Home
 

august 15th, 2018

PROROCTVO O BOŽOM NAJMOCNEJŠOM PROROKOVI DR. OWUOROVI V RODOVEJ LÍNII MESIÁŠA, 13. AUGUST 2018

OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:13. AUGUSTA 2018, sumarizácia: PÁN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní ľudia, dnes PÁN so mnou hovoril s nespočetným množstvom rozhovorov, začínajúc minulej noci. Minulú noc ma PÁN navštívil, JEHOVAH ELOHIM, BOH OTEC, ON ma zodvihol hore a zobral ma do …Continue reading

Off 
Top