Home
 

June 29th, 2022

VEČNÉ EVANJELIUM A PREČO BABYLON PADOL? VAROVANIE PÁNA ZO DŇA 28/29. JÚNA 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 28 / 29. JÚN 2022Sumarizácia: 📌Keby táto generácia kázala pravé EVANJELIUM OD JEŽIŠA NA KALVÁRII, kázali by EVANJELIUM, KTORÉ VYVYŠUJE LEN PÁNA ! 📌Zjavenie Jána 14: 9 – Tretí anjel hovorí, že …Continue reading

Off 
Top