Home
 

ÚVOD

PROROCTVO O VZKRIESENÍ MŔTVEHO TELA, 17. JANUÁR 2018:

BOH OTEC OTVORENE NA VEREJNOSTI OSLÁVIL A ZDVOJNIL

JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA: 

STOVKY CHROMÝCH BOLO POSTAVENÝCH

NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM HOSPODINA DR. OWUOROM:

Matúš 25:6 Ale o polnoci povstal krik: Hľa, ženích ide! Vyjdite mu vústrety!

Drahí kresťania, tento hlas je už tu, medzi nami,…

PRIPRAVTE SA, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

 

 

Zjavenie JÁNA 11: 4 Toto sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme

 

 

KEĎ BOH OTEC NAVŠTÍVIL JEHO SLUŽOBNÍKA

V JEHO HUSTOM TMAVOM OBLAKU SLÁVY:

KEĎ BOH OTEC PREMENIL JEHO SLUŽOBNÍKA,

NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA NA VEREJNOSTI:

 Ján 6:29 Ježiš odpovedal a riekol im: To je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého ON poslal.

 OČAKÁVANÝ ELIÁŠ,

POSLANÝ OD BOHA, ABY PRIPRAVIL V NÁRODOCH

SVÄTÚ NEVESTU ( CIRKEV ) KRISTOVU, 

A KTORÝ BUDE VYDÁVAŤ SVEDECTVO V IZRAELI – JERUZALEME

PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, OPÍSANÉ V PÍSME: V ZJAVENÍ JÁNA 11. KAPITOLE

JE TU MEDZI NAMI:


O ŇOM PÍSMO HOVORÍ V Malachiáš 4:5 , Matúš 25:6, Malachiáš 1:3, Zjavenie Jána 11 kapitola, Exodus 23: 20-22

URGENTNÉ PROROCTVO PÁNA, KTORÉ PRINIESOL NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR 4. JANUÁRA 2018

 

PROROCTVO O STRAŠNOM SÚDE KARIBSKÝCH OSTROVOCH NAPLNENÉ:

PROROCTVO O MEXIKU NAPLNENÉ:

Prečo BOH súdi MEXIKO:

ŠOKUJÚCE PROROCTVO O ZEMETRASENÍ V MEXIKU:

HURIKÁN HARVEY – PROROCTVO NAPLNENÉ:

 POSOLSTVO MAMY ROSY SVETU: 

 OSLAVY VZKRIESENIA MAMY ROSY:

OSLAVY VZKRIESENIA NA HLAVNOM OLTÁRI V MESTE KERICHO V KENI: 

 

IT IS WELL - novy letak

 

 

AKTUALIZÁCIA:

NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA DR. OWUOR VZKRIESIL MŔTVE TELO: 


PÁN HOSPODIN OTVORIL ÚPLNE SLEPÉ OČI PO 34 ROKOCH SLEPOTY!:

ŽIARIACA SLÁVA BOHA ŽIARILA NA JEHO SLUŽOBNÍKA Z NEBA:

WhatsApp Image 2017-05-22 at 15.30.25

BOH YAHWEH NAVŠTÍVIL JEHO MOCNÉHO SLUŽOBNÍKA:

SLÁVA HOSPODINOVA OBKLOPILA JEHO MOCNÉHO PROROKA:

SLÁVA PÁNA POKRYLA BOŽIEHO MUŽA A OKOLIE:

ZVUK BOŽEJ TRÚBY PRI VYTRHNUTÍ CIRKVI:

Drahí bratia a sestry,
pokiaľ máte nejakú modlitebnú žiadosť na BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA, môžete ju odoslať:
– buď na adresu: repentoffice@gmail.com v anglickom jazyku
– alebo pošlite vašu žiadosť na email – repentslovakia@gmail.com na preklad

 

Registračná stránka a bližšie informácie ohľadom Konferencie PÁNA budú na tejto stránke BOZI PROROK SLOVENSKO

 OHEŇ BOŽÍ ZOSTÚPIL NA STRETNUTÍ PÁNA!:

OBLAK SAMOTNÉHO OTCA A OČAKÁVANÝ PROROKOVANÝ DÁŽĎ NESKORŠEJ SLÁVY ZOSTÚPIL!!!:


