIE O OBLAKU BOHA OTCA, ČO TO ZNAMENÁ PRE CIKREV KRISTOVU? BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 16. Decembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, aká úžasná príležitosť prísť k vám do vašich Cirkví teraz, v tomto veľmi dôležitom čase v histórii Cirkvi a tiež tejto starnúcej planéte Zem, chcem sa s vami zdielať po vašej nedeľnej …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OHROMNOM OBLAKU BOHA OTCA PRICHÁDZAJÚCOM NAVŠTÍVIŤ MÍTING V NAKURU, 11. DECEMBER 2018, NAJVÄŠŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 11. Decembra 2018 sumarizácia:  HOSPODIN JEHOVAH, požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, dnešného dňa, HOSPODIN JEHOVAH YAHWEH, ON ma zodvihol ponad Zem a zobral ma do Kráľovstva Božieho, ktoré je pripravené pre spravodlivých, Kráľovstvo BOHA JEHOVAH V NEBI. …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKOM ŠOKUJÚCOM NAVŠTÍVENÍ HOSPODINA, POSLEDNÁ SLÁVA ZASĽÚBENÁ V BIBLLI JE TU, 10. JANUÁR 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 10. Decembra 2018 sumarizácia:  HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou o mítingu, ktorý prichádza do Nakuru. A znova, je to pokračujúci rozhovor z Neba, z miesta TRÓNU PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO v Nebi ku Zemi. Tento rozhovor je teraz zameraný …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE NA TENTO SVET, 9. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 9. Decembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou v dnešné ráno, HOSPODIN hovoril o udalosti, ktorá je vodítkom smerom ku Slávnemu príchodu MESIÁŠA,. HOSPODIN hovoril dnes ráno tento ohromný rozhovor, iba pred nikeoľkými hodinami, to …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ HISTORICKEJ NÁVŠTEVE DO NAKURU, 8. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 8. Decembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou tu počas dňa, východoafrického času, na tejto druhej časti Zeme, HOSPODIN ELOHIM, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN, STVORITEĽ NEBA A ZEME, BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŚA KRISTA, ON hovoril dnes …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO NAKURU, 7. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 7. Decembra 2018 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH, milovaní ľudia, BOH, JEHOVAH GOEL, JEHOVAH SHAMMA, ON hovoril ku mne minulú noc a ON mi hovoril o prichádzajúcom Mítingu, ktorý prichádza …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM MASÍVNOM PREBUDENÍ V NÁRODOCH, TAM, KDE NASLEDUJÚ HOSPODINOV HLAS A JEHO POSLOV, 5. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 5. Decembra 2018 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou včera v noci a v tom sne mi PÁN ukázal, že bude veľmi, veľmi, veľmi veľké prebudenie, bude masívne prebudenie tejto úrovne a každý národ, ktorý bude …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VEDÚCOM V CIRKVI PONÁHĽAJÚCOM SA DO NEMOCNICE, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 4. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 4. Decembra 2018 sumarizácia:  Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc. Drahí ľudia, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, ohromný a najhroznejší BOH IZRAELA, ON hovoril so mnou túto minulú noc, PÁN BOH. A túto noc mi ukázal vedúceho …Continue reading

Off 

DVE PROROCTVÁ, NAJVÄČŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 3. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 3. Decembra 2018 sumarizácia:  Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, žijúci BOH NEBA, JEHOVAH, MOCNÝ BOH IZRAELA, čo chcem zdielať s vami. Tu sú dva rozhovory. Jeden rozhovor sa odohral včera večer medzi 17. …Continue reading

Off 
1 2
Top