Home
 

december 4th, 2017

DNI NOEHO, VYUČOVANIE 3.časť, 1. DECEMBRA 2017, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

DNI NOEHO, 3. časť Biblického vyučovania 1.DECEMBER 2017 PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR Genesis 6:22  22A Noach učinil všetko tak, ako mu prikázal Boh; tak učinil. Genesis 7:15  5Vtedy učinil Noah všetko tak, ako mu to prikázal Hospodin. UrobilI ste všetko, čo vám Pán BOH prikázal? Je to výzva pre nás, aby sme evanjelizovali JEŽIŠA, kráčali …Continue reading

Off 
Top