Home
 

June 13th, 2022

PROROCTVO PÁNA O JEHO DVOCH ZASĽÚBENÝCH PROROKOV, KTORÍ PRIPRAVUJÚ CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD PÁNA

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 13. JÚN 2022, – prvé proroctvo PÁNASumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou. PÁN JEHOVAH ELOHIM, MOCNÝ BOH IZRAELA, OHROMNÝ BOH A OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON hovoril so mnou …Continue reading

Off 
Top