JESUS IS LORD RADIO

VÍTAJTE NA JEŽIŠ JE PÁN RÁDIO 

SLÚŽI K PRÍPRAVE NA PRÍCHOD MESIÁŠA

MOCNÉ VYUČOVANIA

POŽEHNANÉ CHVÁLOSPEVY

KLIKNITE  JESUS IS LORD RADIO 

radio2016

***

SLOVÁ OD PÁNA NA KONFERENCII 

SKRZE BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA PROROKA DR. OWUORA

ZÁZNAM Z KONFERENCIE ZO DŇA 20. A 21. APRÍLA 2016:

20.4. 2016 DOPOLUDNIA / IN THE MORNING:

20. 4. 2016 ODPOLUDNIA / IN THE AFTERNOON:

21.4. 2016 DOPOLUDNIA / IN THE MORNING: 

21.4.2016 ODPOLUDNIA / IN THE AFTERNOON 

 ***

ZÁZRAČNÉ UZDRAVENIE

MLADEJ SLOVENKY MIŠKY

NAŠIM PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM

si môžete prečítať tu 

 *******

PROROCTVO O VÍRUSE ZIKA

Z ROKU 2014  NAPLNENÉ!

čítajte v rubrike  NAPLNENÉ PROROCTVÁ 

 ***

BOŽIA SLÁVA NAVŠTÍVILA MESTO KISUMU V KENI ZNOVA

slava kisumu

 

******

SÚD NAD NÁRODMI – PROROCTVO NAPLNENÉ!

PROROK BOŽÍ DR. OWUOR Proroctvo zo dňa 11. júla 2005 naplnené:

 ***

IZRAEL

PRIJAL VEĽKÉHO PROROKA IZRAELA

IZRAELSKÝ AMBASÁDOR V BRAZÍLII PRIJAL BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA – očakávaného ELIJÁŠA

 

isreal

IZRAEL PROROK

….počas konferencie v Brazílii, kde Pán poslal svojho služobníka Proroka, aby hovoril po prvý krát  posolstvo od PÁNA, nielen ku Cirkvi Kristovej, ale aj k Izraelu, ktorý bol prítomný v zastúpení Rabínov Izraela a Izraelskej ambasády, ktorá si prišla uctiť PROROKA BOŽIEHO, vyhlásili a uznali HO ako za vyslaného od Boha podľa zasľúbenia Biblie, ktorý prichádza pred Pánom, ( Malachiáš 4:5 ), pri tejto príležitosti si Rabíni obliekli Sväté kňažské rúcha a Hlavný Rabín trúbil na trúbe, aby ohlásil svetu, že toto je ten poslaný od BOHA a prijali Ho ako za svojho vlastného občana. Keď vidíme, že sa toto deje, pripravte si svoje rúcha,

PÁN JEŽIŠ, M E S I Á Š   PRICHÁDZA! ….

 

*******

MESIÁŠ PRICHÁDZA

pre svoju Svätú Cirkev

Ste pripravení?

Je vaše meno zapísané v Baránkovej knihe života? 

Polnočná hodina sa blíži – Matúš 25 kap. 1-13

***

Bdejte tedy, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy príde Syn človeka.

Matúš 25:13

Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.

Lukáš 21:36

***

Ďalšie proroctvo naplnené:

Oblak BOŽEJ SLÁVY žiaril na služobníkovi

BOŽOM PROROKOVI Dr. OWUOROVI,

na konferencii pastorov v Luande, Angole, 25. júna 2015

ako to oznámil 5 dní pred konferenciou, na rádiu

http://jesusislordradio.info/ :

 

BOŽÍ PROROK DR. OWUOR POUKAZUJE RUKOU  NA

OBLAK BOŽEJ SLÁVY

ktorá zostúpila na ohromnom prebudeneckom stretnutí v meste Kisumu

v Keni, 31.12. 2012:

931161_168294040005405_970073317_n

*****************************************

  1. Medzinárodná medzidenominačná konferencia

Pastorov a služobníkov evanjelia,

29. – 31. augusta 2014

v meste Nakuru, Keňa, slovenský preklad:

 

 https://soundcloud.com/anna-priatelova

2 wedding rings

   

            **************************************************       

       PREZIDENT ŠTÁTU FRANCÚZSKA QUINEA PRIJAL

                BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA PROROKA DR.OWUORA

  prezident FRENCH QUIANA

PREZIDENT KONGA PRIJAL PROROKA BOŽIEHO

DR. OWUORA A ZÁROVEŇ PRIJAL PÁNA JEŽIŠA

AKO SVOJHO PÁNA A SPASITEĽA, HALLELUJAH!

                                               DR OWUOR - KONGO  


Top