Home
 

september 12th, 2018

PROROCTVO

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 11. septembra 2018, sumarizácia: PÁN vás žehnaj drahí ľudia, ktorí ste pripojení, HOSPODIN JEHOVAH, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ELI, JEHOVAH HAMELECH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH SABAOTH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH, JEHOVAH EL SHAMA, …Continue reading

Off 
Top