Home
 

júl, 2018

PROROCTVO O BRÁNE, ODKIAĽ SLÁVA BOHA OTCA PRICHÁDZA DOLE, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 29. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA, OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info DŇA 29. JÚLA 2018, 1. časť, sumarizácia:  Milovaní ľudia, milovaní poslucháči, chcem sa s vami zdielať s veľmi serióznym rozhovorom. Milovaní ľudia, prichádzam, k vám teraz, je 3.06 hod. poobede,  EAT – východo – afrického času, rád by som sa …Continue reading

Off 

ĎALŠIE PROROCTVO NAPLNENÉ! PROROCTVO O MASÍVNOM HISTORICKOM OHNI, KTORÝ VZPLANIE SKORO, BOŽÍ NAJMOCNEJŚÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvo oznámené na www.jesusislordradio.info dňa: 18. októbra 2016 Proroctvo naplnené: 23. júla 2018 PROROCTVO ZO DŇA 18. OKTÓBRA 2016:  PROROCTVO O MASÍVNOM HISTORICKOM OHNI, KTORÝ VZPLANIE SKORO, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 18.10.2016 NAPLNENÉ PROROCTVO: 

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM VÁŽNOM SUCHU A SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO JUŽNEJ AFRIKY, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 28. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA, OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info DŇA 28. JÚLA 2018 sumarizácia: Milovaní ľudia, PÁN hovoril so mnou minulú noc, viem, že ste naladení v mnohých krajinách, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou. Vidím ohromné sucho prichádzať na Zem, veľmi seriózne sucho, ktoré prichádza na Zem. Vidím množstvo ľudí zoradených …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ MISII PÁNA DO TALIANSKA, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 27. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA, OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info DŇA 27. JÚLA 2018 sumarizácia: PÁN JEHOVAH milovaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc o misii PÁNA v Taliansku znova, dvaja JEHO PROROCI už tam pricestovali a PÁN pokračoval ďalej s rozhovorom o národe Talianska, a v tom …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PREBUDENÍ V TALIANSKU A UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE, BOŽÍ NAJMOCENJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 26. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA, OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info DŇA 26. JÚLA 2018 sumarizácia:

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NÁVŠTEVE DO PERU, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 25. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA, OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info DŇA 25. JÚLA 2018 sumarizácia: Takže drahí požehnaní ľudia tohto národa a ostatných národov sveta. PÁN JEHOVAH hovoril so mnou predchádzajúcu noc, PÁN JEHOVAH Go’el – môj Vykupiteľ, PÁN JEHOVAH Kabodhi – PÁN moja Sláva, PÁN JEHOVAH Magen – PÁN …Continue reading

Off 

PROROCTVO O UTRPENÍ PÁNA JEŽIŠA, O RÚCHU A PRÍPRAVE NA PRÍCHOD MESIÁŠA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 22.JÚL, 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA, OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info DŇA 22. JÚLA 2018 sumarizácia: HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní poslucháči, HOSPODIN JEHOVAH, SVÄTÝ BOH NEBA, STVORITEĽ Izraela, BOH nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON hovoril so mnou milovaní ľudia. Sú tu dva rozhovory, s ktorými sa chcem s vami …Continue reading

Off 

KONFERENCIA – EXPLÓZIA SLOVA, 3. časť, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018

Z KONFERENCIE PRE PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU PRE CIRKEV KRISTOVU SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018, 3. časť, pokračovanie sumarizácia:  Exodus 26: 30-34  30A tak postavíš príbytok podľa jeho spôsobu, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. 31A spravíš priehradnú oponu z hyacintovomodrého postavu, z purpuru, červca, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O NAJVÄČŠEJ HISTORICKEJ NÁVŠTEVE V NAIROBI, OD KEDY JE BIBLIA NAPÍSANÁ, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 15. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA, OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info DŇA 15. JÚLA 2018 sumarizácia: PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc milovaní ľudia a toto je rozhovor PÁNA. Keď PÁN JEHOVAH navštívil Centrálny Park v Nairobi, je to najväčšia, najväčšia historická návšteva PÁNA v histórii Biblii a je tu …Continue reading

Off 

KONFERENCIA – EXPLÓZIA SLOVA, 2. časť, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018

Z KONFERENCIE PRE PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU PRE CIRKEV KRISTOVU SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018, 2. časť sumarizácia: Takže toto je veľmi jasne opísané v Biblii. PÁN zdôrazňuje, vyzdvihuje dôležitú správu pre národy. Tí, ktorí ste múdrejší, môžete vidieť hlbšie. Prečo? Prečo je Nebo …Continue reading

Off 
1 2
Top